piątek, 30 grudnia 2011

Modlitwa Pańska po grecku


Dziś mała niespodzianka.
Zamieszczam modlitwę Ojcze nasz”, zwaną też „Pańską” lub wzorcową, w języku greckim z własnym tłumaczeniem i sposobem wymawiania. To mój prezent dla Ciebie czytelniku. Mam nadzieję, że możliwość nauki tej modlitwy w oryginale (?) spodoba się Tobie i mam nadzieję, że skorzystasz z okazji by to zrobić. Warto ćwiczyć pamięć zwłaszcza ucząc się tak pięknych tekstów.

Zauważyłem, że trudno jest znaleźć w Internecie prawidłowy sposób wymawiania tej modlitwy. Sporo osób szuka kontaktu z ludźmi mówiącymi po grecku by oni im powiedzieli jak wymawiać tą modlitwę. Warto, więc pamiętać, że dzisiejsza greka różni się od tej biblijnej i sami Grecy muszą uczyć się tej biblijnej wersji. Z tego powodu znajomość współczesnej greki nie gwarantuje prawidłowego wypowiadania tej modlitwy i dlatego ta wersja zamieszczona przeze mnie różni się od tego co możesz usłyszeć w Grecji.

W pisowni polskiej wymowy zaznaczyłem nieco mniejszą czcionką literę „h” gdyż ona nie występuje w tekście, ale jest to tak zwany głośny przydech, który brzmi jak nasze polskie „h”. W przypadku, gdy „h” występuje po „t” np. genetheto (γενηθήτω) to „h” jest bardzo słabe i można go nie wymawiać. 

niedziela, 18 grudnia 2011

"...lud, który ma zostać stworzony, będzie wysławiał Ja"


Dziś kilka kolejnych wersetów biblijnych, które popierają pogląd, że w Nowym Testamencie jest zawarte imię Boga. Dokładniej omówiłem ten temat w artykule „Wychwalajcie JA”.

Już po napisaniu tego tematu znalazłem kolejne wersety, więc będę musiał tamten artykuł uzupełnić.

Psalm 68:4 (inne przekłady 5 werset)
Śpiewajcie Bogu, grajcie jego imieniu;
Wznieście pieśń Temu, który jedzie przez pustynne równiny jako Ja(h), 
bo takie jest jego imię; i weselcie się przed jego obliczem.

To jest PNŚ, czyli przekład Nowego Świata. Wprowadziłem jedynie drobną zmianę mianowicie wziąłem w nawias (h) gdyż w języku hebrajskim jest to głoska niema. Prawidłowo, więc fragment ten powinien wyglądać tak, „jako JA, bo takie jest jego imię”.

niedziela, 4 grudnia 2011

Jeszu czy Jeszua?


"Jeshua bez a to nazwa prześmiewcza" - opinia nadesłana

Jeszu to prawdziwe imię Pomazańca. Żydzi je znali i przez prawie dwa tysiące lat ciężko pracowali nad tym by je przedstawić w złym świetle. Mimo to sporo Żydów opowiedziało się po stronie Jeszu i wtedy wkroczył ktoś, kto zaczął promować fałszywe imię Jeszua. Dzięki temu mesjanistyczni żydzi unikali oskarżenia o przejście na chrześcijaństwo.

Różnica miedzy Jeszu a Jeszua jest podobna do różnicy między słowami "normalny" i "anormalny". Wiadomo, że w alfabecie hebrajskim niebyło samogłosek, kiedy współcześni uczeni w piśmie podjęli starania o ustalenie jak wymawia się literę Ajin to z trzech możliwości:

  • 1.  A - samogłoska
  • 2.   Ajin – spółgłoska
  • 3.    Niema głoska – nie wymawia się podobnie jak H


niedziela, 6 listopada 2011

Czy Wielki Ucisk zacznie się zimą?


Bardzo mi się spodobał werset mówiący, że ucisk rozpocznie się zimą.

Według biblii Warszawskiej brzmi on tak:
Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Wniosek jest prosty. Wielki ucisk zacznie się zimą. Chodzą plotki, że zimą 2012/2013 zostanie sztucznie wywołany wielki kryzys na świecie. Oczywiście takim źródłom nie można ufać bez krytycznie, ale gdy przeczytałem teorię o ucisku zimą to przyznaję, że przypasowało mi to gdyż układało się w na pozór sensowną całość.

Postanowiłem, więc sprawdzić werset z Mateusza 24:21 czy rzeczywiście wynika z niego, iż stanie się to zimą czy może to tylko wynika z kiepskiego tłumaczenia. Musisz, bowiem pamiętać, że tłumaczenia przeważnie kłamią. Wielokrotnie przekonałem się o tym badając kluczowe teksty.

Na początek porównałem różne tłumaczenia tego tekstu a także sprawdziłem, co na ten temat mówią inne biblijne sprawozdania.

piątek, 4 listopada 2011

"Wychwalajcie Ja"


Zwróć uwagę czytelniku na to, że różne grupy religijne nazywające siebie chrześcijanami, jeśli używają imię Boga to przeważnie w formie Jahwe lub Jehowa. Tymczasem wiemy na pewno, że „h” w języku hebrajskim nie wypowiadano (niema głoska). Znajduje to potwierdzenie w samarytańskiej wersji tego imienia. Samarytanie zapisali imię Boga za pomocą greckich liter a to znaczy, że umieścili w nim samogłoski. Z ich zapisu wynika, że wymawiało się Jawe. Zapisali to imię, jako Jabe ale wiemy, że z powodu braku w alfabecie greckim odpowiednika głoski „w” stosowali „b”. Była to praktyka często spotykana.

Podobnie z braku w alfabecie greckim odpowiednika głoski „sz” stosowano zamiennik w postaci „s”. Również w alfabecie łacińskim, którym posługujemy się dziś, brak jest litery odpowiadającej głosce „sz” i dlatego w krajach europejskich spotykamy różne kombinacje liter, które umownie odczytuje się, jako „sz” np.: sz – w języku polskim, sh – w języku angielskim, sch – w języku niemieckim.

Mimo że w greckich manuskryptach spotykamy słowo satan to jednak mówimy szatan, co jest zgodne z hebrajską informacją o tym słowie. Tak samo zamiast greckiego Jesu powinniśmy mówić Jeszu. Syn Boga nosił hebrajskie imię a nie greckie, kiedy pisarze Nowego Testamentu pisali to imię za pomocą greckich liter nie mieli innej możliwości jak użyć najbardziej podobnego „s”, dlatego pisali Jesu. Co jednak mamy dzisiaj sądzić o ludziach, którzy dokładnie wymawiają słowo szatan a przekręcają imię Syna Boga i zamiast Jeszu czytają Jezus, Dźizas lub Chesus.

Podobne przekręcanie ma miejsce w przypadku imienia Boga... 

poniedziałek, 31 października 2011

Ofiary dla demonów


Demony mają upodobanie w śmierci dzieci w przeciwieństwie do prawdziwego Boga, który takie czyny potępia. Może nawet nie chodzi demonom o samą śmierć, co o fakt, że człowiek jest gotowy dla nich poświęcić życie dziecka łamiąc w ten sposób prawo Boga.

Dla ludzi wychowanych w chrześcijańskiej moralności jest to trudny krok, więc demony na razie zadowalają się ofiarą pośrednią. Zanim zażądają ofiar własnych dzieci są gotowe zadowolić się złożeniem na ofiarę cudzego dziecka. Taki czyn jest oczywiście aktem odwrócenia się od prawdziwego Boga jest odwróceniem się od nauk Chrystusa.

Takiej degeneracji ludzkiego ducha sprzyja szerzenie pogańskich religii, które na pozór wydają się niewinne jak buddyzm czy hinduizm. Im więcej pogaństwa w naszym otoczeniu tym większa swoboda moralna i skłonność do złych a nawet podłych czynów. Ludzie zamiast zwracać się do Boga z prośbą o błogosławieństwo szukają dojść do innych sił duchowych, które nie potępiają takich złych cech jak pycha i zachłanność.

Korespondenci BBC dotarli do afrykańskiego szamana, który za 300 dolarów zgodził się porwać dziecko i złożyć je na ofiarę dla pomyślności, sukcesu i bogactwa biznesmenów, którzy są równocześnie zleceniodawcami. Osoby zainteresowane tym tematem odsyłam do artykułu „Horror w Afryce. Zabijają dzieci za garść dolarów”. Okazuje się, że nie jest to przypadek odosobniony, lecz narastająca moda.

poniedziałek, 24 października 2011

Krzyż czy pal? - pytania.


"Po co zajmujecie się tematem krzyża czy pala? Przecież to zupełnie bez znaczenia jaki miał kształt stauros?"

My również uważamy, że to, jaki kształt miał stauros jest mało istotne. Liczy się sam fakt śmierci przez wyniesienie w gorę. Dlaczego więc poruszamy ten temat?

sobota, 22 października 2011

Co jest wolą Ojca?

W Mateusza jest napisane, że należy spełniać  wolę Bożą tzn.  wypełniać przykazania." Nie każdy bowiem, kto woła Panie, wejdzie do królestwa". Naturalnie  odnosi sie to do osób , które miały możliwość zapoznać sie ze słowem Bożym zawartym w Biblii.

W tekście na który powołuje się Pani nie ma mowy nic o przykazaniach.

Mat 7: (21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?

Tym co mamy robić jest spełnianie woli Boga. To jest warunek. Radzę nie zakładać z góry, bez dokładnego badania sprawy, że wie Pani co jest wolą Boga.  
Paweł zachęcał:

wtorek, 27 września 2011

Im więcej studiuje PismaSprawa jest bardzo poważna. Im więcej studiuje Pisma tym bardziej staje się oczywistym ze świadkowie Jehowy podobnie jak faryzeusze są zwiedzeni. Świadkowie jednak o wiele bardziej.

1. Czczenie boga pod fałszywym imieniem Jehowa, co znaczy Jestem-Burzycielem (przeciwieństwo Stwórcy). A kto jest przeciwieństwem Stwórcy, jeśli nie szatan? (2Kor 11:13-15)

2. Odmowa transfuzji krwi (prowadząca do śmierci) to składanie krwawej ofiary z ludzi bogu Jehowie, czyli Burzycielowi, (co na pewno nie przyszłoby do głowy prawdziwemu Bogu) – (Jer 19:4,5)

3. Wmawianie na siłę, że Mesjasz zmarł na palu jest dla mnie wyraźnym nawiązaniem do świętych pali Baala (Baal znaczy Pan). Jest, więc to publicznym składaniem Syna Bożego na ofiarę Baalowi, (czyli faktycznie szatanowi). (Heb 6:6; 2 Kor 2:11)

wtorek, 30 sierpnia 2011

Świadkowie Jehowy - głosiciele fałszywego imienia cz. 2


Mimo że świadkowie Jehowy oficjalnie przyznają, iż nie wiadomo jak naprawdę wymawia się imię Boga to uparcie obstają przy tej formie, która zdaje się obrażać Boga. Trudno to wyjaśnić inaczej jak świadomym działaniem. Świadczy to o braku szacunku do Boga i jego imienia i całkowitej nieznajomości zamierzeń bożych.

poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Krzyż czy pal? cz. 2 - obalanie mitów


Zwolennicy pala twierdzą, że w księdze Liczb 21;9 jest dowód na twierdzenie, iż Syn Boga umarł na palu a nie na krzyżu. Film ten jest odpowiedzią na takie twierdzenie.

Okazuje się, że hebrajskie słowo, które niektórzy tłumaczą, jako pal ma dużo znaczeń i z reguły odnosi się do podstawy a nie całości konstrukcji wynoszącej w górę. Użycie tego słowa nie oznacza braku dodatkowych elementów, np. poprzeczki a wręcz przeciwnie sugeruje, że może taki element występować.

piątek, 19 sierpnia 2011

Krzyż czy Pal? - nauki świadków Jehowy w świetle BibliiJana 20:25 
Toteż drudzy uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on im rzekł: "Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę swego palca w ślad gwoździ, i nie włożę swej ręki w jego bok na pewno nie uwierzę".

Mat 27:37 
A nad jego głową umieścili wypisany zarzut przeciw niemu: "To jest Jezus, król Żydów".

sobota, 21 maja 2011

Jednorodzony czyli wyjątkowy

Zwolennicy trójcy rozpaczliwie starają się udowodnić swoje teorie. Niczym tonący brzytwy łapią się różnych wersetów a nawet pojedynczych słów i starają się nadać im takie znaczenie, które choć trochę uwiarygodni ich naukę. Za chwilę omówię taki przykład.

Za prawdę możemy uznać tylko to, co w spisanym Słowie Boga jest wyraźnie nam objawione. Nazywamy to prawdą objawioną, której nie musimy rozumieć, ale skoro w Biblii jest ona wyjawiona to wiemy, że jest zgodna z rzeczywistością. Przeciwieństwem prawdy objawionej jest oczywiście nieprawda lub półprawda. Najczęściej jest to spekulacja i nauki, o których nie piesze w Biblii, ale które ktoś „wyczarowuje” z pojedynczego słowa lub zdania.

Przykładem może być...

sobota, 30 kwietnia 2011

"Zmieszają się z potomstwem ludzkim"

Jak już pisałem w temacie Zbuntowani Synowie Boga nieposłuszni aniołowie po potopie podjęli próbę ponownego przejęcia władzy nad wszystkimi ludźmi. Tak samo jak przed zalaniem ziemi wodą postanowili spłodzić swoich synów by oni rządzili na ziemi. Bóg jednak poczynił pewne zmiany, które sprawiły, że ich ziemscy synowie żyli znacznie krócej niż poprzednio.

Bóg nie pozwolił do zjednoczenia wszystkich ludzi pod panowaniem jednego władcy, lecz mieszając im języki przyczynił się do powstania narodów, klanów czy w końcu państw. Rywalizacja miała być tym, co zapewniało ludziom wolność. Gdy na jednym obszarze władca był złym tyranem to jego mieszkańcy mogli przenieść się w inne miejsce. To sprawiło, że władcy musieli być dla swoich poddanych łagodni.

Bóg też sprawił, że ludzie nauczyli się walczyć i poczuli pragnienie by bronić swojej niezależności. Pozwolił po potopie jeść mięso zwierząt, co wzmocniło ludzką agresję. Ludzie rywalizowali o terytorium i jedzenie. Stali się wojownikami z ambicjami. Szukali sławy na polowaniu i w wojnie. Dzięki temu, kiedy pojawili się synowie zbuntowanych aniołów ludzie wypowiedzieli im wojnę. Biblia zapewnia nas ze Bóg o to zadbał.

5 Mój. 2: (21) Byli oni ludem wielkim i licznym, i rosłym jak Anakici; a JHWH ich unicestwił sprzed ich oblicza, żeby ci mogli ich wywłaszczyć i zamieszkać na ich miejscu; (22) tak jak uczynił synom Ezawa mieszkającym w Seirze, gdy sprzed ich oblicza unicestwił Chorytów, aby mogli ich wywłaszczyć i mieszkać na ich miejscu aż po dziś dzień. (23) Awwijczyków zaś mieszkających w osadach aż do Gazy unicestwili Kaftoryci, którzy przybyli z Kaftoru, żeby zamieszkać na ich miejscu).

Jozuego 14: (12) Daj mi więc ten górzysty region, który JHWH obiecał w owym dniu, bo sam słyszałeś w owym dniu, że są tam Anakici i wielkie miasta warowne. Zapewne JHWH będzie ze mną i wywłaszczę ich, tak jak JHWH obiecał". (13) Wówczas Jozue go pobłogosławił i dał Hebron jako dziedzictwo Kalebowi, synowi Jefunnego. (14) Dlatego Hebron przypadł Kalebowi, synowi Jefunnego, Kenizzyty, jako dziedzictwo po dziś dzień - ponieważ całkowicie podążał za JHWH, Bogiem Izraela. (15) Hebron nosił przedtem nazwę Kiriat-Arba (ów Arba był potężnym mężem wśród Anakitów). I ziemia ta nie była niepokojona wojną.

Poznaj sposoby walki z demonami:

wtorek, 26 kwietnia 2011

Zbuntowani Synowie Boga

Być może pamiętasz artykuł Olbrzymy w Biblii (19 styczeń 2010).  Pisałem w nim o tym jak zbuntowani Synowie Boga postanowili przejąć władzę nad ziemią. Zbuntowani aniołowie zeszli na ziemię i dzięki przybraniu wygładu ludzkiego mogli wchodzić w związki małżeńskie z kobietami ziemskimi. Z tych nienaturalnych związków rodziły się nienaturalne dzieci. Wyjątkowo silne, bardzo duże i podobno inteligentne. Nic dziwnego, że podporządkowali sobie cały świat przedpotopowy.

Nie było już miejsca dla prawdziwego Boga Stwórcy wszechświata. Jego miejsce zajęli bogowie (zbuntowani Synowie Boga) i półbogowie czyli ich dzieci. Prawdopodobnie skażenie nie polegało jedynie na zepsuciu moralnym i odrzuceniu Stwórcy, ale ludzie też mieszali się fizycznie z buntownikami niebiańskimi, co doprowadziło do tego, że rodzaj ludzki miał skażone geny i przejawiał złego ducha.

Stwórca dał swego Ducha wszystkim istotom. Ludzie i aniołowie posiadali skłonność do czynienia dobra, ale zbuntowani aniołowie wytworzyli złą energię, którą dziś nazywamy złym duchem. Tą negatywną wibrację przejawiał ówczesny świat, ale też była ona przekazywana rodzajowi ludzkiemu w genach (przez nasienie) gdyż każda żywa komórka posiada energię (ducha) w przeciwnym razie byłaby martwa.

Nie wiem jak głoszą inne religie, ale świadkowie Jehowy twierdzą, że po potopie aniołowie stracili możliwość materializowania się. Nie znalazłem żadnego biblijnego uzasadnienia tej nauki. Nigdzie nie ma wersetu, który by mówił, że aniołowie nie mogą się materializować. Są za to silne powody by twierdzić odwrotnie. Zbuntowani Synowie Boga nadal mogą materializować się...

poniedziałek, 25 kwietnia 2011

Dzieje 24:25 - prawość, samoograniczenie, wyrok

Wykładał ale gdy im na temat prawości (Bożej) i samoograniczeniu a także o wyroku który będzie  przerażony stał się ten Feliks powiedział teraz ma iść czas gdy dobiorę przywołam ciebie. 

Tak dosłownie wygląda tłumaczenie Dziejów Apostolskich 24:25. Bardziej strawne dla naszego języka będzie jednak takie tłumaczenie:

Wykładał im, ale gdy wspomniał o przestrzeganiu prawa, samoograniczeniu się a także o nadciągającym wyroku Feliks zląkł się i powiedział, że teraz może odejść a w odpowiednim momencie przywoła go ponownie.

Słowo, które przetłumaczyłem na prawość (Bożą) w dosłownym tłumaczeniu a na przestrzeganie prawa w wersji wygładzonej bywa błędnie przez innych tłumaczone, jako sprawiedliwość. Sporo osób stosuje uproszczenie rozumując, że jak ktoś przestrzega prawo to jest sprawiedliwy. Takie rozumowanie wypacza sens tych słów. Sprawiedliwy jest ten, kto został za takiego uznany, czyli już dokonał się na nim osąd, podczas gdy prawy to ten, co obecnie przestrzega prawo Boże (nazywane też naturalnym)...

sobota, 23 kwietnia 2011

Czym jest Duch Święty?

Duch Święty – fragment osobowości Boga Ojca lub Syna. W Duchu tym dostrzegamy, w działaniu: moc, miłość, sprawiedliwość i mądrość Bożą.

Duch ten działa bezpośrednio lub pośrednio przez sług Bożych lub przez Święte Księgi.

Duch Syna również pochodzi od Ojca lecz Syn dysponując nim może go udzielić komu zechce.

Duch Święty nie jest Bogiem lecz cząstka Boga udostępnioną w świecie materialnym dla ludzkiego pożytku.

Każdy duch ludzki jest jednocześnie Duchem Boga. Stwórca jest źródłem wszelkiego ducha nawet tego który z powodu wolnej woli działa w synach nieposłuszeństwa (wirus duchowy)...

niedziela, 17 kwietnia 2011

"Nie ma pod niebem żadnego innego imienia"

Nie istnieje coś takiego jak tłumaczenie imion w przypadku Boga i jego Syna.


W Biblii nie ma nic, co by, choć sugerowało, że można tworzyć nowe odmiany imienia Boga i Syna w innych językach.  Jeśli ktoś to robi to bierze odpowiedzialność na siebie za takie zachowanie. Pamiętać należy, że nowe odmiany imion mogą być na rękę szatanowi, który zwyczajnie może podstawić swoje imię (swoje w sensie ma do niego prawo, bo je wymyślił). Trzymanie się innych sposobów wymawiania imion Boga i Syna niż są w Biblii jest ryzykowne gdyż mogą prowadzić do oddawania czci złemu.

W zależności od języka są różne sposoby pisania wynika to z różnic w alfabecie danego języka, ale nie ma różnic w wymowie.

Yeshu – angielski
Jeszu – polski
Iesou - grecki

Gdyby było coś...

niedziela, 10 kwietnia 2011

Pomazańcy czy Pomazańcowi?

Świadkowie Jehowy nazywają osoby posiadające nadzieję niebiańska pomazańcami, co jest równoznaczne z nazwaniem ich chrystusami (z greki) i mesjaszami (z hebrajskiego). Jednocześnie w swoim przekładzie Pisma Świętego fragment z dziejów Apostolskich 11:26 oddają tak:

i po raz pierwszy właśnie w Antiochii dzięki Boskiej opatrzności nazwano uczniów chrześcijanami.

To znaczy, iż głoszą, że nazwa chrześcijanie (należący do Chrystusa) pochodzi od Boga. Warto przy tym wiedzieć, że oni są pewni, iż pierwsi uczniowie Syna Bożego wszyscy mieli nadzieję niebiańską. Logiczne, więc jest, że ich przekład Biblii daje nam do zrozumienia, że osoby mające nadzieję niebiańska i namaszczone duchem świętym z woli Boga Ojca zostały nazwane greckim słowem, które oznacza „należący do Chrystusa” lub tłumacząc dokładniej na język polski „należący do Pomazańca”.

Skoro ich zdaniem taka nazwa była zgodna z wolą Boga to, na jakiej podstawie oni zmieniają tą nazwę i podobne osoby nazywają pomazańcem? Pamiętajmy, że nazywanie kogoś pomazańcem w języku polskim to, to samo, co w grece nazwać kogoś chrystusem lub w hebrajskim mesjaszem. Słowa te znaczą dokładnie to samo.

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Należący do Pomazańca

Pamiętając o proroczej zapowiedzi z 2 Piotra 2:3 o fałszowaniu Słowa Boga Zwróćcie uwagę na złe tłumaczenie greckiego słowa Christus a właściwie na brak tłumaczenia. W ten sposób słowu temu nadano całkowicie nowe znaczenie. Oderwano je od takich słów jak hebrajski Mesjasz i polski Pomazaniec.

Nawet, jeśli ktoś wie, że te słowa mają dokładnie takie samo znaczenie to, na co dzień zupełnie nie bierze tego pod uwagę. Takie jest właśnie odstępcze chrześcijaństwo. Niby wiedzą, o co chodzi, ale nie potrafią żyć zgodnie z tą wiedzą, nie ma ona wpływu na ich wiarę. Niejako ślizgają się po powierzchni prawdy zadowalając się jej kolorową iluzją.

Po raz kolejny zwracam uwagę, że chrześcijańscy tłumacze przenieśli do języka polskiego słowo Chrystus nie tłumacząc go, co jest działaniem dokładnie odwrotnym do tego jak postępowali pierwsi uczniowie Syna Boga. Oni hebrajskie słowo Mesjasz przetłumaczyli na greckie Chrystus. Ponieważ język grecki nie jest w żaden sposób święty, więc z pewnością gdyby w tamtych czasach inny język był popularny to przetłumaczyliby słowo Mesjasz w inny sposób.

Powinniśmy, więc idąc za ich przykładem tłumaczyć słowo Chrystus na inne języki. W przypadku języka polskiego odpowiednikiem Chrystus jest Pomazaniec. 

piątek, 1 kwietnia 2011

Jana 1:6 - "obok Boga"

Nadal tłumaczę świadectwo Jana pierwszy rozdział. Tym razem jednak trochę ugrzęzłem z uwagi na odkrycie kolejnego słowa błędnie tłumaczonego przez innych tłumaczy na język polski.

Jana 1:6

Przekład Biblii Tysiąclecia:
(6) Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. 

Biblia Warszawska:
(6) Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.

Biblia Poznańska:
(6) Człowiek imieniem Jan został posłany przez Boga.

Biblia Gdańska:
(6) Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan.

Przekład Nowego Świata:
(6) Wystąpił człowiek posłany jako przedstawiciel Boga; miał na imię Jan.

Wszyscy przetłumaczyli te słowa standardowo jak każe słownik jedynie Towarzystwo Strażnica zauważyło, że cos tu nie gra jednak nawet oni nie oddali tych słów wiernie.

Dosłownie werset ten brzmi tak:
Pojawił się człowiek posłany obok Boga imię jego Joaunes.

Protestanci i katolicy trzymają się słownikowej wersji nie dbając o dokładność treści. Świadkowie prawdopodobnie dostrzegli niedokładność, ale nie potrafili oddać precyzyjnie znaczenia słów albo nie chcieli. W dosłownej wersji można, bowiem odnieść wrażenie, że Joaunes (Jan) miał działać u boku Boga. Mimo że słowo Bóg to tylko tytuł, który można nawet odnieść do ludzi to jednak T.S. najwyraźniej nie chciało dostarczać okazji do błędnego zrozumienia tekstu a przy okazji nie chciałoby zwolennicy trójcy mieli dodatkowe argumenty.

Wszyscy bez wyjątku są zgodni, że obok Boga określa źródło powołania a nie jego cel. Jeśli mają rację to dokładne oddanie tych słów oznacza, że powołanie na posłańca wyszło z otoczenia Boga a nie koniecznie od niego osobiście. To jest bardzo ważna informacja wynika z niej, że Bóg nie jest sam w swych działaniach, ale współpracuje ze swoimi niebiańskimi synami.

Słowa te mogą też nawiązywać do faktu, że posłannictwo na ziemię przyszło od Boga, ale za pośrednictwem anioła Gabriela. W tym sensie przyszło od kogoś, kto stał blisko boga tuż obok.

sobota, 26 marca 2011

Nowe światło dotarło do Ge(h)enny

Ponad rok nasz brat Krzysztof niski przekonywał mnie, że w Geennie za murami Jeruzalem nie spalano ludzkich zwłok jak twierdzili świadkowie Jehowy. W końcu przekonał mnie, co zaowocowało napisaniem wspólnego artykułu pt. Strumień wody wylany na Gehennę.

Niedawno odwiedził mnie Krzysztof i przyniósł nową Strażnicę (1 kwiecień 2011) i poprosił bym się uważnie przyjrzał tematowi Czy Gehenna to miejsce wiecznych mąk?

Szukałem szczegółów w treści tymczasem zmiana dotyczyła ilustracji. Towarzystwo Strażnica posługiwało się kiedyś pewną ilustracja, na której można było oprócz śmieci dostrzec także kości ludzkie w tym także czaszkę. 

Tym razem wykorzystali tą samą ilustrację tylko, że usunęli z niej ludzkie szczątki.środa, 23 marca 2011

Jana 1:4,5

Przetłumaczyłem kolejne wersety pierwszego rozdziału świadectwa Jana. Tak wygląda dosłowne tłumaczenie:

4) W nim życie było a to życie było [tym] światłem [tych] ludzi
5) A to światło w [tej] ciemności świeci i ta ciemność go nie pochłonęła

Słowa umieszczone w nawiasach kwadratowych można nie czytać a mimo to sens tej wypowiedzi w języku polski będzie zachowany.

Cały wstęp do sprawozdania Jana jest tajemniczy jakby wyrażał Syna Bożego w sposób poetycki nie dosłowny lecz za pomocą przenośni. Teraz dowiadujemy się że w tym tajemniczym Słowie było życie. Słowo więc jest żywe i to życie jest dla ludzi światłem a światło to jest silniejsze od otaczających je ciemności.

Bardzo podobnie Jan zaczyna swój pierwszy list:
1 Jana 1:1
1) To było przed początkiem, to słyszeliśmy, to dostrzegaliśmy oczyma naszymi, to widzieliśmy i tymi dłońmi naszymi dotykaliśmy wokół to Słowo to Życie.
2) I to Życie pokazało się więc widzieliśmy a następnie poświadczamy i mówimy wam to Życie [to] wieczne które było przy tym Ojcu następnie pokazało się nam

Tym razem jednak Słowo nie tyle jest żywe co raczej jest Życiem w dodatku wiecznym. Jeśli porównasz inne przekłady listu Jana to zauważysz że tłumacze zupełnie się pogubili. Nie potrafili oddać słowa „wokół” więc je pominęli. Przekład Nowego Świata oddal je jako „co ma związek ze”.

środa, 16 marca 2011

Jana 1:1-3

Wszystko z uwagi na niego stało się a po za nim stało się ani jedno co stało sięTak dosłownie wygląda tłumaczenie świadectwa Jana 1:3
Sens tej wypowiedzi jest taki, że Słowo było powodem wszelkich dzieł stwórczych. Dla Słowa lub z powodu Słowa powstało wszystko co istnieje. Wyraźnie widać że Słowo zajmuje wyjątkową pozycję przy Bogu i jeśli nawet ono posiada początek to i tak jest wyjątkowe gdyż powstało jako pierwsze i z innego powodu niż reszta dzieł stwórczych.

Podsumujmy więc trzy pierwsze wersety świadectwa Jana.


Jana 1:
1) W początku było [to] Słowo a [to] Słowo było przy [tym] Bogu a Bogiem było to Słowo
2) Ono było w początku przy [tym] Bogu
3) Wszystko z uwagi na niego stało się a po za nim stało się ani jedno co stało się  • Słowo było częścią początku
  • Słowo było przy Bogu
  • Słowo było Bogiem
  • Słowo było powodem dla którego wszystko powstało


Skoro:
- Słowo było częścią początku – to najwidoczniej samo miało początek.
- Słowo było przy Bogu – to nie było tym Bogiem
- Słowo było Bogiem – to znaczy że tytuł bóg nie jest zarezerwowany tylko dla jednej osoby
- Słowo było powodem dla którego wszystko powstało – to wskazuje na wyjątkowość Słowa
  ________________
Jeśli szukasz społeczności która głosi, że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie.
 krzysztof król

poniedziałek, 7 marca 2011

Jana 1:2 - Ono było w początku przy Bogu

Ono było w początku przy [tym] Bogu

Tak dosłownie należałoby przetłumaczyć drugi werset świadectwa Jana.
Myśl ta jest powtórzona gdyż znajdujemy ją w pierwszym wersecie. Wygląda na to, że Jan pod natchnieniem Ducha coś nam uwypukla. Co to takiego?

W tej wypowiedzi mamy 2 prawdy:

1. Słowo było częścią początku a więc takie pojęcie jak początek odnosi się do Słowa. W jakim sensie było częścią początku to dowiemy się z analizy kolejnych wersetów. W tym miejscu muszę jednak zaznaczyć że inna wypowiedź Jana (1Jana 1:1) mówi iż Słowo było przed początkiem. Zanim więc wyciągniesz ostateczne wnioski musisz wziąć pod uwagę o jaki początek chodzi, czego on dotyczy.

2. Słowo było w towarzystwie Boga. Nawet jeśli uznamy popularne tłumaczenie u Boga to i tak mamy wyraźne rozgraniczenie dwóch osób przy czym jedna przebywa u drugiej.

Pamiętajmy że Jan kładzie duży nacisk na te słowa. Wynika to z faktu, że je powtarza jakby chciał mieć pewność, że je zrozumiemy. Zwróć jednak uwagę, iż 2 werset jest streszczeniem dwóch pierwszych myśli z wersetu pierwszego.


1) W początku było Słowo także to Słowo było przy Bogu i również Bogiem było to Słowo
2) Ono było w początku przy Bogu

Czy więc rozumiesz co Jan chce nam przekazać?
 ________________
Jeśli szukasz społeczności która głosi, że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie.
 krzysztof król

niedziela, 6 marca 2011

Jana 1:1 - W początku było Słowo

W początku było [to] Słowo także [to] Słowo było przy [tym] Bogu również Bogiem było [to] Słowo

Tak dosłownie wygląda tłumaczenie 1 wersetu sprawozdania posłańca Jana.

Ἐν – Słowo to przeważnie tłumaczone jest w tym wersecie, jako: na. Czasem jest to uzasadnione, ale nie koniecznie w tym przypadku. Dostępne w Polsce przekłady przyzwyczaiły nas do takiego tłumaczenia, ale głębsze znaczenie tego słowa to w a nawet wśród.
Słowo to zawiera w sobie myśl, że ktoś lub coś jest w czymś lub częścią czegoś natomiast polskie słowo na kojarzy nam się z byciem na zewnątrz czyli nie jest to najdokładniejsze oddanie treści tego wersetu.

Pierwszy raz spotykamy się z tym greckim słowem w pismach nowego przymierza w Mateusza 1:18 gdzie czytamy, iż Maria była w ciąży. Nie ma chyba tłumacza, który twierdziłby, że Maria była na ciąży albo, że dziecko było na brzuchu zamiast w brzuchu.

Podobnie w Mateusza 2:1 czytamy, że Jeszu urodził się „W Betlejem, W Judei”. Przetłumaczenie tego, jako: NA Betlejem, Na Judei, byłoby dziwne.

Są jednak bardziej subtelne przykłady np. możemy powiedzieć, że ktoś jest na drodze do miasta lub że jest w drodze. W pierwszym przypadku mamy na myśli fizyczne położenie a w drugim mówimy o podróży w trakcie, której ktoś się znajduje.

Pierwsze słowo z Jana 1:1 wskazuje na bycie częścią początku, dlatego przetłumaczyłem je, jako: W początku.

Może brzmi to dziwnie, ale warto oddać Słowo Boże możliwie jak najdokładniej.

Kontrowersyjne w tym wersecie może też być pisanie z dużej lub małej litery słów: Słowo i Bóg.
W zależności od tego, jakie kto ma poglądy na troistość bożą tak też upiera się przy dużej lub małej literze by zamanifestować swoje poglądy. Uznałem, że jeśli nawet nie wierzę w jedność dosłowną to i tak nie powinienem pomniejszać swego szacunku względem wyniesionego na pozycję Boga Jeszu Pomazańca i dlatego użyłem dużej litery, gdy ten tytuł odniesiono do jego osoby.

1) W początku było [to] Słowo także [to] Słowo było przy [tym] Bogu również Bogiem było to Słowo

Tą bardzo dokładną wersję można oddać bardziej zrozumiałym językiem:
W początku było Słowo także to Słowo było przy Bogu i również Bogiem było to Słowo.

Z tego pierwszego wersetu dowiadujemy się że osoba nazywana Słowem była częścią początku i była jednocześnie przy Bogu. Miała swój udział w tym co nazywamy początkiem. Ponieważ słowo było przy Bogu lub jak niektórzy twierdzą u Boga to oczywiście nie jest tym Bogiem.

czwartek, 3 marca 2011

W jakim ciele zmartwychwstaniemy?

1 Kor. 15:35-44
Jednakże ktoś powie: "Jak mają zostać wskrzeszeni umarli? I w jakim ciele Przyjdą?" Nierozsądny! To, co siejesz, nie zostanie ożywione, jeśli wpierw nie obumrze: a jeśli chodzi o to, co siejesz, siejesz nie to ciało, które się Rozwinie, lecz gołe ziarno, czy to pszeniczne, czy któreś z pozostałych; ale Bóg daje mu takie ciało, jakie się Jemu podoba, każdemu z nasion jego własne Ciało. Nie każde ciało jest takim samym ciałem, ale inne jest ludzkie, a inne Jest ciało bydląt, a inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i Ciała ziemskie; ale chwała ciał niebieskich jest odmienna i ciał ziemskich jest odmienna. Inna jest chwała słońca, a inna jest chwała księżyca, inna też Chwała gwiazd; doprawdy, gwiazda od gwiazdy różni się chwałą. Podobnie jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Zasiewa się w skażeniu, wskrzeszone zostaje w nieskażoności. Zasiewa się w hańbie, wskrzeszone zostaje w chwale. Zasiewa się w słabości, wskrzeszone zostaje w mocy. Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe. 

Ten dłuższy fragment sporo wyjaśnia, jeśli ktoś szuka odpowiedzi na pytania a nie dowodów na swoje twierdzenia. Dla tych drugich to ten werset sporo gmatwa.

Paweł pisze pod natchnieniem jednak żaden język nie dysponuje słowami, które idealnie by mogły opisać, czym jest i jak wygląda życie duchowe. Ma, więc problem z doborem słów by wyjaśnić nam, czym jest ciało duchowe, ale wyraźnie za pomocą przykładu informuje nas, że po zmartwychwstaniu nie będziemy mieć ciała cielesnego, lecz duchowe. Przedstawia nam to nowe ciało, jako lepsze, bo nieskażone.

Wyraźnie pisze, że takie duchowe ciało dostajemy dopiero po śmierci, czyli że za życia nie posiadamy takiego duchowego ciała. 

Przy okazji Paweł informuje nas, że po śmierci ciała fizycznego dostaniemy ciało duchowe a nie fizyczne.

Gdy o tym pamiętamy to lepiej rozumiemy dlaczego Jeszu powiedział:
Mat 22:29,30
Odpowiadając, Jeszu rzekł do nich: "Jesteście w błędzie, gdyż nie znacie ani pism, ani mocy Bożej; bo przy zmartwychwstaniu ani mężczyźni się nie żenią, ani kobiety nie wychodzą za mąż, ale są jak aniołowie w niebie.

Jest to zrozumiałe gdy pamiętamy zasadę podaną przez Pawła:
Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. 

Po zmartwychwstaniu będzie nas obowiązywać ta sama zasada, co aniołów, czyli żadnych małżeństw. Ponieważ małżeństwa miały zaludniać ziemię a nie niebo. 

Gdyby ktoś dziś powiedział do Syna Bożego, że czeka na zmartwychwstanie w ciele do życia w raju na ziemi to z pewnością usłyszałby te same słowa: Jesteście w błędzie, gdyż nie znacie ani pism, ani mocy Bożej, bo będziecie jak aniołowie w niebie. 

Podobieństwo ludzi, którzy zmartwychwstaną do aniołów będzie polegało na tym, że będą mieli podobne ciała gdyż będą również mieszkać w niebie. Będą to ciała duchowe, nie identyczne ale podobne. Właśnie to miał Jeszu na myśli mówiąc, że będą jak aniołowie. Nie chodziło, więc o sam fakt, że aniołowie nie zawierają związków małżeńskich, bo gdy aniołowie przybyli na ziemię to wielu zawierało małżeństwa.
 __________________
Jeśli szukasz społeczności która głosi, że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie.
 krzysztof król

poniedziałek, 28 lutego 2011

"Boże mój, Boże mój dlaczego tu mnie pozostawiłeś?"

Prowadziłem dyskusję na forum o tematyce biblijnej na temat sprawozdania Marka 15:34
W przekładzie nowego świata wygląda on tak:
(34) A o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: "Eli, Eli, lama, sabachtani?", co w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?"

Sporo osób nie rozumie dlaczego Jeszu woła że „Bóg go opuścił”. Zrobiła się więc dyskusja gdzie prezentowano różne ludzkie interpretacje ale nikomu nie przyszło na myśl by sprawdzić jak pisze w oryginale greckim czyli jakich słów użył Marek pisząc to sprawozdanie.

Sprawdziłem jak pisze w oryginale i wyszło coś innego. Niby różnica nie wielka na pierwszy rzut oka ale  sens jednak inny.

Otóż Marek przetłumaczył te słowa jako: Boże mój, Boże mój dlaczego tu mnie pozostawiłeś? 

Napisałem na forum:
Słowo tłumaczone na Pozostawiłeś podobnie jak w języku polski może mieć znaczenie pozytywne i negatywne.
Negatywne jest w sensie mąż pozostawił żonę ciężko chorą bez pomocy a w pozytywnym mąż pozostawił żonę w szpitalu czyli pozostawić nie oznacza to samo co opuścić może odnosić się do miejsca przebywania.
Parafrazując słowa Jeszu możemy powiedzieć „Boże mój, Boże mój co ja tu jeszcze robię?

Oczywiście nie wszyscy zrozumieli te słowa. Po kilku postach w dyskusji pozostała tylko 1 osoba która niczego nie potrafiła udowodnić ale ciągle o cos pytał. Stało się dla mnie zrozumiałe że stara się złapać mnie na słowie. Na jakimś przejęzyczeniu lub nieścisłym określeniu by nadać mojej wypowiedzi błędny sens i w ten sposób wykazać sprzeczność. Ponieważ nie udawało mu się to i w dodatku z dyskusji wyraźnie wychodziło że nie ma on biblijnych argumentów więc nie wytrzymał i wywalił mi ze ja atakuje świadków Jehowy i zwyczajnie obrzucił mnie fałszywymi oskarżeniami...

niedziela, 27 lutego 2011

Znak jonaszowy

Mateusza 12: (39) Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. (40) Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. 

Zmartwychwstanie w ciele było potrzebne dla ludzi jako znak jonaszowy by jednym wzmocnić wiarę a innym nie dać powodu do wykrętów że niby skąd mieli wiedzieć że to Syn Boga i Pomazaniec.. 

Takie podniesienie z martwych nie było pierwszym i jedynym gdyż Piotr nas zapewnia że Jeszu został ożywiony w duchu a nie w ciele 

1 Piotra 3:(18) Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga: uśmiercony został w ciele, aleożywiony w duchu 

Jeszu odnosi trzy dniowy pobyt w grobie do ciała ludzkiego gdyż mówi: Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. 

Określenie Syn Człowieczy a także w łonie ziemi wskazuje, że chodzi o ciało fizyczne. W żaden sposób znak jonaszowy nie wiąże się z ciałem duchowym w którym obecnie żyje Jeszu.

Znak jonaszowy nie wymagał by Syn Boga dosłownie był martwy przez cały ten okres. Dla ludzi był Jonasz martwy ale my wiemy że nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. 

Również zapowiedź o 3 dniach i nocach nie można traktować dosłownie w tym samym sensie jak dziś te słowa rozumiemy. Wie o tym każdy kto policzył czas od śmierci Pomazańca (w piątek po południu) do powstania ciała (w niedzielę rano). 
__________________
Jeśli szukasz społeczności która głosi, że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie.

sobota, 26 lutego 2011

Na czym polega zmartwychwstanie?

1 Piotra 3:18 Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga: uśmiercony został w ciele, ale ożywiony duchem (19) W tym też stanie poszedł i głosił duchom będącym w więzieniu,

Jak widzisz Jeszu zmartwychwstał w duchu jednak żeby dostąpić tego zmartwychwstania musiał dostać ciało duchowe.

Umierając Jeszu mówi:
Łukasza 23:46 A Jeszu zawołał donośnym głosem i Rzekł: "Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego". Rzekłszy to, wydał ostatnie tchnienie.

Podobnie postąpił Szczepan.
Dzieje 7:59 I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jeszu, przyjmij ducha mego.

Jest to zgodne ze słowami:
Kaznodziei 12:7 Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał.

W chwili śmierci duch opuszcza ciało Jeszu ale czy od razu żyje? NIE!
Musi zostać ożywiony przez Boga

Dzieje 4:10 to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jeszu Pomazańca Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.

Na czym więc polega zmartwychwstanie?
Na połączeniu ducha z ciałem cielesnym lub duchowym

1 Koryntian 15:42-44 Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.

Nie wiemy więc jak długo martwy był Jeszu ale raczej krótko skoro obiecał:
Łukasza 23:43 I rzekł mu: Amen tobie mówię dziś ze mną będziesz w raju.
_______________
Jeśli pragniesz nawiązać więź z ludźmi którzy głoszą że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie

poniedziałek, 21 lutego 2011

"nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni"

Nie ma możliwości by ustalić jak prawidłowo wymawia się imię Boga więc go nie używam. Z faktu że jest niemożliwe ustalić prawidłową wymowę wyciągam wniosek że 

- 
Bóg nie chce byśmy je wymawiali 

Uzasadnienie wniosku: Nie ma takiej siły która by przeszkodziła Bogu by udostępnić prawidłową formę imienia Boga gdyby on tego chciał 

Jednak spodziewam się że powinno być to jakoś uzasadnione choć oczywiście Bóg nie ma obowiązku się przed nami tłumaczyć. Wierze jednak że nie zostawił nas nieświadomych. Postanowiłem znaleźć uzasadnienie w Biblii. 

Znalazłem zapowiedź z Izajasza że Bóg da swemu ludowi NOWE IMIĘ logiczny jest wniosek że nowe zastąpi stare. 

Izajasza 65: 15 …
Lecz moim sługom będzie nadane inne imię. 

Znalazłem proroczą zapowiedź z Jeremiasza która może spełnić się tylko na 3 sposoby: 
- Zniknie Egipt 
- Znikną Żydzi 
- Zniknie Imię 
Wystarczy by tylko jeden z tych warunków się spełnił a proroctwo również zostanie spełnione. 

Ponieważ Egipt nadal istnieje, istnieją także Żydzi a nie znamy prawidłowej wymowy imienia więc jest dla mnie zrozumiałe że proroctwo spełniło się 

Jeremiasza 44:26 
Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię - mówi JHWH - że moje imię już nigdy nie będzie używane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny JHWH! 

Zapowiedź z Jeremiasza współpracuje z zapowiedzią z Izajasza o NOWYM IMIENIU a także pasuje to do wywyższenia Jeszu w Nowym Testamencie. 

Dzieje 4: (10) 
to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jeszu Pomazańca Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. (11) On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. (12) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. 

Tak więc istnieje biblijnie i logicznie uzasadniony powód dla którego Bóg wycofał swoje imię. 

- jest to uzasadnione planami wobec objawienia nowego imienia 
- jest to zgodne z planem wywyższenia imienia Syna 

WNIOSEK 
Każdy kto kładzie nacisk na oddawanie czci imieniu które Bóg przed nami ukrył działa wrogo wobec Boga gdyż szkodzi jego planom. 

Jeśli chodzi o używanie tetragramu. 

Postanowiłem naśladować w tym temacie uczniów Jeszu Pomazańca i jeśli oni tetragram nie używali to ja również nie będę po za uzasadnionymi przypadkami jak dziś. Nie mam więc fanatycznego podejścia do tetragram bo to nie jest żadne imię tylko jego zapis niemożliwy do odczytania.

niedziela, 20 lutego 2011

Rzymian 1:4

List do Rzymian 1:(4) a który został Synem Boga według mocy ducha uświęcającego przez zmartwychwstanie Pana naszego Jeszu Pomazańca 

Werset 4 budzi spore dyskusje na temat jego właściwego sensu. Niektórzy posuwają się nawet do kwestionowania prawdziwości tego fragmentu twierdząc, że był to późniejszy dodatek.

Różne przekłady różnie go oddają

Z Biblii Tysiąclecia można wyciągnąć wniosek, że Jeszu stał się Synem dopiero po zmartwychwstaniu:

(4) a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 

Z przekładu biblii Warszawskiej można wyciągnąć wniosek że zmartwychwstanie ma moc usynowienia:

(4) który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, 

Najciekawiej oddaje ten fragment Biblia Gdańska gdyż daje do zrozumienia że zmartwychwstanie było publicznym potwierdzeniem synostwa:

(4) A pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 

Przekład Nowego Świata twierdzi że zmartwychwstanie było uznaniem synostwa:

(4) lecz który z mocą został uznany za Syna Bożego według ducha świętości poprzez zmartwychwstanie spośród umarłych - tak, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, 

Biblia Poznańska dopuściła się całkowitej przebudowy tego fragmentu dodając słowa których w oryginałach nie ma i dostosowując tekst do swoich przekonań:

(4) dzięki zaś działaniu Ducha Świętego posiada potęgę Syna Bożego, ukazaną w zmartwychwstaniu. Jest to Jezus Chrystus, nasz Pan. 


Słowa Pawła z Rzymian 1:4 są odpowiedzią na pytania zadane w:

Mat 22:(43) Wtedy rzekł do nich: Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi: (44) Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. (45) Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być jego synem?

Jeszu będąc na ziemi był synem Dawida i jednocześnie Synem Bożym jednak w chwili zmartwychwstania stał się tylko Synem Boga uświęconym przez zmartwychwstanie w duchu. 

Zmartwychwstanie nastąpiło w duchu co potwierdza 1 Piotra 3: (18) Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga: uśmiercony został w ciele, ale ożywiony w duchu 

A Paweł w Liście 1 Koryntian 15: (43) Zasiewa się w hańbie, wskrzeszone zostaje w chwale. Zasiewa się w słabości, wskrzeszone zostaje w mocy. (44) Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe.

Słowa te potwierdzają sens Rzymian 1:4 gdzie czytamy o ”mocy ducha uświęcającego przez zmartwychwstanie”.

Kto wypromował imię Jehowa?

Dziś świadkowie Jehowy są najbardziej znaną grupą z używania imienia Jehowa. Jednak nie oni odkryli to słowo. Zaadoptowali je na własne potrzeby. Pierwszy prezes Towarzystwa Strażnica bez wątpienia był pod silnym wpływem pewnych tajnych stowarzyszeń masońskich. Niektórzy nawet twierdza, że był masonem 33 stopnia. Jest sporo dowodów poszlakowych, które silnie potwierdzają takie opinie. Nie mam jednak zamiaru zajmować się tym zagadnieniem w tym wpisie do dziennika.

Faktem jest, że są poważne wątpliwości, co do słowa Jehowa. Z obecnych słowników języka hebrajskiego wynika, że hovah znaczy coś złego. Świadkowie Jehowy twierdzą, że imię to opiera się na czasowniku havah (robić, stwarzać), ale świadkowie nie wspominają, że istnieje też w hebrajskim słowniku słowo hovah, które idealnie pasuje do angielskiej wersji tego imienia. Niestety te drugie słowo tłumaczy się na: burzyciel, mąciciel.

Jeśli więc wierzyć uczonym w piśmie hebrajskim to świadkowie nazywają Boga Mąciciele lub Burzycielem, czyli dokładnie odwrotnie niż powinni. Faktycznie jednak nie wiadomo jak prawidłowo wymawiało się te słowa. Teoretycznie może być odwrotnie, czyli Jahwe może znaczyć JestemBurzycielem. Trzeba być świadomym, że naukowcy zgadują, jakie samogłoski dodać do spółgłosek. Robią przy tym minę jakby wiedzieli coś na pewno, ale to tylko mina, grymas bez ciężaru dowodowego.

Powyższy przykład powinien uzmysłowić świadkom, że zgadywanie jak powinno wymawiać się imię Boga jest niebezpieczne gdyż może doprowadzić do jego znieważenia. Przykłady z Biblii pokazują, że nawet zmiana 1 litery zmienia sens całego imienia (Rodzaju 17:5,15).

Najwyraźniej Bóg wycofał swoje święte imię by zrobić miejsce na wywyższenie imienia swego umiłowanego Syna Jeszu Pomazańca. W przeciwnym razie nie mogłyby spełnić się słowa z Filipian 2:9-11

(9) Dlatego też Bóg wyniósł go na wyższe stanowisko i Życzliwie dał mu imię, które przewyższa wszelkie inne imię, (10) żeby w imię Jeszu zgięło się wszelkie kolano tych w niebie i tych na ziemi, i tych pod ziemią (11) i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem ku Chwale Boga, Ojca.

Innym powodem, dla którego należy podejrzliwie traktować imię Jehowa jest fakt, że w taki właśnie sposób nazywają swego Boga masoni.

Wolnomularstwo także i tutaj za wzorem żydowskim poszukuje „zgubionego słowa”. W symbolice masonerii szkockiej tak to wyglądało w XVIII w. według opisu ks. Barruela: 
Stopień („Wybranego”) ma dwie części; jedna stosuje się do zemsty Adonirama, który zwie się tutaj Hiramem; druga jest szukaniem słowa, albo raczej świętej nauki, którą ono wyraża, a która została zagubiona436. Tak samo i ryt Swedenborga poszukuje „zgubionego słowa”437. W stopniach różokrzyżowcowych masonerii szkockiej usiłowano przy pomocy tajemniczej, magicznej figury tzw. pentaculum również odnaleźć zgubione słowo. Po poszukiwaniach na wyższych stopniach wtajemniczenia okazywało się, że owo słowo zgubione — to Jehowa439. Już zresztą owa „Fama Fratemitatis”, od której wywodzą się różokrzyżowcy, kończyła się okrzykiem: „sub umbra alarum tuarum Jehova!” („pod twymi skrzydłami, Jehowa!”).


W książce - Masoneria (jej początki, organizacje, ceremoniał, zasady i działanie) – Józef S. Pelczar (pseud. S. J. Korczyński) pisze:
Twierdzą nawet, że w niektórych lożach wyższych, palladyjskimi zwanych, rozszerzył się kult szatana, jako przeciwnika Boga chrześcijańskiego, Adonai-Jehowa zwanego. Czy tak się dzieje w istocie, trudno z pewnością powiedzieć. W każdym razie jest to rzeczą uderzającą, że najgłośniejszy dzisiaj poeta włoski, a przy tym mason, Jozue Carducci, napisał w r. 1869 na cześć szatana "zwycięzcy Jehowy księży" bluźnierczy hymn, który w lożach stołowych włoskich nieraz się rozlega. 
 Nie ma, więc żadnego powodu by ufać zupełnie przypadkowemu imieniu Jehowa są za to poważne powody by podejrzewać, że to imię służy zniesławieniu Prawdziwego Boga lub czczeniu szatana pod tym imieniem.  


sobota, 19 lutego 2011

Jeszu w Indiach

Szukając w Internecie grup wychwalających Jeszu znalazłem chrześcijan na terenie Indii i okolic. Nie wiem na chwilę obecną na ich temat prawie nic za wyjątkiem tego, że nie mówią Jezus tylko Jeszu (Yeshu). Jest to dla mnie ciekawostka wymagająca zbadania. Jeśli ktoś ma więcej informacji to proszę o przesłanie mi ich lub przynajmniej linków do ciekawych stron.

Niestety po pobieżnym przeglądzie tego, co znalazłem mam wrażenie, że oprócz imienia nic w tych grupach nie wskazuje na znajomość prawdy biblijnej. Niepokojące jest używanie krzyża, jako symbolu, co niestety ma związek z magiczną geometrią nazywaną przez jej propagatorów świętą geometrią.

Wiara w moc symboli religijnych wywodzi się z pogaństwa. Krzyż, jako symbol jest łagodniejszą formą bałwochwalstwa, ale o tym innym razem.

Poniżej zamieszczam filmik pokazujący, że istnieją grupy wzywające Jeszu.

piątek, 18 lutego 2011

Chrystusowie wśród świadków Jehowy

Zamieszczam obiecany krótki film na temat używania przez świadków Jehowy tytułu pomazaniec. Nazywają tak tych, którzy przyznają się do nadziei niebiańskiej i których z jakiegoś powodu nie uznali za umysłowo chorych.

Film nie wyczerpuje tematu. Możliwe, że zrobię kiedyś dłuższy film, ale na razie zachęcam do rozpowszechniania tego. Może uda się przebudzić, choć niektóre osoby.


Jeśli pragniesz nawiązać więź z ludźmi którzy głoszą że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie

środa, 16 lutego 2011

List do Rzymian 1:15-19

Dziś podzielę się moimi wysiłkami w tłumaczeniu listu do Rzymian. Staram się w trudniejszych miejscach wyjaśnić,  dlaczego tak a nie inaczej przetłumaczyłem dane słowa gdyż faktycznie pragnę Was  zachęcić do samodzielnego czytania a nawet tłumaczenia Słowa Bożego.

15 Podobnie jestem gotów przebywającym w Rzymie opowiedzieć  dobre wieści

16 Nie wstydzę się dobrych wiadomości mocą Boga są dla zbawienia wszystkich wierzących Judejczyka  najpierw ale także hellenisty .

JUDEJCZYKA NAJPIERW, ALE TAKŻE HELLENISTY
Niektórzy tłumaczą Judejczyka, jako Żyda a hellenisty, jako Greka. Jestem skłonny przyznać, że Żyd jest pojęciem bardziej ogólnym gdyż nie dotyczy tylko plemienia Judy, więc prawdopodobnie jest to dobre tłumaczenie. Jednak czytelnik nie jest na tyle nieobeznany w realiach tamtych czasów by brał dosłownie określenie Judejczyk. Przynajmniej ja oddając bardziej dokładne określenie liczę na zaangażowanie umysłu w czytanie listu do Rzymian.

W przypadku słowa Greka znacznie lepiej jest użyć słowa helennisty lub grekowca gdyż faktycznie chodzi tu nie o konkretny naród grecki, lecz o ludzi przynależnych do kultury greckiej, czyli posługujących się językiem greckim.

Paweł zwraca uwagę, że naród Izraelski ma pierwszeństwo w doznaniu zbawienia.


17 sprawiedliwość Boga w niej jest ujawniona, z wiary jest wierność, przecież napisano „sprawiedliwy z wiary  żyć będzie”

Z WIARY JEST WIERNOŚĆ
17 werset był najtrudniejszy do przetłumaczenia. Badałem znaczenie każdego słowa przez 2 dni. Jego prawidłowe przetłumaczenie wymaga zrozumienia sensu myśli jąka pragnie wyrazić Paweł. Określenie Z WIARY JEST WIERNOŚĆ dosłownie brzmi OD WIARY DO WIARY. Autor listu prowadzi grę słowną. Jednak dla nas ta gra jest niezrozumiała. W ustaleniu, więc, o co chodzi musiałem nie tylko ustalić, jakie znaczenia ma greckie słowo WIARA, ale również odnaleźć cytat, na który autor się powołuje w dalszej części.

poniedziałek, 14 lutego 2011

Trzy kroki do zbawienia

Jana 14:6 Jeszu mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.

Tymczasem zły rozesłał po drogach swoich akwizytorów, którzy przekonują, że jest jakaś inna droga prowadząca do Jeszu nazywają ją religią. Przekonują, że musisz znaleźć drogę do drogi. ABSURD, ale ludzie ufają akwizytorom. Ich reklama jest wszędobylska. Człowiek się rodzi i od razu słyszy o prawdziwej religii. Dorasta w przekonaniu, że musi go ktoś poprowadzić do drogi i nie rozumie że gdy zrobi krok już będzie na drodze.

A pierwszy krok jest prosty:

Rz 10:9 "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jeszu jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz."

1Kor 12:3 "Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Jeszu przekleństwem! I nikt nie może rzec: Jeszu jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym."

Flp 2:11 "i aby wszelki język wyznawał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem, ku chwale Boga Ojca."

Drugi krok:

Dzieje 2:38 Piotr powiedział do nich: "Okażcie skruchę i niech każdy z was da się zanurzyć w imię Jeszu Pomazańca ku przebaczeniu waszych grzechów, a otrzymacie wspaniałomyślny dar ducha świętego.

Dzieje 22:16 Czemu się więc wahasz? Wstań, zanurz się, oczyść się z grzechów twoich, wzywając Jego imię!

Dzieje 8:12 "Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o królestwie Bożym i o imieniu Jeszu Pomazańca, dali się zanurzyć zarówno mężczyźni, jak i kobiety."

Dzieje 10:48 "Polecił więc zanurzyć ich w imię Jeszu Pomazańca. Wtedy prosili go, aby zatrzymał się jeszcze u nich przez kilka dni."

Dzieje 19:5 Po tych słowach przyjęli zanurzenie w imię Pana Jeszu

Krok trzeci:

Marka 13:13 "I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony."

Mateusza 10:22 "Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony."

Dzieje 21:13 Wtedy Paweł odpowiedział: Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jeszu.

Pod koniec pierwszego stulecie prawdopodobnie dało się już we znaki odstępstwo od prawdziwego imienia Pana.

niedziela, 13 lutego 2011

10 pomazańców zastępuje Pomazańca

10 Pomazańców w organizacji świadków Jehowy przewodzi 7000000 grupie ich zwolenników 

Czy Jeszu Pomazaniec upoważnił kogoś do przewodzenia całej organizacji, czyli do stania na jej czele? 

Zdecydowanie NIE! 

Cała organizacja jest nadzorowana przez Pomazańca, który do tego celu posługuje się Duchem Świętym. 

Jednak w skali małych społeczności lokalnych nazywanych przez świadków zborami pozwolił w celu wspierania słabych na działanie szafarza, którego nazwał „niewolnikiem” wśród innych niewolników (Mateusza 24:45-51). Z tej grupy niewolników niektórzy dostali przywilej lokalnego pomagania innym na zasadzie talentów/min (Mateusza 25:14-30). Z tego jak pomagają innym będą surowo rozliczeni (Jakuba 3:1). 


Nasz Pan jedyny Pomazaniec powiedział: 
Mat 23:10 Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. 

Użyte greckie słowo: 
Mateusza 23:10 καθηγηταί 


Nasz Pan Jeszu zabronił traktowania kogoś jak Mistrza czy Przewodnika w sensie zbliżonym do popularnego dziś słowa Guru. 

Chodziło o to by nikt nie zajął miejsca Chrystusa. 

Tymczasem tak właśnie robią świadkowie Jehowy. 
10 pomazańców twierdzi, że przewodzi całej organizacji w zastępstwie Jezusa. 

Świadkowie bronią się twierdzeniem, że są wersety mówiące o przewodnikach w zborach. Mylą niesienie pomocy słabszym w miejscowej społeczności z zastępowaniem Syna Boga. 

Paweł mówiąc o przewodnictwie w zborze użył innych słów greckich niż słowo jakie przypisuje się do wypowiedzi Pana. 

1 Tesaloniczan 5: 12 προϊσταμένους 
1 Tym 5:17 προεσττες 
Hebr 13: 7 γουμένων 
13:24 γουμένους 
13:17 γουμένοις 

Logika, więc podpowiada, że sens tych słów może być odmienny od tego, co podają polscy tłumacze. 

Kontekst również wyraźnie pokazuje, że nasz Pan ostrzegał przed stawianiem kogoś na swoim miejscu. Mamy unikać przewodników, którzy będą przejmować kierownictwo w imieniu Pomazańca. 

Towarzystwo Strażnica twierdzi: 
Cytat:
Obecnie Jezus kieruje nami za pośrednictwem „niewolnika wiernego i roztropnego”, którego reprezentuje Ciało Kierownicze, oraz zamianowanych starszych (Mateusza 24:45).

Strażnica 2007 - artykuł Pokornie współpracujmy z troskliwymi pasterzami 
Cytat:
Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy składa się z dziesięciu pomazańców, z których każdy pełni chrześcijańską służbę od dziesiątków lat. Zapewniają oni duchowe przewodnictwo Świadkom Jehowy, tak jak ciało kierownicze w I wieku (Dzieje 16:4).

Strażnica 1998 - Artykuł Życie w wolności, zgodne z chrześcijańskim oddaniem 


Widzimy, więc wyraźnie, że 10 pomazańców (ciało kierownicze) zajęło miejsce Syna Bożego, mimo że on wyraźnie przed tym ostrzegał. 

Wprawdzie zrezygnowali z potępionych w rożnych przekładach biblijnych tytułów jak Rabbi, Nauczyciel, Mistrz, Wódz itp., ale za to przywłaszczyli sobie znacznie ważniejszy tytuł POMAZANIEC! czyli Chrystus

 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę