niedziela, 25 stycznia 2015

Na czym polega sprawiedliwość Boża?


Jak wytłumaczyć biblijną informację, że Bóg, który jest miłością zgładził mieszkańców Sodomy i Gomory? Bardzo często możemy spotkać zarzut, że taki Bóg wcale nie jest miłością. Ludzie szczerzy czasem żądają takie pytania a ludzie, którzy są podstępnymi głosicielami fałszywych bogów nie pytają tylko zarzucają Bogu okrucieństwo. Trzeba umieć odróżnić te dwie grupy bo o ile pierwszej można jeszcze pomóc w wyjaśniając prawdę to tej drugiej pomóc będzie bardzo ciężko, są bowiem we władaniu demonów.

Otóż trudno jest walczyć z faktem, że Bóg czy to się komuś podoba czy nie, ma ostatnie zdanie w każdej sprawie, która dotyczy jego dzieła stwórczego. Bóg dał ci życie i Bóg może je odebrać a wówczas nie zostanie ci wyrządzona krzywda tylko zostanie przywrócony stan poprzedni, czyli jest tak jakbyś nigdy nie zaistniał. To jest podstawowa prawda, która musisz zaakceptować, jeśli chcesz żyć. 

Posłaniec Paweł streścił to tak:
"Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie tak uczyniłeś?"
Rzymian 9:20 

Ludziom wyrządzono potworną krzywdę wmawiając, że posiadają prawo do życia z samego faktu, że istnieją. Zrobiono to za pomocą propagandy po to by nie zabiegali o przychylność Stwórcy. To tak nie działa by każdy mógł robić, co sobie upodoba, bo niestety ludziom często podoba się krzywdzenie innych. Jeśli istniejesz dzięki Bogu to winny mu jesteś za to wdzięczność lub on ma prawo skrócić Twoje życie. Polskie przysłowie mówi, że „nie gryzie się ręki, która cię karmi”. Bóg jest źródłem naszego życia i mądrze jest uwzględnić warunki, na jakich może on nam to życie przedłużyć w nieskończoność. 

niedziela, 18 stycznia 2015

Biblia przepowiada koniec Izraela

Do trzech razy i koniec!
Żydzi trzy razy mieli popaść w kłopoty na tyle poważne, że przestawali być ludźmi wolnymi. Pierwszy przypadek został proroczo zapowiedziany Abramowi*.

„I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy; aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem.”
Rodzaju 15:13,14

Bóg zapowiedział nie tylko niewolę, ale także długość jej trwania i zapowiedział jej koniec. To są ważne szczegóły gdyż pokazują sposób postępowania z narodem izraelskim. Stwórca dopuszczał pewne próby, ale zawsze dawał nadzieję by jego naród nie upadł na duchu. Wiedzieli, że jest to okres przejściowy i nie musieli toczyć walk powstańczych o wolność gdyż wszystko działo się według planu Bożego. Rzeczywiście po 400 latach Izraelici odzyskali wolność.

W momencie, kiedy potomkowie Abrahama emigrują do Egiptu jest ich zaledwie kilkunastu plus rodziny. Tych kilkunastu dopuściło się poważnego przewinienia sprzedając swojego brata do niewoli i oszukując swojego Ojca, że jego syn został pożarty przez dzikiego zwierza. Doprowadziła ich do tego zazdrość. Starszych braci drażniła miłość ojca do młodego Józefa. Późniejsza niewola była tego konsekwencją. Jeśli uznamy, że to był powód niewoli egipskiej to trzecia niewola będzie miała bardzo podobny powód, lecz sam jej przebieg będzie dużo drastyczniejszy. Wszystkie ówczesne wydarzenia możemy traktować, jako prorocze cienie przyszłych wydarzeń mających związek z Pomazańcem Bożym.

Druga niewola była także wcześniej zapowiedziana i także ustalono z góry długość jej trwania.

niedziela, 11 stycznia 2015

NWO, czyli co Biblia mówi o Nowym Porządku Świata?


Nie jest dla nikogo tajemnicą, że są na świecie siły dążące do monopolizacji wszystkiego według zupełnie nowych zasad, dlatego nazywamy je NWO czyli New World Order a po polsku będzie to Nowy Porządek Świata. Ma być tylko jedna religia, jeden rząd, jedna waluta i jedna armia. Obecnie brak jest w tym temacie zgodności trwają przepychanki o to, kto będzie miał ten monopol w swoich rękach.

Obecnie prawie wszyscy politycy są zgodni, co do celu, ale nikt nie chce być tym, który odda swoje wpływy innej grupie. Stąd trwa rywalizacja nie tylko między państwami i kontynentami, ale także między religiami i bankierami. Ambicje polityczne i zachłanność bankierów utrudniają zjednoczenie, ale są też ludzie, którzy z tych ambicji rezygnują. Znamy ich pod wspólną nazwą masoneria lub iluminaci. To są tylko nazwy, za którymi kryją się ludzie o bardzo podejrzanych i starannie skrywanych celach. To oni pracują nad tym by pogodzić polityków i odpowiednio przygotować społeczeństwo na przyjecie NWO.

Iluminaci nie są mózgiem całej operacji, a jedynie posłusznymi oddziałami wykonującymi swoje zadania. Faktycznie cała działalnością zjednoczeniową kieruje grupa nazwana w księdze Objawienia Wielkim Babilonem lub Wielką Nierządnicą. Apokalipsa wyjaśnia, że to Ona stoi za wielkim handlem, rozrywką, za wszystkimi wojnami i prześladowaniami na ziemi, a także za wiara w farmakologię. Iluminaci są tylko oddziałem specjalnym, grupą uderzeniową z tym, że przeważnie toczą walkę informacyjną, a nie fizyczną. Do wojny fizycznej Babilon Wielki wykorzystuje władców politycznych i jak się zaraz przekonasz islamistów.

„A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.”
Objawienie 17:18

niedziela, 4 stycznia 2015

Szydercy pełni szyderstwa.


W Internecie pojawiają się kpiarze, którzy w merytorycznej dyskusji nie mają żadnych szans, więc nadają swoim wypowiedziom formę kabaretową. Kpina jest jedną z form rozrywki, ale bywa też wykorzystywana, jako broń w propagandzie. Kpina, pogarda, oszczerstwo to trójca, która często łączy swoje siły by zaszkodzić prawdzie. Już sam fakt stosowania kpiny nakazuje nam dużą ostrożność. Kpina podobnie jak nóż może służyć czemuś dobremu, ale może też służyć złu. Może radować serce podczas zabawy, ale może też pchnąć człowieka w głęboką depresje a nawet samobójstwo. Szatan chętnie wykorzystywał siłę kpiny a jego słudzy są z pewnością w tym mistrzami.

Hiob oprócz swoich nieszczęść musiał jeszcze znosić kpiny, których celem było jego załamanie. Siła kpin jest tak duża, że naprawdę może podłamać człowieka do tego stopnia, że odechce mu się żyć. 

"Czyż nie naśmiewcy są ze mną? Od szyderstw mam noce bezsenne. Ty sam racz zastaw przechować, bo któż chce za mnie poręczyć? Zamknąłeś ich umysł przed rozsądkiem, nie dopuścisz do ich triumfu."

Hioba 17:2-4
Niestety tak jak czytamy w opisie zmagań Hioba kpinom często towarzyszy brak rozsądku, „zamknąłeś ich umysł przed rozsądkiem”.

Ludzie odsuwają się od człowieka, który jest przez otoczenie wyśmiewany, bardzo szybko taka osoba doświadcza, czym jest samotność. Z tego właśnie powodu kpina jest skutecznym sposobem zwalczania dobra i prawdy. Kiedy komuś brakuje argumentów do dyskusji to najłatwiej jest sprowadzić ją do absurdalnych twierdzeń lub okpić. Im bardziej ktoś zostanie wyśmiany tym bardziej postronni słuchacze odnoszą wrażenie, że zabrakło mu argumentów. Tymczasem to nie ma nic wspólnego z dochodzeniem do prawdy. Kpina nie jest domeną ludzi mądrych tylko tak zwanych lekkoduchów.