czwartek, 15 października 2020

Immanuel - Bóg z nami

Bóg Ojciec odbiera chwałę przez swojego Syna.

1 Jana 2:23
Każdy, co się zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

Jaka jest wola Boga Ojca?

Jana 5:23

aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.

Jana 14:1

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie!

Bóg Ojciec jest Bogiem Najwyższym, przy nim nikt inny nie jest Bogiem, bo nawet nie zbliża się do Jego potęgi (dotyczy to także Syna, który swoją boską moc czerpie od Ojca, a nie sam z siebie). On jest poza czasem i przestrzenią, która otacza Jego stworzenie. Wszystko stworzył dla swojego Syna, więc nie powinno nas dziwić, że ustanawia go Bogiem dla ludzi.

niedziela, 20 września 2020

Największe kłamstwo Wielkiej Nierządnicy

 Ponieważ lekarze mają inteligencję prawdziwą, więc mogą zbierać informacje z różnych źródeł, weryfikować je, i podejmować całkowicie samodzielne decyzje (niewielu to robi), więc z tego powodu Nierządnica chce ich zastąpić robotami. Nazywa ich sztuczną inteligencją, ale są to zwykłe roboty, które mogą działać tylko według zakreślonych im procedur, bez możliwości samodzielnego analizowania. 

Samodzielnie myślący lekarze są dla Nierządnicy problemem, bo kiedy odkrywają nieprawidłowości, robi się wokół nich głośno. Czasem nie wystarczy pozbawić ich prawa do wykonywania zawodu, więc się niektórych eliminuje fizycznie, ale to wszystko powoduje luki w systemie, zwiększone koszty i ryzyko nagłośnienia. Nierządnica postanowiła zatrudnić do swojej pracy roboty, ale by nie kojarzyły się z bezdusznymi maszynami, nazwano je sztuczną inteligencją. 

A wszystko to by nas zniewolić, stworzyć system bez luk. 

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Czy Chrystus ma wiele imion?

Dziś publikuję odpowiedź na zarzuty skierowane przeciw głoszeniu imienia Jeszu.

Po grecku imię Zbawiciela w mianowniku, czyli w formie wyjściowej, to „Iesous”. Zaś forma „Iesou”, którą pan rozpowszechnia, pojawia się w dopełniaczu, celowniku i wołaczu. Tak więc tam, gdzie w grece czyta pan „Iesou”, tłumaczy się to jako: „Jezusa”, „Jezusowi” albo też jest to zawołanie. Formą wyjściową jest zaś mianownik, czyli „Iesous” i jest to zatem forma prawidłowa, jeśli chodzi o grekę. Tak więc poprawna forma grecka to faktycznie „Iesous” (co po spolszczeniu właśnie daje „Jezus”).

1. Imię pochodzi z języka hebrajskiego i od tego języka powinniśmy wyprowadzać sposób zapisu w innych językach lub alfabetach.

2. Z hebrajskiej formy Jeszu, uczeni w Piśmie (II wiek p. Chr.) wyprowadzili Jesu, ale ponieważ język grecki odmieniał imiona przez przypadki, więc też to zrobili, dbając o to, by imię to miało rodzaj męski, co osiągano przez dodanie na końcu litery S. W ten sposób powstało imię Jesus, które było poprawne w języku greckim i łacinie, ale nie było poprawne w innych językach.

3. Błędnie stosuje pan gramatykę polską do greckiego dialektu koine, w którym spisano Nowy Testament. W języku polskim mianownik jest bazą podstawową, z której wyprowadza się odmianę przez dodanie końcówek. W języku greckim bazą podstawową jest rdzeń lub temat słowa. W imieniu naszego Pana jest to Jesu, bo jest to słowo wiernie przeniesione z języka hebrajskiego. Od tej bazy wyprowadza się odmianę przez dodanie końcówek według zasad danego języka.

4. W języku polskim powinniśmy zrobić to samo, co uczeni zrobili w języku greckim (a apostołowie to zaakceptowali), czyli od hebrajskiej bazy Jeszu wyprowadzić polski odpowiednik zapisu tego samego imienia. Grecka wersja wiernie Jesu oddawała to imię w języku greckim. W języku polskim wiernym odpowiednikiem jest Jeszu. Chodzi o to, by za pomocą polskich liter oddać dokładnie wymowę imienia naszego Zbawiciela.5. Spolszczenie to nic innego jak zniekształcenie. Nie jest to ani tłumaczenie, ani odpowiednik polski to jest nowotwór językowy.

6. Trzeba być niewidomym, by nie widzieć bazy podstawowej i dołączanych do niej końcówek. Trzeba być też ślepym, by nie słyszeć jaka forma jest najkrótsza, do której dodano końcówki. „Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym.” Ezechiela 12:2

poniedziałek, 12 marca 2018

Czego dowiadujemy się z Pism Świętych na temat duszy i ducha?Jest wiele sprzecznych nauk w kościołach chrześcijańskich, mimo że Pismo Święte uczy, dość jasno co jest prawdą, a co nią nie jest. Skąd te rozbieżności się biorą? Prawdopodobnie z postawy będącej kontrą do innego wyznania. Luter, chcąc odciąć się od kościoła katolickiego, wybrał kilkadziesiąt punktów, na których zbudował nową religię. Podobnie robiły odłamy protestanckie, które często budowały swoje mniejsze kościoły w kontrze do katolicyzmu i głównego nurtu protestantyzmu. Zamiast „narodzić się od nowa”, reformowały „starą damę”, zmieniając szczegóły. Tak doszło do sprzecznych twierdzeń na temat duszy i ducha. Jednio, twierdzą, że po śmierci ciał nie ma duszy ani ducha osobowego, a inni, że jest i nie można go zniszczyć żadnym sposobem. Ponieważ w Pismach Świętych znajdujemy wersety na potwierdzenie oby, sprzecznych twierdzeń więc każdy kładzie nacisk na wybrane wersety, lekceważąc pozostałe lub sugerując dziwne ich wyjaśnienie. Tymczasem prawda często leży pośrodku i tak prawdą jest, że dusza nie umiera razem z ciałem, ale prawdą też jest, że umrzeć może i jeśli się nie nawróci, to w końcu zostanie zniszczona. Nie może jednak do tego dojść bez wcześniejszego jej osądzenia. 

Zapraszam do zapoznania się z poniższymi wersetami, by samemu to sprawdzić. 

poniedziałek, 13 listopada 2017

Potęgę i władzę swą dają oni Bestii – spełniające się proroctwa


A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. 

Objawienie 17:12,13,16,17 

Doniesienia prasowe potwierdzają, że rozpoznanie Bestii jako współczesnego Państwa Żydowskiego położonego w Palestynie jest prawidłowe. Prawie od samego początku inne państwa wspierały swoja siłą Izrael i jego wojny. Poniżej są fragmenty z żydowskiego dziennika haaretz.com. Izrael organizuje ćwiczenia wojskowe pod nazwą Niebieska Flaga. W tym roku swoje samoloty przysłało 8 państw, w tym po raz pierwszy Niemcy. Byli też tam Polacy ze swoimi F16.

poniedziałek, 30 października 2017

Spełniające się proroctwa - Bestia czasów końca


Objawienie 17:8
Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. 


do 70 rok – zburzenie Jeruszalem – Bestia, którą widziałeś, była (...) iż była...

ok. 100 r. – powstaje księga Objawienia – ...i nie ma jej (…) i nie ma jej... 

1948 r. – powstaje Izrael – ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. (…) a ma przybyć.

środa, 4 października 2017

Błogosławieństwo – czym jest?


Wierzący chrześcijanie często wspominają o modlitwie choć różnie bywa już z samym modleniem się. Natomiast o błogosławieństwie bardzo rzadko słyszymy, a więc też bardzo rzadko z nim się spotykamy w życiowych sytuacjach. Tymczasem w czasach apostolskich i starszych błogosławieństwo było równie popularne jak sama modlitwa.

Choć błogosławieństwo może być częścią modlitwy to jednak często jest jakby inną jej odmianą. W wielu przypadkach błogosławiąc mówimy nie do Boga tylko do osoby błogosławionej, a mimo to siła błogosławieństwa potrafi być taka sama jak modlitwy.

Powiadom o nowościach