poniedziałek, 28 listopada 2016

Medyczne przekręty, czyli czarująca farmacja cz. 2Medycyna to jest to samo co farmakeia. Odkryłem ten fakt sprawdzając tłumaczenie tego słowa z łaciny na grekę i wynik był dokładnie taki sam.

Farmaka to po polsku lek choć warto pamiętać, że także trucizna i narkotyk.


Biblia ostrzega nas przed farmacją, a więc przed ludźmi takimi, jak lekarze polecającymi leki jako sposób na wszystkie choroby. 
Słowo medycyna pochodzi z łaciny i znaczy dokładnie to samo co farmaka, jedynak współcześnie zrobiono podział na rożne specjalności i także rozdzielono sobie nazwy. Jednak za jedynym i drugim stoją ci sami ludzie robiący biznes na ludzkiej krzywdzie. 


Medicinae znaczy dokładnie to samo co farmaka, czyli narkotyki i leki.
Postanowiłem więc sprawdzić czy w Nowym Testamencie pojawia się słowo lek lub lekarstwo, a jeśli tak to jakiego słowa jest tłumaczeniem. Znalazłem tłumaczenie księgi Objawienia 22:2

niedziela, 20 listopada 2016

Biblia ostrzega przed farmakologią


Co o farmakologi mówi słownik języka polskiego?

Farmakologia «nauka o lekach, ich dawkowaniu i oddziaływaniu na organizm» - Słownik języka polskiego PWN 

Wikipedia wyjaśnia dokładniej:
Farmakologia (gr. φάρμακον (phármakon) – lekarstwo, lógos - słowo, nauka) – dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania. - Wikipedia 

Polska encyklopedia PWN podaje podobną informację:
Farmakologia - [gr. phármakon ‘lek’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’], w szerokim znaczeniu nauka o działaniu na organizm wszystkich substancji chem., w ścisłym, med. zakresie dotyczy mechanizmu działania leków. - Encyklopedia PWN

Świeckie źródła informują nas, że greckie słowo farmakon, od którego pochodzi słowo farmakologia to nic innego jak lek. A więc hura! Bierzmy leki, bo one nas leczą. Tylko czy na pewno? Dlaczego więc słowniki biblijne twierdzą, że słowo to znaczy coś zupełnie innego? Poniżej podaję trzy różne słowa wszystkie ze sobą powiązane i wszystkie pojawiają się w Nowym Testamencie w bardzo negatywnym kontekście. 

niedziela, 13 listopada 2016

Kto przeżyje Wielki Dzień Boga Wszechmocnego?


Wiemy, że narody mają zostać uderzone w tym dniu. Będzie to dzień sprawiedliwego sądu z natychmiastowym wymierzeniem kary. 

Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. (…) A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW. 
Objawienie 19:11,15,16

Pan nasz w dniu tym uderzy w narody, ale nie zniszczy ich w całości, skoro czytamy, że będzie je pasł. Czytamy że będzie sądzić i walczyć sprawiedliwie, czyli zginą ci, którzy w jakiś sposób sobie zasłużą na śmierć. Kim więc będą ci co ocaleją? 

Czytamy także że szatan zostanie uwięziony na 1000 lat po to by nie mógł zwodzić narodów.

Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. 
Objawienie 20:1-3

Nie ma wątpliwości, że narody będą istniały przez cały okres 1000 lat. Różniejsze uwolnienie szatana doprowadzi do zwiedzenia ludzi i ich buntu wobec Boga i jego rządu.

niedziela, 6 listopada 2016

Królowie w służbie Króla królów i Pana panów


Co się stanie po wielki dniu Boga wszechmocnego? Dawniej napisałbym co się stanie po Armagedonie, ale wyjaśniliśmy w poprzednim temacie, że Armagedon nie jest wydarzeniem tylko miejscem. W wielkim dniu Boga Wszechmocnego zlikwidowane zostaną wszystkie rządy światowe, a w ich miejsce powstanie nowy rząd, który będzie pod władzą Syna Bożego.

Uważaj! Jeśli głosujesz dziś w wyborach, wybierając jakiś rząd, to wiedz, że TWÓJ RZĄD zostanie zniszczony. Dlaczego masz dawać poparcie rządowi, który Chrystus uzna za godny zniszczenia? Dlaczego chcesz być częścią tego oszukańczego systemu? Proroctwa są ogłoszone i wypełnią się, obojętnie kto dojdzie do władzy, a im szybciej się wypełnią tym lepiej dla Ciebie, jeśli jesteś człowiekiem wyczekującym, powrotu naszego Pana i Zbawiciela. Nie bądź częścią tego, co jest przeznaczone na zniszczenie. Nawet bierna przynależność do skazanego na zagładę systemu jest niebezpieczna, o to przykład:

I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
– Wyjdźcie ludu mój z niej, by nie współuczestniczyć w grzechach jej, i od plag jej nie otrzymać.
Objawienie 18:4

Idąc tym samym tokiem rozumowania, czy na pewno chcesz mieć swój dział w budowaniu systemu, o którym czytamy:

I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu. I zawołał on głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba:
– Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich – wolnych i niewolników, małych i wielkich!

Objawienie 19:17,18

poniedziałek, 31 października 2016

Czym jest Armagedon?


Powszechnie uważa się że Armagedon to wojna Ludzi z Bogiem, po której rozpocznie się rząd Syna Bożego. Ja też w takim sensie często używałem te słowo, bo takie jego pojmowanie jest powszechnie zrozumiałe. Faktycznie jednak dokładna analiza 16 rozdziału księgi Objawienia prowadzi nas do wniosku, że Armagedon to nie wydarzenie tylko miejsce. Wojska zostaną zgromadzone na miejscu nazywanym Armagedon (Har-Magedon), w celu przygotowania do wojny z Bogiem, ale w tym momencie do tej wojny nie dojdzie. Chyba że prześladowanie sług pomazańcowych uznamy za wypowiedzenie wojny. Do tego celu jednak nie potrzeba gromadzić licznej armii z całego świata, czego dowodem są obecnie grasujące bandy Al-Laha. 

Przyjrzyjmy się biblijnej relacji:
Są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej [ziemi], by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu Boga wszechmogącego . Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: 
– Stało się!
I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.

Objawienie 16:14-18

Widzimy, że w tym momencie doszło do czegoś, co spowodowało wielkie trzęsienie ziemi. Czy mamy traktować to trzęsienie ziemi, jako odpowiedź Boga na zaczepkę? Nawet jeśli tak będzie, to nic nas o tym nie informuje. Wiemy tylko, że coś takiego nastąpi. To co Objawienie wyjawia dalej wskazuje na to, że Bóg uznał ten moment za odpowiedni do ukarania Wielkiego Babilonu. 

niedziela, 23 października 2016

Czy kobiety mogą nauczać?


W Biblii nie ma takiego rozdziału, jak rola kobiet w społeczności powołanych. Nie ma wyraźnych instrukcji, które by pozostawił nasz Pan i Mistrz Jeszu. Dla Izraelitek pokorna postawa była czymś oczywistym. Nie było potrzeby by im to wyjaśniać. Dopiero późniejsze wydarzenia sprawiły, że Paweł udzielił instrukcji, które dziś uważa się za obowiązujące dla nas. Potrzeba udzielenia instrukcji powstała z powodu licznych zgromadzeń powołanych z narodów, które były dla pozycji kobiet bardziej tolerancyjne. Powstały zgromadzenia w których kobiety zaczęły zabierać głos, a nawet przejmować inicjatywę. Paweł napisał:

Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to zakon nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów! Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Czyż od was wyszło słowo Boże? Albo czy tylko do was przyszło? Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem Pańskim. 
1 Koryntian 14:33-37

Postawa jaką Paweł w tych instrukcjach umieścił, jest skrajna do tego stopnia, że nawet zadać pytania nie mogła kobieta na zgromadzeniu powołanych. Powołuje się przy tym na prawo (zakon). Ten zakaz ma jednak związek z przejmowaniem inicjatywy. Prawo nie zabraniało mówić kobiecie. Nie ma takiego miejsca ani przepisu prawa (jeśli ktoś znajdzie niech mi podeśle). Jedyne miejsce z którym można wywody Pawła skojarzyć dotyczy podporządkowania kobiety mężowi.

niedziela, 16 października 2016

Proroctwa na jutro


Jest bardzo dużo proroctw które muszą się wypełnić zanim nastąpi wojna zwana Armagedonem. Wojna po której nie będzie już rządów ludzi niegodziwych. Nad Ziemią będzie rządził Chrystus wraz ze swoimi powołanymi. Dziś omówimy sporą część tych zapowiedzianych z wyprzedzeniem wydarzeń. Ludzie, którzy nie interesują się proroctwami będą zaskoczeni gdy nastąpią nagłe zmiany na Ziemi (Mateusza 24:37), ale my widząc ich spełnienie, będziemy wiedzieli że dzień światowego rozliczenia jest bardzo bliski (Mateusza 24:37). Dlatego dla nas powrót Pana w mocy z Posłami nie będzie zaskoczeniem. Przyjrzyjmy się więc tym proroctwom.

Śmiertelna rana jednej z głów Bestii została, uleczona w 1948 roku. Wówczas na arenę światową wrócił sztuczny twór państwowy nazywany błędnie Izraelem.

I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią. (…) I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. 
Objawienie 13:3,12

Gog z Magog (AntyIzrael) napada na lud spokojny.

Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym - gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram - by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi.
Ezechiela 38:10-12

Fałszywy Izrael czci boga warowni.

Powiadom o nowościach