poniedziałek, 27 lutego 2017

W obronie imienia Chrystusa


Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. 

Hebrajczyków 13:15 
Mamy przywilej głosić najważniejsze imię, dzięki któremu ludzie mogą dostąpić łaski zbawienia. Sami mamy nadzieję, ze zbawienia skorzystać i innym pragniemy pomóc. 

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!
Rzymian 10:13-15

Pomóżmy więc nawrócić się do Pana naszego Jeszu dzięki umiejętnemu argumentowaniu.

poniedziałek, 20 lutego 2017

Fałszywy Izrael


A ty, niegodny, nikczemny władco Israela, którego dzień nadchodzi, w czasie końca nieprawości, tak mówi Pan JHWH: Zdejm zawój [z głowy], podnieś koronę! To nie będzie takie same: uniżone wywyższę, poniżę wyniosłe. Ruiną, ruiną, ruiną ustanowię go podobną, taką będzie, aż przyjdzie ten który z wyroku ją dostanie. 
Ezechiela 21:25-27 (inne przekłady 21:30-32)

Prorok Ezechiel prawie 600 lat przed Chrystusem zapowiedział upadek królestwa Israela. Do upadku doszło wskutek niegodziwości Israelitów ale także królów. Israel miał przymierze z Bogiem, na mocy, którego był jego własnością, a król israelski zasiadał na tronie z woli Boga. Z dynastii królewskiej Dawida miał zostać wyprowadzony Mesjasz, który zbawi Israel. Ezechiel zapowiada, strącenie królów i przerwanie legalnej władzy, aż do momentu, gdy przyjdzie Ten, który na mocy prawa zasiądzie ponownie na tronie. 

Kiedy Poseł Gabriel zwiastował Mariam narodziny Syna, powiedział:

poniedziałek, 13 lutego 2017

Urodziny u Hioba - urodziny w Biblii


W księdze Hioba znajdujemy opis przyjęć, jakie jego synowie organizowali, każdy w swoim dniu. Zdaniem wielu badaczy były to uczty z okazji urodzin, a zdaniem innych nie jest to takie pewne. 


A jego synowie chodzili i urządzali ucztę i w domu każdego w jego dniu; posyłali też po swoje trzy siostry, które zapraszali, aby z nimi jadły i piły.

Hioba 1:4

Te same hebrajskie słowo יומו występuje w ośmiu miejscach Starego Testamentu. W tej samej księdze Hioba ale w trzecim rozdziale czytamy:

Wreszcie Hiob otworzył usta i przeklinał swój dzień. Hiob zabrał głos i tak mówił: Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano: Poczęty mężczyzna. 
Hioba 3:1-3

wtorek, 7 lutego 2017

Miłość jest owocem Ducha


Zapraszam na filmową relację ze spotkania, które odbyło się w dniu 5 lutego 2017 r. Tematem przewodnim była prawdziwa miłość, która cechuje sług pomazańcowych. Tym razem było dwóch prowadzących Krzysztof i Antoni.

Poprzednio kładłem nacisk na to, ze szatan wykorzystuje miłość, tak jak się wykorzystuje lep na muchy. Ludzie nieostrożni wpadają w pułapkę, z której mają problem wydostać się bez doznania przykrości, a nawet nienawistnych spojrzeń. 

Warto jednak pamiętać, ze miłość jest konieczna i bardzo pożyteczna. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, dlatego rodzi się ze skłonnością do miłości,a dopiero później do głosu w jego życiu dochodzi samolubna nienawiść. Wszystkie dzieci są kochane, ale już nie da się tego powiedzieć o dorosłych. Paweł w liście do Galatów wyjaśnia, że miłość jest owocem ducha i zaprzeczeniem owoców ciała. Kiedy więc chcemy przejawiać prawdziwą chrześcijańska miłość to prosimy Boga o wzmocnienie naszego ducha, gdyż trwanie w Duchu Bożym udoskonala nasza miłość. 

wtorek, 31 stycznia 2017

Miłość jako lep na muchy, czyli zwiedzenie na cukier


Relacja wideo ze spotkania 27 stycznia, poświęconego tematowi nieszczerej miłości. Dzisiejsze chrześcijaństwo stawia silny nacisk na miłość, ale faktycznie owoce tych religii są dalekie od miłości. Im mniej miłości jest w danej społeczności religijnej tym mocniej ta społeczność mówi i podkreśla swoją miłość. Czasem trzeba kilku lat obserwacji od środka, by się zorientować, że miłość w tej grupie jest obłudna.


wtorek, 24 stycznia 2017

10 powodów, dla których powinieneś znać prawdziwe imię Chrystusa


Z kilkuset wersetów biblijnych wybrałem kilkadziesiąt, by w ten sposób choć trochę przybliżyć powagę tego tematu, jakim jest oddawanie czci Chrystusowi przez prawdziwe Jego imię. Przyglądając się tym wersetom, stwierdzam stanowczo, że ludzie nie szanujący jedynego prawdziwego imienia Chrystusa, zupełnie nie rozumieją Nowego Testamentu i Dobrej Nowiny. Poziom zrozumienia Ewangelii jest na tak niskim poziomie, ze jestem przerażony. Jest to jednak poziom ogólnoświatowy, w którym teologowie wyróżniają się tylko pomysłowością, a pastorzy krasomówstwem. 

Ogólnoświatowa teologia chrześcijańska, bez szacunku do prawdziwego imienia Zbawiciela, nie osiąga nawet poziomu najniższego. Teologowie nie pojmują podstaw ewangelii, a to czego nauczają to jedno wielkie zwiedzenie. Oni nawet nie karmią się mlekiem typowym dla okresu niemowlęcego. 

Poniżej prezentuję listę ciekawych wersetów biblijnych wspominających o imieniu Pana naszego Jeszu. Zachęcam też do obejrzenia filmu.

piątek, 13 stycznia 2017

Gwarancja zbawienia


Ludzie wymyślają różne powody, by tylko niczego w swoim życiu nie zmieniać. Chcą żyć po swojemu nie odmawiając sobie przyjemności grzeszenia, a nawet komfortu podróżowania przez życie szeroką autostradą. Edyta Geppert w swoim przeboju „Zamiast” śpiewała:

„Ile mam grzechów? któż to wie...
A do liczenia nie mam głowy
Wszystkie darujesz mi i tak
Nie jesteś przecież drobiazgowy.”

Inni uważają się za gorliwych chrześcijan, ale nazywają Chrystusa imieniem którego on nie otrzymał od Boga Ojca, tylko wymyślił je ktoś inny. Miliony ludzi wzywa fałszywe imię Chrystusa, a oni chcą iść z tymi tłumami. Mówią na przykład:

Bóg jest miłością i na pewno nie będzie robił problemu z powodu niewłaściwego imienia.

Jest to nie tylko nieuzasadniony sposób myślenia, ale nawet lekceważący Boga. Oto Bóg ma się dostosować do człowieka, który ma lekkie podejście do imienia Syna Bożego. Co bowiem stoi na przeszkodzie, by człowiek poznał i uszanował imię, które Bóg nadał swojemu Synowi? Co stoi na przeszkodzie?!

Paweł poruszył problem związany z poznaniem i wzywaniem tego prawidłowego imienia:

Powiadom o nowościach