niedziela, 7 maja 2017

Czego o Bogu uczył Chrystus i Jego uczniowie?


Pisałem w temacie Poznanie Boga z pewnego źródła, że najpewniejszym źródłem wiedzy o Bogu jest Jego Syn, który zna Go osobiście. Przyszedł z nieba na Ziemię, by nas o nim pouczyć (Jana 1:18; Jana 18:37). Jak sam twierdził wszystko co mówił i robił było zgodne z wolą Boga Ojca (Jana 8:26-29). Pomazaniec Boży Jeszu był też, dokładnym odwzorowaniem Boga Ojca (Kolosan 1:15; 2 Koryntian 4:4 ), dzięki czemu poznając Syna, poznajemy Ojca (Jana 14:9). Pan nasz Jeszu będący Pomazańcem Bożym, uczył nas o swoim Ojcu, za pomocą tego co głosił i za pomocą tego co czynił. Mówił i postępował dokładnie tak samo jak czyniłby to jego Bóg Ojciec (Jana 20:17; Jana 8:28,29). 

Drugim pewnym źródłem wiedzy o Bogu są uczniowie Chrystusa, przez Niego przeszkoleni i wzmocnieni Tchnieniem Świętym. Oni zostali wysłani by głosić o Bogu Ojcu i Syny Jego Jeszu.

Czego więc Chrystus i Jego posłańcy głosili o Bogu Ojcu?

niedziela, 30 kwietnia 2017

Judaizm nie zna i nigdy nie znał Boga

Rozpoczynam cykl tematów skupionych wokół pytania: JAK POZNAĆ BOGA? Niniejszy temat jest wstępem, gdzie nie szukać informacji o Bogu.Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie
Jana 16:2,3

Izraelicie nie znali Boga. Posiadanie ksiąg Starego Testamentu, zakonu i ksiąg proroczych nie pomogło im w poznaniu Boga. Wśród prześladujących Mesjasza i jego naśladowców byli rabini, faryzeusze, kapłani i uczeni piśmie, elita Izraela. Elita, która dała się zwieść szatanowi i spełnia wolę złego.

Mesjasz podsumował przywódców judaizmu:
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 
Jana 8:44

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Wielkanoc, wielkie zwiedzenie chrześcijan


Wielkanoc, współczesny termin odnoszący się do trzydniowego święta, mającego objąć pamiątkę śmierci Chrystusa i dzień Jego zmartwychwstania. Jest to najstarsze święto chrześcijańskie, dlatego, że faktycznie zostało zapoczątkowane przez Chrystusa słowami „Czyńcie to na moją pamiątką”.

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 
- To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! - Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: - Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.
Łukasza 22:19,20

Pierwotnie był to posiłek składający się z chleba (ciało) i wina (krew). Było to spotkanie przypominające o wielkim poświęceniu Syna Bożego dla naszego dobra i chwały Boga Ojca. W tej prostej postaci możemy mówić o najstarszym chrześcijańskim święcie. Później odstępcze kościoły zaczęło rozbudowywać proste upamiętnienie do rangi skomplikowanego święta, przenosząc główny nacisk ze śmierci Chrystusa na jego zmartwychwstanie.

Zrobiono z tego wesołe święto, a dla urozmaicenia rozbudowano je o pogańskie zwyczaje. Symbolem Wielkanocy stały się kolorowe jajka i palmy, a także zajączki. W Polsce śmigus dyngus, czyli wesołe polewanie się wodą, kończy kilka dni świątecznych.

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Różne źródła zakwasuKrólestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. 

Mateusza 13:33; Łukasza 13:20,21 

Zakwas królestwa niebiańskiego jest dobry w przeciwieństwie do zakwasów pochodzących z innych źródeł.

Obłudne nauki - fałszywa miłość 

– Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 
Łukasza 12:1

Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.
Mateusza 16:12
Dostrzegamy w dzisiejszym chrześcijaństwie kwas faryzeuszów, który polega na fałszywym eksponowaniu miłości. Obłuda która ma przykryć fałszywe nauki, wypaczające dobrą nowinę.  

zakwas kontra zakwas
ważne jest źródło 

wtorek, 28 marca 2017

Bądźcie przaśni

Przed zbliżającą się pamiątką śmierci Zbawiciela warto przemyśleć tematy z tym związane. Kto może uczestniczyć w spożywaniu chleba i wina? Jakie powinno być wino i chleb? W jakim czasie powinno się tą uroczystość upamiętniać i jak często? Jeśli ktoś robi to co miesiąc, to czy pomijając w jednym miesiącu tę uroczystość, czy nie okazuje lekceważenie dla pamięci Pana? Dzisiejszy film polecam dla tych co twierdzą, że podczas uroczystości pamiątki można spożywać dowolny chleb, bo przecież apostołowie nie napisali dokładnych instrukcji. Może i nie napisali, ale czy to znaczy, że można robić po swojemu, według własnego uznania, upodobania lub wygody?

poniedziałek, 27 marca 2017

Drożdże i zakwas, czyli unikaj dodatków do wiary


Zastanawiałem się nad wersetem:

Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. 
Mateusza 13:33; Łukasza 13:20,21


Postanowiłem przyjrzeć się dokładniej, czym jest zaczyn lub kwas.

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów:
– Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów
Łukasza 12:1

Z ewangelii Łukasza okazuje się że kwasem, którego należy się wystrzegać jest obłuda faryzeuszów. Bez wątpienia możemy tą obłudę przenieść także na inne ugrupowania religijne, które udają więcej miłości, niż faktycznie jej czują lub stosują. Widać to po setkach lat historii, w której religie chrześcijańskie nie tylko się broniły, ale były także agresorami, siłą dokonująca zbrodni ludobójstwa. Wojny religijne między protestantami a katolikami są tego jaskrawym przykładem. Na potrzeby dyskusji o wierze oczywiście wszystkie te religie mówią o miłości, ale na czas wojny uważają, że sytuacja wyjątkowa wymaga wyjątkowych działań. 

Jeszu rzekł do nich:
– Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! (…) Nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?
Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów
Mateusza 16:6,11,12 

poniedziałek, 20 marca 2017

Dzień próby dla całej ziemi


Księga Objawienia wspomina o czasie w którym mieszkańcy całej Ziemi zostaną poddani próbie. Niektóre przekłady wspominają o godzinie lub dniu próby stąd nasz tytuł „Dzień próby”. Faktycznie jednak słowo występujące w greckich manuskryptach nie jest dniem ani godziną, tylko czasem bliżej nieokreślonym, coś w rodzaju „sezonu” na próbę. 

Ponieważ zachowałeś słowo, wytrwałości mojej i Ja ustrzegę ciebie w czasie próby, jaka przyjdzie na całą zamieszkaną, by wypróbować mieszkańców Ziemi.
Objawienie 3:10

Objawienie wspomina o próbie z której maja być uwolnieni Filadelfijczycy, ale też o próbie dotyczącej wszystkich mieszkańców Ziemi. Najpierw przyjrzyjmy się próbie sług Bożych.

Powiadom o nowościach