niedziela, 28 lipca 2013

Kredyt - pułapka szatana?

Przysłów 22:7 Bogaty sprawuje władzę nad ubogimi, a kto się zapożycza, jest sługą człowieka udzielającego pożyczki 

Sługa w dawnych czasach to niewolnik. W prawdzie dziś niewolnictwo jest zabronione (oficjalnie) to jednak nie można całkowicie wykluczyć, że kiedyś nie wróci. W starożytności dług były częstym powodem utraty wolności. Dziś system bankowy prowadzi do zadłużenia ludzi w stopniu tak dużym, że prawdopodobnie nigdy swojego długu nie spłaca a to znaczy, że spłacać te długi będą musieli ich dzieci. Z tego powodu, mimo że żyjemy w czasach niesamowitego dobrobytu to większość ludzi nie ma nic do przekazania swoim dzieciom w spadku. Zdarza się, że długi są większe niż dobra pozostawione i wówczas spadkobiercy zrzekają się spadku po swoich rodzicach. To przykre, gdy w pewnym sensie odcinają się od nich.

Wartość pieniędzy jest umowna. Coś, co jest zrobione z papieru nie ma żadnej wartości. Metoda bankierów polega na tym, że w zamian za papierowe pieniądze ty oddasz im wszystko, co masz. Bowiem ciągłe branie kredytów w końcu doprowadzi do tego, że dług przekroczy wartość Twojego majątku. Jeśli bankom nie spłacisz kredytu to zabiorą ci wszystko co masz. Cokolwiek ci zabiorą to i tak będzie, więcej warte niż papierowe pieniądze. Jeśli Twoje dzieci zechcą spłacać Twoje długi to bank jest zadowolony a jeśli nie zechcą to też jest zadowolony, bo zamieni dług na coś wartościowego.

niedziela, 21 lipca 2013

Rok sabatowy czyli zbliża się nasze uwolnienie.

Słudzy Boży nie tylko mieli 6 dni pracować a siódmego odpocząć (Wyjścia 20:8-11), ale także mieli 6 lat uprawiać ziemię a siódmy rok był sabatowym i nie wolno było im w tym roku uprawiać ziemi. Bóg obiecał jednak, że w 6 roku tak bardzo pobłogosławi im, że bez problemu będą mieli, co jeść w roku sabatowym a nawet będą mili nadwyżkę

Kapłańska 25:20 Jeżeli zaś powiecie: co będziemy jedli w siódmym roku, jeżeli nie będziemy siali ani zbierali plonów? (21) Ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata.

W tym roku także niewolno było zmuszać dłużników do spłaty długu. Co ciekawe słudzy Boży mieli liczyć takie lata sabatowe i po siedmiu sabatowych latach następował rok uwolnienia niewolników i zwrotu ziemi pierwotnym właścicielom. Co pięćdziesiąt lat następował rok uwolnienia.

Mamy, więc ciekawy podział czasu:

Rok sabatowy 6+1

Rok jubileuszowy 7x(6+1)=49 + 1

Bóg zaplanował taki cykl dla swoich sług. Dodajmy do tego jeszcze to, że każdy Izraelita po sześciu latach niewoli stawał się wolnym człowiekiem.

Powtórzonego prawa 12:12 Jeśli się tobie sprzeda brat twój, Hebrajczyk lub Hebrajka, będzie niewolnikiem przez sześć lat. W siódmym roku wolnym go wypuścisz od siebie.

Dlaczego ma to dla nas znaczenie? Ponieważ mówi nam dużo o Bogu. Wszystko też jest nam dane, jako cień rzeczy przyszłych, czyli prorocza zapowiedź większych wydarzeń. Autor listu do Hebrajczyków omawiając niską wartość składania ofiar twierdzi, że:

Hebrajczyków 10:1 Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają.

Wniosek z tego jest oczywisty prawo dane Izraelitom było tylko proroczą zapowiedzią prawdziwych wspaniałości. Potwierdza to Paweł pisząc o takich cyklicznych uroczystościach:

niedziela, 14 lipca 2013

Antychryst i jego cudowne znaki

foto; Onet
Dostałem kilka linków do wideo z różnymi uzdrowicielami, którzy opowiadają swoją historię. Mówią o swoim poświęceniu, o prześladowaniach, jakie znoszą w imię Dźizasa. Dostaję też linki do opowieści nawróconych muzułmanów, którym miał się przyśnić Dźizas lub Jezus. Dostaję pytania jak to się ma do mojego twierdzenia, że prawdziwy Chrystus ma tylko jedno imię i jest nim Jeszu? Domyślam się, że takie historyjki robią na oglądających silne wrażenie i wydają się być prawdziwymi.

Sprawdźmy, więc co na ten temat mówi Pismo Święte. Okazuje się, że sam Pan nasz Jeszu uprzedzał, że tak będzie.

Mateusza 24:24 Powstaną bowiem fałszywi chrystusowie, (pomazańcy) i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (25) Oto wam przepowiedziałem.

Problem ze zrozumieniem powyższego tekstu polega na założeniu z góry, że chodzi o zupełnie innego człowieka, gdy mowa jest o fałszywych chrystusach, że chodzi o kogoś, kto powie nie ten z Nazaretu tylko ten z Paryża jest prawdziwy. Otóż niekoniecznie. Znacznie lepszy efekt zwodziciele osiągną zmieniając drobne różnice np. twierdząc, że należy się modlić do Żezu (Francja), bo tak nazywa się Chrystus lub do Chesusa (Hiszpania) albo do Dźizasa (Anglia). To są chrystusowie, którzy kradną historię życia prawdziwego Syna Bożego i fałszywi prorocy czynią cuda by pozyskać zwolenników dla tych nowych pomazańców. To wystarczy by nie dostąpić zbawienia (Rzymian 10:9-13).

niedziela, 7 lipca 2013

Czy ziemia zostanie zniszczona przez słońce?

Onet podał informację, za independent.co.uk, ze ziemia zostanie zniszczona z powodu wzrostu temperatury, co nie tylko zniszczy życie na naszej planecie, ale także spowoduje wyparowanie wody z oceanów. Cała wiadomość podana jest, jako „naukowa”. News podaje przy tej okazji mityczny wiek ziemi (tak na wszelki wypadek gdybyś nie wiedział, w co masz wierzyć) a także mityczny czas, kiedy nastąpi spalenie ziemi. Powiedzmy sobie otwarcie, że jest niemożliwe ustalenie prawdziwego wieku ziemi tak samo jak jest niemożliwe ustalenie jej przyszłości i ewentualnego końca. Takie ustalanie czasu tyle ma wspólnego z naukom, co wróżenie z fusów kawy. 

Pomijając oczywistą manipulację, czyli podawanie czegoś jakby było naukowo udowodnione muszę przyznać, że informacja o spaleniu życia na ziemi jest zgodna z moją wiedzą biblijną. Skąd wiem, że przeznaczeniem ziemi jest spłonąć w ogniu? Z Nowego Testamentu.

2 Piotra 3:10-12
Skan z przekładu grecko-polskiego*. kliknij jeśli chcesz powiększyć.

Potwierdza to objawiona apostołowi Janowi wizja przyszłości. W księdze Objawienia 20:9 czytamy, że 1000 lat po Armagedonie nastąpi bunt na ziemi spowodowany wypuszczeniem szatana ze strażnicy, czyli więzienia. Buntownicy otoczą wiernych Chrystusowi a wówczas z nieba spadnie ogień niszczący buntowników.