niedziela, 14 lipca 2013

Antychryst i jego cudowne znaki

foto; Onet
Dostałem kilka linków do wideo z różnymi uzdrowicielami, którzy opowiadają swoją historię. Mówią o swoim poświęceniu, o prześladowaniach, jakie znoszą w imię Dźizasa. Dostaję też linki do opowieści nawróconych muzułmanów, którym miał się przyśnić Dźizas lub Jezus. Dostaję pytania jak to się ma do mojego twierdzenia, że prawdziwy Chrystus ma tylko jedno imię i jest nim Jeszu? Domyślam się, że takie historyjki robią na oglądających silne wrażenie i wydają się być prawdziwymi.

Sprawdźmy, więc co na ten temat mówi Pismo Święte. Okazuje się, że sam Pan nasz Jeszu uprzedzał, że tak będzie.

Mateusza 24:24 Powstaną bowiem fałszywi chrystusowie, (pomazańcy) i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (25) Oto wam przepowiedziałem.

Problem ze zrozumieniem powyższego tekstu polega na założeniu z góry, że chodzi o zupełnie innego człowieka, gdy mowa jest o fałszywych chrystusach, że chodzi o kogoś, kto powie nie ten z Nazaretu tylko ten z Paryża jest prawdziwy. Otóż niekoniecznie. Znacznie lepszy efekt zwodziciele osiągną zmieniając drobne różnice np. twierdząc, że należy się modlić do Żezu (Francja), bo tak nazywa się Chrystus lub do Chesusa (Hiszpania) albo do Dźizasa (Anglia). To są chrystusowie, którzy kradną historię życia prawdziwego Syna Bożego i fałszywi prorocy czynią cuda by pozyskać zwolenników dla tych nowych pomazańców. To wystarczy by nie dostąpić zbawienia (Rzymian 10:9-13).

Pan nasz Jeszu uprzedził nas, że pojawią się nieprawdziwi prorocy i nieprawdziwi chrystusowie, którzy za pomocą wielkich cudów będą starali się zwieść nawet powołanych. Żeby zwieść osoby powołane przez prawdziwego Chrystusa trzeba nie byle, jakich sztuczek i nie małej siły przekonywania. Ten jeden werset biblijny wyjaśnia wszystkie dzisiejsze cuda czynione w imieniu różnych pomazańców.

Warto, bowiem wiedzieć, że nie tylko różne ugrupowania protestanckie powołują się na czynienie cudów, ale także duchowni katoliccy. Większość filmów w Internecie dotyczy protestantów, ale niedawno w Warszawie gościł katolicki ksiądz John Bashobora, którego modlitwy miały doprowadzić do 27 wskrzeszeń ludzi martwych. Na spotkanie z nim przyszło w Warszawie około 58 000 ludzi. To, co mnie zaskoczyło to komunikat, jaki podano na tym spotkaniu, że demony mogą okazać swoją moc i by nie wpadać w panikę. Moc demonów miała okazać się przez opętanie kogoś z obecnych. Teoretycznie, więc było możliwe spotkanie z cudotwórcą, po którym można było wrócić do domu z demonem.

Popularnym w Polsce był kiedyś katolicki uzdrowiciel Clive Harris. Spotkania z nim organizowano w kościołach aż do dnia, gdy ponoć miał się przyznać, że jego cuda są czynione za sprawą demonów. To szczere wyznanie dużo nam wyjaśnia zwłaszcza, gdy poważnie potraktujemy ostrzeżenia Chrystusa o takich, co będą czynić cuda popierając fałszywych chrystusów. Syn Boży przebywając na ziemi ostrzegła nas, że takie cuda będą czynione by uwiarygodnić fałszywych chrystusów. Powiedział także:

Mateusza 7:22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!

Jeszu powiedział także:

Mateusza 12:30 Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, [ten] rozprasza.

Zwróć czytelniku uwagę, że Jeszu Pomazaniec odrzuca ludzi, którzy twierdzą, że w jego imieniu czynili dużo dobrego a nawet wypędzali demony. Prawdziwy Chrystus uznaje ich za swoich przeciwników. Oni są zaskoczeni, bo wierzą, że Chrystus, którego głoszą to ten prawdziwy a tymczasem Pan nasz mówi, że ich nie zna i zarzucam im czynienie zła. Ciągle spotykam się z argumentacją, że cudotwórcy przyprowadzają nowych np. muzułmanów do Chrystusa i że to samo w sobie jest dobre bez względu na różnice między różnymi ugrupowaniami religijnymi. Otóż w myśl tego, co powiedział Pan to jest nieprawdą. Pan ich działalność odrzuca a to znaczy, że jego zdaniem oni nie „zbierają tylko rozpraszają”, czyli działają na szkodę i przeciwko Chrystusowi.

Znany jest biblijny przypadek, że ktoś wypędzał demony powołując się na imię Jeszu. Na pewno nie używał imienia greckiego, angielskiego czy jakiegokolwiek innego tylko to prawdziwe, które znaczy po polsku Zbawiciel (Jeszu), ponieważ działał na terenie dawnego Izraela wśród Hebrajczyków. Wypędzał demony, mimo że nie chodził razem z Mistrzem. Jaki był efekt jego działań? Robił to skutecznie a Jeszu nie tylko go nie potępił, ale nawet zabronił by robili to jego uczniowie:

Marka 9:38 Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. (39) Lecz Jeszu odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. (40) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Relacja Łukasza jest podobna, ale kończy się słowami:

Łukasza 9:50 …kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

Mimo, że człowiek ten nie chodzi z nimi to faktycznie jest z nimi. Taki jest sens słów naszego Zbawiciela. Zobacz czytelniku jak wielka różnica w porównaniu z ostrzeżeniem przed tymi, co mają czynić cuda w jego imieniu a mimo to być uznani za wrogów. Oni faktycznie głoszą innego chrystusa, ponieważ sobie wymyślili, że Pomazaniec może mieć wiele imion . Co język to nowe imię. Nigdy jednak nie głoszą prawdziwego imienia. Przeciwnie. Twierdzą, że prawdziwe imię Jeszu jest przekleństwem. Uznają wszystkie imiona świata (Chesus, Dźizas, Dżesu, Żezu, Jisu, Jezus, itp.) tylko to jedno prawdziwe odrzucają twierdząc, że jest przekleństwem. W ten sposób dołączają do wrogów Chrystusa i działają przeciw jego prawdziwemu imieniu.

Chrystus to przewidział i zadbał przez Ducha Świętego by pozostawić nam ostrzeżenie, które jednak przez tłumaczy Biblii jest troszeczkę przekręcane, co ogranicza zrozumienie zamieszczonego tam przekazu i ostrzeżenia.

1 Koryntian 12:3 Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: Niech Jezus będzie przeklęty! Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. – Tak tekst ten brzmi w przekładzie BT.

A tak wygląda również w przekładzie katolickim, ale przetłumaczonym słowo w słowo. Nadal imię naszego Pana jest błędnie podawane, jako Jezus, ale zwróć uwagę na pozostałe słowa.
Kliknij aby powiększyć. Przekład Vocatio 2 Kor. 12:3
Werset ten odnosi się w takim samym stopniu do osoby, co i do imienia naszego Pana, ponieważ imię jest nierozerwalnie związane z osobą. Wniosek z tego jest prosty tylko ludzie nieposiadający Ducha Świętego mogą powiedzieć, że Jeszu jest zaklęciem (przekleństwem). Niestety dzisiejsze chrześcijaństwo, które głosi innego chrystusa, czyli antychrysta dołącza do Żydów opluwających naszego Pana i uznaje jego imię za przekleństwo. Nie trzeba wymyślać żadnych skomplikowanych teorii w obronie czystości imienia, Jeszu ponieważ Bóg przez Ducha Świętego i Pismo Święte sam obala fałszywych chrześcijan informując nas, że nie można imienia jego Syna łączyć z przekleństwem. Więcej na ten temat w artykule Prawdziwe imię Zbawiciela.

Druga część cytowanego listu do Koryntian informuje nas, że tylko dzięki Duchowi Świętemu można powiedzieć szczerze, że „Jeszu jest Panem”. Zgadza się to z tym, co czytaliśmy o kimś, kto nie chodził z uczniami a mimo to wypędzał demony powołując się na imię Jeszu.

Marka 9:39) Lecz Jeszu odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.

Mistrz podał tą regułę, ponieważ ktoś, kto skutecznie wypędza demony z powołaniem się na jego imię musi posiadać Ducha Świętego a to znaczy, że może tylko dobrze mówić o nim i w żaden sposób nie może działać szkodliwie. Zobacz czytelniku jak te wersety się uzupełniają i tak jest z całym Pismem Świętym.

Rzymian 8:9 Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.

Osoby, które odrzucają prawdziwe imię Syna Bożego, twierdząc, że jest to przekleństwo, nie mają Ducha i nie nalezą do Chrystusa. Dlatego ich dzieła i oni sami są odrzuceni. Ich głoszenie jest „rozpraszaniem”.

Oto inny dowód, że bez Ducha Świętego nie można wypędzać demonów nawet, gdy się zna i używa imię Pana.

Dzieje 19:13) Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jeszu nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jeszu, którego głosi Paweł - mówili. (14) Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. (15) Zły duch odpowiedział im: Znam Jeszu i wiem o Pawle, a wy coście za jedni? (16) I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu.

Imię Jeszu jest ściśle powiązane z osobą Chrystusa i samo w sobie nie stanowi żadnej siły ani mocy. Wiara w moc tego imienia ma związek z osobą, która je nosi a która jest Synem Boga i jego Pomazańcem. Wiara w to imię odnosi się do jego znaczenia. Hebrajskie słowo Jeszu, które Bóg wybrał na imię dla swojego Syna w przetłumaczeniu na język polski znaczy Zbawiciel. Jeśli więc wierzysz w to imię to znaczy, że wierzysz, iż człowiek noszący to imię jest naprawdę Zbawicielem. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule, Co znaczy imię Jeszu?. To jeden z ważniejszych tematów, z którymi powinieneś koniecznie się zapoznać.

Zastanówmy się jednak jak to jest możliwe, że ktoś głoszący antychrysta może wypędzać demony?

Wiemy, że cuda mogą pochodzić od Boga lub od sił przeciwnych Bogu. Niektórzy cudotwórcy podobno sami się przyznają, że ich moc pochodzi od demonów inni to ukrywają, ale są też tacy gdzie sprawa jest oczywista gdyż chodzi o stosowanie magii i czarów albo zaklęć Voodoo. Sprawa się komplikuje, gdy weźmiemy pod uwagę, że Jeszu broniąc się przed oskarżeniem o wypędzanie demonów mocą księcia demonów zapewnił, że to jest niemożliwe.

Marka 3:22) Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. (23) Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? (24) Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. (25) I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. (26) Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim.

Wychodzi, więc na to, że jest niemożliwe by ktoś będący pod wpływem demonów wypędzał inne demony. W jaki więc sposób fałszywi prorocy wypędzają demony? Odpowiedzi udziela nam Paweł w 2 Tesaloniczan 2:9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (10) z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (11) Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu,

Głosiciele antychrysta czynią cuda, ale fałszywe i wierzą im tylko ci, co odrzucili prawdę. Wypędzenia demonów nie są prawdziwe, lecz są iluzją. Demon uspakaja swoje zachowanie, ale nie opuszcza swojej ofiary.
_____________
krzysztof sługa pomazańcowy.