niedziela, 13 stycznia 2013

Czy zwierzęta mają duszę?


Wśród różnych nurtów filozoficznych lub religijnych istnieją różne poglądy na sprawę, czym jest dusza a także czy zwierzęta są lub mają dusze. Skoro czytasz ten blog to zakładam, że nie interesują ciebie spekulacje ludzkie, lecz raczej szukasz odpowiedzi biblijnej. A ta odpowiedź jest prosta.

Już w poprzednim artykule na temat krwi poruszałem pewne wersety, które dają nam odpowiedź. Przyjrzyjmy się im ponownie z tym, że tym razem mając na uwadze nasze tytułowe pytanie “czy zwierzęta mają duszę?”

Rodzaju 9:3,4 przekład protestancki (Biblia Warszawska).
Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

Niestety Biblia Tysiąclecia, czyli przekład katolicki w tym miejscu dopuszcza się fałszerstwa z oczywistych powodów. Często spotykam się z zarzutami katolików kierowanymi do świadków Jehowy, że fałszują swój przekład, ale sami nie są bez winy.

Rodzaju 9:3,4 przekład katolicki (Biblia Tysiąclecia).
Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia.

Dla przeciętnego katolika słowo dusza kojarzy się z duchem, który może opuścić ciało człowieka i ulecieć do Boga lub na potępienie, ale w tym przekładzie tłumacze uznali, że słowo dusza (hebr. nefesz) oznacza życie, czyli ich interpretacja miała wpływ na tłumaczenie. Oczywiście chodzi o to, że katolicka nauka nie przyznaje zwierzętom prawa do posiadania duszy. Jednak z tego wersetu nie tylko wynika, że zwierzęta posiadają dusze, ale nawet dokładnie jest ona z lokalizowana we krwi. Co prawda jeszcze w tym wersecie jest ona jakby sama krwią, ale późniejsze teksty także napisane przez Mojżesza rozwijają ten temat dokładniej i możemy w nich przeczytać, że dusza jest we krwi a nie, że jest krwią.

Myliłby się jednak ten, co wyciągnąłby wniosek, że protestanckie przekłady są uczciwsze. Tak samo fałszują słowo Boże tylko, że w innych miejscach o to przykład:

Kapłańska 17:11,12a przekład protestancki (BW)
gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich: Nikt z was nie będzie spożywał krwi,

Tymczasem inny przekład protestancki z roku 1632 (Biblia Gdańska) uczciwie tłumaczy ten fragment:
Albowiem dusza wszelkiego ciała we krwi jego jest; a Ja dałem ją wam na ołtarz ku oczyszczeniu dusz waszych; bo krew jest, która duszę oczyszcza. Dla tegoż powiedziałem synom Izraelskim: Żaden między wami nie będzie jadał krwi...

Jeśli więc zdajemy sobie sprawę, że Pisma Święte uczą, iż dusza jest we krwi zwierzęcej to oczywistym się staje, że zwierzęta posiadają duszę, bo właśnie z uwagi na nią nie wolno jeść krwi zwierząt.

A co na ten temat mówią pierwsi naśladowcy Pomazańca? Nowy Testament nie zajmuje się tematem zwierząt a jednak znalazły się i tam informacje potwierdzające, iż zwierzęta mają dusze lub że nimi są. Niestety fałszerstwo katolickich i protestanckich tłumaczy odbiło swoje piętno na współczesnych przekładach Pism.

Objawienie 18:13 Biblia Tysiąclecia.
cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.

Biblia Gdańska.
(13) I cynamonu, i kadzenia, i maści, i kadzidła, i wina, i oliwy, i mąki czystej, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i dusz ludzkich.

W powyższym wersecie mowa jest o handlowaniu różnymi towarami w tym także niewolnikami przedstawionymi, jako ciała i dusze ludzkie. Otóż przymiotnik ludzkie nie miałby sensu gdyby nie było też innych dusz nie ludzkich. O tych innych duszach możemy przeczytać w innym miejscu Objawienia...

Objawienie 8:9 Biblia Gdańska.
I pozdychała w morzu trzecia część rzeczy stworzonych, które miały duszę i trzecia część okrętów zginęła.

Oczywiście słowo pozdychała odnosi się do zwierząt. O ludziach nie mówi się, że zdychają tylko, że umierają. Tłumacz zdawał sobie sprawę z tego, że mowa jest o duszach zwierzęcych. Niestety w późniejszym czasie, gdy powstawał przekład Biblii Warszawskiej dopuszczono się fałszerstwa usuwając niewygodne słowo dusza...
(9) i jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu.

Przekład katolicki - Biblia Tysiąclecia.
(9) i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń - te, które mają dusze - i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.

Mamy, więc nowotestamentowe potwierdzenie, że zwierzęta mają duszę. Oczywiście słuchaczu możesz naginać Słowo Boże (na własne ryzyko Objawienie 22:18,19) by uzasadnić swoje wierzenia ale to nie sprawi, że Twoje wierzenia staną się prawdą. Tłumacze fałszują Pisma na potrzebę uzasadnienia swoich poglądów a tym czasem to nie Pisma powinno się dostosować do swojej wiary tyko swoją wiarę dostosować do Pism, w których znajdujemy prawdę objawioną.

Polecam kilka dodatkowych wersetów:
Rdz 1:30 bg "I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu ptactwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy ruszającej się na ziemi, w której jest dusza żywiąca; wszelka jarzyna ziela będzie ku pokarmowi; i stało się tak."

Kpł 17:14 bg "Bo dusza każdego ciała jest krew jego, która jest miasto duszy jego; przeto żem powiedział synom Izraelskim: Krwi wszelkiego ciała jeść nie będziecie; bo dusza wszelkiego ciała jest krew jego; kto by ją kolwiek jadł, wytracony będzie."

Pwt 12:23 bg "Tylko bądź statecznym, abyś krwi nie jadał, bo krew jest dusza; przetoż nie będziesz jadł duszy z mięsem jej."

Ez 47:9 bg "I stanie się, że każda dusza żyjąca, która się płaza, gdziekolwiek przyjdą potoki, żyć będzie, i będzie ryb bardzo wiele, przeto, że gdy przyjdą tam one wody, oczerstwieją, i żyć będą wszędy, kędykolwiek przyjdzie ten potok."

Nie ulega wątpliwości, że Pismo Święte mówi o zwierzętach, że mają dusze lub że są duszami. W ten sposób obaliliśmy mit jakoby zwierzęta nie miały duszy. Za tydzień, jeśli Bóg pozwoli a ja będę żył obalimy kolejny mit związany z duszą. 
____________
krzysztof pomazańcowy