niedziela, 30 kwietnia 2017

Judaizm nie zna i nigdy nie znał Boga

Rozpoczynam cykl tematów skupionych wokół pytania: JAK POZNAĆ BOGA? Niniejszy temat jest wstępem, gdzie nie szukać informacji o Bogu.Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie
Jana 16:2,3

Izraelicie nie znali Boga. Posiadanie ksiąg Starego Testamentu, zakonu i ksiąg proroczych nie pomogło im w poznaniu Boga. Wśród prześladujących Mesjasza i jego naśladowców byli rabini, faryzeusze, kapłani i uczeni piśmie, elita Izraela. Elita, która dała się zwieść szatanowi i spełnia wolę złego.

Mesjasz podsumował przywódców judaizmu:
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 
Jana 8:44

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Wielkanoc, wielkie zwiedzenie chrześcijan


Wielkanoc, współczesny termin odnoszący się do trzydniowego święta, mającego objąć pamiątkę śmierci Chrystusa i dzień Jego zmartwychwstania. Jest to najstarsze święto chrześcijańskie, dlatego, że faktycznie zostało zapoczątkowane przez Chrystusa słowami „Czyńcie to na moją pamiątką”.

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 
- To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! - Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: - Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.
Łukasza 22:19,20

Pierwotnie był to posiłek składający się z chleba (ciało) i wina (krew). Było to spotkanie przypominające o wielkim poświęceniu Syna Bożego dla naszego dobra i chwały Boga Ojca. W tej prostej postaci możemy mówić o najstarszym chrześcijańskim święcie. Później odstępcze kościoły zaczęło rozbudowywać proste upamiętnienie do rangi skomplikowanego święta, przenosząc główny nacisk ze śmierci Chrystusa na jego zmartwychwstanie.

Zrobiono z tego wesołe święto, a dla urozmaicenia rozbudowano je o pogańskie zwyczaje. Symbolem Wielkanocy stały się kolorowe jajka i palmy, a także zajączki. W Polsce śmigus dyngus, czyli wesołe polewanie się wodą, kończy kilka dni świątecznych.

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Różne źródła zakwasuKrólestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. 

Mateusza 13:33; Łukasza 13:20,21 

Zakwas królestwa niebiańskiego jest dobry w przeciwieństwie do zakwasów pochodzących z innych źródeł.

Obłudne nauki - fałszywa miłość 

– Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 
Łukasza 12:1

Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.
Mateusza 16:12
Dostrzegamy w dzisiejszym chrześcijaństwie kwas faryzeuszów, który polega na fałszywym eksponowaniu miłości. Obłuda która ma przykryć fałszywe nauki, wypaczające dobrą nowinę.  

zakwas kontra zakwas
ważne jest źródło