poniedziałek, 31 października 2011

Ofiary dla demonów


Demony mają upodobanie w śmierci dzieci w przeciwieństwie do prawdziwego Boga, który takie czyny potępia. Może nawet nie chodzi demonom o samą śmierć, co o fakt, że człowiek jest gotowy dla nich poświęcić życie dziecka łamiąc w ten sposób prawo Boga.

Dla ludzi wychowanych w chrześcijańskiej moralności jest to trudny krok, więc demony na razie zadowalają się ofiarą pośrednią. Zanim zażądają ofiar własnych dzieci są gotowe zadowolić się złożeniem na ofiarę cudzego dziecka. Taki czyn jest oczywiście aktem odwrócenia się od prawdziwego Boga jest odwróceniem się od nauk Chrystusa.

Takiej degeneracji ludzkiego ducha sprzyja szerzenie pogańskich religii, które na pozór wydają się niewinne jak buddyzm czy hinduizm. Im więcej pogaństwa w naszym otoczeniu tym większa swoboda moralna i skłonność do złych a nawet podłych czynów. Ludzie zamiast zwracać się do Boga z prośbą o błogosławieństwo szukają dojść do innych sił duchowych, które nie potępiają takich złych cech jak pycha i zachłanność.

Korespondenci BBC dotarli do afrykańskiego szamana, który za 300 dolarów zgodził się porwać dziecko i złożyć je na ofiarę dla pomyślności, sukcesu i bogactwa biznesmenów, którzy są równocześnie zleceniodawcami. Osoby zainteresowane tym tematem odsyłam do artykułu „Horror w Afryce. Zabijają dzieci za garść dolarów”. Okazuje się, że nie jest to przypadek odosobniony, lecz narastająca moda.

poniedziałek, 24 października 2011

Krzyż czy pal? - pytania.


"Po co zajmujecie się tematem krzyża czy pala? Przecież to zupełnie bez znaczenia jaki miał kształt stauros?"

My również uważamy, że to, jaki kształt miał stauros jest mało istotne. Liczy się sam fakt śmierci przez wyniesienie w gorę. Dlaczego więc poruszamy ten temat?

sobota, 22 października 2011

Co jest wolą Ojca?

W Mateusza jest napisane, że należy spełniać  wolę Bożą tzn.  wypełniać przykazania." Nie każdy bowiem, kto woła Panie, wejdzie do królestwa". Naturalnie  odnosi sie to do osób , które miały możliwość zapoznać sie ze słowem Bożym zawartym w Biblii.

W tekście na który powołuje się Pani nie ma mowy nic o przykazaniach.

Mat 7: (21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?

Tym co mamy robić jest spełnianie woli Boga. To jest warunek. Radzę nie zakładać z góry, bez dokładnego badania sprawy, że wie Pani co jest wolą Boga.  
Paweł zachęcał: