poniedziałek, 28 marca 2016

Farmakologia, oszustwo szatana


Od greckiego słowa farmakon wywodzi się współczesne słowo farmakologia. Słowo farmakologia ma składać się z dwóch słów greckich: farmakon i logia (od logos). Z encyklopedii dowiemy się, że grecki farmakon znaczy lekarstwo, a logia (od logos) znaczy słowo i nauka. Całość ma znaczyć „nauka o lekach”. Prawda jest zupełnie inna. Farmakologia to sztuka magicznych eliksirów. Słowo to jest mocno zakorzenione w starożytnej magii, ale fakt ten ukrywa się przed nami z oczywistych powodów. Świat oparty na chrześcijańskich naukach kwestionowałby wartość farmakologii, gdyby wiedział skąd się wywodzi. Pracowałby nad alternatywnymi metodami uzdrawiania. Prawdopodobnie rozwinąłby ziołolecznictwo na wyższy poziom. 

Skan poniżej pochodzi ze Słownika Grecko-polskiego Nowego Testamentu, przedstawia trzy słowa, które znajdujemy w Biblii, a które mają ścisły związek z dzisiejszą farmakologią.


  • farmakeia – trucicielstwo, czary, magia.
  • farmakon – zaczarowany napój, napój miłosny, urok, czary, uroki, gusła.
  • farmakos – truciciel, guślarz, magik.

Ludzie, którzy wprowadzali magiczne eliksiry (cudowne pigułki) do świata chrześcijańskiego, wywodzą się z organizacji przedstawionej w księdze Objawienia jako Wielka Nierządnica. Organizacja ta z uwagi na swoje korzenie nazwana została także Wielkim Babilonem. Są to bowiem niewierni Izraelici, którzy po wyjściu z niewoli babilońskiej utworzyli własne systemy religijne, medyczne i finansowe. W tym celu zaczęli korzystać z wiedzy magów babilońskich. 

poniedziałek, 21 marca 2016

Dzień w którym zabito Chrystusa


Ponieważ są wątpliwości, jak wyliczyć dokładną datę zorganizowania wieczerzy na pamiątkę naszego pana Jeszu, więc wyjaśnię kilka szczegółów. Izraelici 14 dnia miesiąca Awiw (kłosy) mieli nakaz rozpoczęcia 7 dniowych świąt. 

„Czternastego dnia miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca. Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju.” Wyjścia 12:18,19 

Odstępczy Izraelici wprowadzili kalendarz babiloński, stąd dziś niektórzy nazywają ten miesiąc Nisan, ale prawidłowa nazwa to Awiw (Wyjścia 13:3,4; 23:15,16; Prawa 16:1). 

„Macie obchodzić Święto Przaśników. Przez siedem dni w miesiącu nowego ziarna (Awiw) będziecie jeść chleb przaśny, tak jak ci nakazałem, bo wtedy wyszedłeś z Egiptu.” Wyjścia 23:15

Izraelici przez siedem dni jedli chleb bez zakwasu. Święto zaczynało się dnia 14 po zachodzie słońca, co znaczy, że pierwszy posiłek z wielu, był kolacją. Właśnie ten pierwszy posiłek spożył nasz Pan z uczniami ustanawiając pamiątkę i zawierając przymierze. Ten pierwszy posiłek nie był głównym posiłkiem paschalnym, dlatego w relacji biblijnej nie ma wzmianki o spożywaniu baranka, jako symbolu Pomazańca Bożego. Baranka zastąpił chleb, ponieważ baranek był zabijany „między dwoma wieczorami” czyli przez cały dzień 14 Awiw, aż do kolejnego wieczora. 

niedziela, 13 marca 2016

Głos z nieba, czy ludzka mistyfikacja?


Coraz więcej mówi się i pisze o tajemniczych dźwiękach słyszanych w różnych zakątkach Ziemi. Ponieważ nikt nie wie skąd biorą się te dźwięki, więc powstają różne teorie, z czego najpopularniejsza nawiązuje do biblijnej zapowiedzi z księgi Objawienia. Opinie na temat tych dźwięków są różne. Niektórzy twierdzą, że jest to pisk przypominający hamujący pociąg, innym kojarzy się on z dźwiękiem potężnej trąby. Księga Objawienia w formie proroctwa zapowiada dźwięk siedmiu trąb, po których dzieją się straszne rzeczy na Ziemi. Jedynie po siódmej trąbie stanie się coś dobrego - zapanuje Chrystus nad Ziemią 

Zwróciłem uwagę, że wielu świadków, którzy słyszeli te dźwięki, porównują je do trąb. W Piśmie Świętym często głos z nieba jest określany jako przypominający dźwięk trąby. Nawet jeśli był to głos coś mówiący, a nie faktyczne odgłos trąby. Chodzi o to, że ten instrument jest tak głośny, że słychać go z daleka, budzi też respekt słuchaczy. Dlatego w porównaniu takim nie ma nic złego, czy jednak faktycznie dzisiejszy hałas, który wydaje się jakby pochodził z nieba, ma coś wspólnego z tymi trąbami, które mają usłyszeć mieszkańcy Ziemi? Na wstępie omawianego tematu czytamy w księdze Objawienia:

„Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić.” Objawienie 8:5,6

Czy dźwięki te mogą mieć coś wspólnego z biblijnymi trąbami? Przyjrzyjmy się, co Pismo Święte mówi na ten temat.