poniedziałek, 21 marca 2016

Dzień w którym zabito Chrystusa


Ponieważ są wątpliwości, jak wyliczyć dokładną datę zorganizowania wieczerzy na pamiątkę naszego pana Jeszu, więc wyjaśnię kilka szczegółów. Izraelici 14 dnia miesiąca Awiw (kłosy) mieli nakaz rozpoczęcia 7 dniowych świąt. 

„Czternastego dnia miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca. Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju.” Wyjścia 12:18,19 

Odstępczy Izraelici wprowadzili kalendarz babiloński, stąd dziś niektórzy nazywają ten miesiąc Nisan, ale prawidłowa nazwa to Awiw (Wyjścia 13:3,4; 23:15,16; Prawa 16:1). 

„Macie obchodzić Święto Przaśników. Przez siedem dni w miesiącu nowego ziarna (Awiw) będziecie jeść chleb przaśny, tak jak ci nakazałem, bo wtedy wyszedłeś z Egiptu.” Wyjścia 23:15

Izraelici przez siedem dni jedli chleb bez zakwasu. Święto zaczynało się dnia 14 po zachodzie słońca, co znaczy, że pierwszy posiłek z wielu, był kolacją. Właśnie ten pierwszy posiłek spożył nasz Pan z uczniami ustanawiając pamiątkę i zawierając przymierze. Ten pierwszy posiłek nie był głównym posiłkiem paschalnym, dlatego w relacji biblijnej nie ma wzmianki o spożywaniu baranka, jako symbolu Pomazańca Bożego. Baranka zastąpił chleb, ponieważ baranek był zabijany „między dwoma wieczorami” czyli przez cały dzień 14 Awiw, aż do kolejnego wieczora. 

Kiedy Baranek Boży był sądzony i zabity w tym samym czasie w świątyni zabijano baranki paschalne, które Izraelici zabierali do domu, by wieczorem spożyć jako paschę. 

"Nie będziesz mógł składać ofiary wyjścia (paschalnej), w żadnej miejscowości, którą ci daje Pan, Bóg twój, lecz w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla swego imienia - tam złożysz ofiarę wyjścia (paschalną). Wieczorem o zachodzie słońca, w godzinie wyjścia swego z Egiptu, upieczesz i spożyjesz ją na miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, a rano zawrócisz i pójdziesz do swoich namiotów.” Prawa 16:5-7

Z powyższego nakazu wynika, że paschę można było spożywać tylko w Jeruzalem, a sam baranek miał być zabity w świątyni. Niektóre ugrupowania żydowskie, a także świadkowie Jehowy uważają, że określenie „między dwoma wieczorami” oznacza moment zmierzchu. Tymczasem było niemożliwe, by cały Izrael zdążył to robić w ciągu godzinnego zmierzchu. Później mieli jeszcze obrać go ze skóry, wyczyścić wnętrzności i w całości upiec na ogniu. 

Ponieważ nie ma świątyni, więc żydzi nie składają na ofiarę i nie spożywają baranka. Jednak mając na uwadze powyższy nakaz większość dzisiejszych rabinów ogłosiła, że pascha jest 15 Nisan. Stąd niektórzy byli świadkowie Jehowy, chcąc wyznaczyć datę pamiątki, mylnie wyznaczają ją na 22 kwietnia. Są nieświadomi tego, że żydzi nie obchodzą tego 14 tylko 15 Nisan

Żeby lepiej to zrozumieć, proszę, spójrz na obrazek przedstawiający fazy księżyca w 2016 roku. 


Chyba wszystkie wyznania oparte na judaizmie dodały w tym roku 13 miesiąc. Świadkowie Jehowy i ci, którzy na nich się opierają, tego nie zrobili. Towarzystwo Strażnica wyliczyło więc jako pierwszy dzień miesiąca 10 marca. Na ilustracji pokazałem za pomocą niebieskich cyfr od 1 do 14, że w ten sposób wychodzi im pamiątka 23 marca. 

Zasadą dodatkowego miesiąca jest to, że zawsze ma on 29 dni. Jeśli sprawdzimy, to rzeczywiście skończy się on dokładnie 7 kwietnia po zachodzie słońca. Pokrywa się to z kolejnym nowiem księżyca. Kolejny dzień zaczynający się 8 kwietnia po zachodzie słońca jest więc pierwszym dniem nowego miesiąca. Wyliczamy, który dzień jest 14 i wychodzi nam 21 kwietnia (po zachodzie słońca). Stąd wniosek, że pamiątka śmierci Pana naszego Jeszu w roku 2016 wypada 21 kwietnia po zachodzie słońca. 

Upamiętnienie wieczerzy odbywa się tego dnia wieczorem. W nocy odbywa się sądzenie Syna Bożego, a rano trafia on do Piłata. Jego kaźń odbywała się, według naszego współczesnego kalendarza, przez prawie cały dzień 22 kwietnia. Jest to dzień 14 Awiw, dzień składania baranków na ofiarę.
__________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Witam . Jak zawsze - rzetelnie , solidnie i na temat . Pozdrowienia wszystkim ufającym naszemu Panu Jeszu . Oby nasze oddanie trwało do końca .

    OdpowiedzUsuń