niedziela, 13 marca 2016

Głos z nieba, czy ludzka mistyfikacja?


Coraz więcej mówi się i pisze o tajemniczych dźwiękach słyszanych w różnych zakątkach Ziemi. Ponieważ nikt nie wie skąd biorą się te dźwięki, więc powstają różne teorie, z czego najpopularniejsza nawiązuje do biblijnej zapowiedzi z księgi Objawienia. Opinie na temat tych dźwięków są różne. Niektórzy twierdzą, że jest to pisk przypominający hamujący pociąg, innym kojarzy się on z dźwiękiem potężnej trąby. Księga Objawienia w formie proroctwa zapowiada dźwięk siedmiu trąb, po których dzieją się straszne rzeczy na Ziemi. Jedynie po siódmej trąbie stanie się coś dobrego - zapanuje Chrystus nad Ziemią 

Zwróciłem uwagę, że wielu świadków, którzy słyszeli te dźwięki, porównują je do trąb. W Piśmie Świętym często głos z nieba jest określany jako przypominający dźwięk trąby. Nawet jeśli był to głos coś mówiący, a nie faktyczne odgłos trąby. Chodzi o to, że ten instrument jest tak głośny, że słychać go z daleka, budzi też respekt słuchaczy. Dlatego w porównaniu takim nie ma nic złego, czy jednak faktycznie dzisiejszy hałas, który wydaje się jakby pochodził z nieba, ma coś wspólnego z tymi trąbami, które mają usłyszeć mieszkańcy Ziemi? Na wstępie omawianego tematu czytamy w księdze Objawienia:

„Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić.” Objawienie 8:5,6

Czy dźwięki te mogą mieć coś wspólnego z biblijnymi trąbami? Przyjrzyjmy się, co Pismo Święte mówi na ten temat.

"Pierwszy zatrąbił. A powstały grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona." Objawienie 8:7 

"Drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra zionąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią" Objawienie 8:8 

"Trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód." Objawienie 8:10 

"Czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc - podobnie." Objawienie 8:12 

"Piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści." Objawienie 9:1

"Szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem." Objawienie 9:13 

"Siódmy anioł zatrąbił, a w niebie rozległy się donośne głosy, mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca, i będzie królować na wieki wieków." Objawienie 11:15 

Zastanówmy się, czy są powody, by łączyć te dźwięki z biblijnym proroctwem? Taka jest moda, ale nie można rozpowszechniać pewnych poglądów w oderwaniu od informacji, które otrzymaliśmy razem z tym proroctwem. 

Po pierwsze. Nigdzie nie znalazłem informacji, że te trąby mają być słyszane dla mieszkańców Ziemi. 

Po drugie. Trąby mają być poprzedzone pewnymi strasznymi wydarzeniami. Skoro ludzie słyszą trąby, to gdzie są te wydarzenia? Czyżbyśmy je przegapili? 

„Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić.” Objawienie 8:5,6

Jeśli pokusimy się, by te wydarzenia towarzyszące, potraktować symbolicznie i przypisać im jakieś pomniejsze współczesne wydarzenia, to należałoby konsekwentnie trąby potraktować tak samo i uznać je za symbol. Wówczas nie byłoby mowy o dosłownym trąbieniu. Pomiędzy kolejnymi trąbieniami mają rozgrywać się potworne wydarzenia, a zniszczeniu ma ulec jedna trzecia mórz, ziemi, rzek, itp. Pięć miesięcy ludzie mają wić się w tak silnych bólach, że aż zapragną umrzeć. 

Po trzecie. Gdyby faktycznie mieszkańcy Ziemi mieli usłyszeć trąby, to dlaczego dowiadujemy się o tym z Internetu? Jesteśmy mieszkańcami Ziemi i powinniśmy osobiście usłyszeć te dźwięki. Nie mam zaufania do filmików umieszczanych w sieci. Na przykład chemtrails zobaczyłem na youtube, ale gdy wyszedłem na dwór zobaczyłem dokładnie to samo, co w filmie. Z tymi dźwiękami jednak tak nie jest. 

Po czwarte. Ja o tych dźwiękach słyszę już od kilku lat. Pierwszy filmik oglądałem chyba z 8 lat temu, a nadal nic się nie dzieje za wyjątkiem lokalnych wojen, które były jednak zawsze. 

Co więc może być przyczyną tych dźwięków? Nie wiem nic na 100 procent, ale pewne wyjaśnienia nasuwają mi się same. Podobnie, jak chemtrails, tak też dźwięki mogą być dziełem ludzi, np. skutkiem ubocznym haarpa. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest haarp, wyjaśnię krótko, że to projekt wywołujący różne zjawiska w jonosferze. Wikipedia podaje za twórcami haarpa, że oficjalnym celem projektu jest:

"Zrozumienie, symulowanie i kontrola procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji i nadzoru elektronicznego."

Nieoficjalnie mówi się, że jest to projekt, którego utajniona część zajmuje się wywoływaniem tsunami, trzęsień ziemi i innych zjawisk mogących posłużyć jako broń. Jest bardzo prawdopodobne, że twórcy tego projektu generują tego typu dźwięki świadomie lub przypadkiem. Wówczas będzie im zależało na tym, by uwagę skierować na inną możliwość, w tym też na biblijne proroctwo o siedmiu trąbach. 

Możliwe też jest inne wyjaśnienie, np. że istnieje fonetyczny odpowiednik fatamorgany i że są to dźwięki, które docierają z daleka w formie mocno zniekształconego hałasu. 

Bardziej jednak bym podejrzewał człowieka i jego świadome dążenie do celu, o którym nie mamy pojęcia, a może nim na przykład być wydanie dźwięku, jakby pochodził od Boga. Po doprowadzeniu do perfekcji wyrazistości dźwięków, by w ten sposób wymusić na ludziach dowolne zachowanie, ponieważ wierzyliby, że sam Bóg im coś nakazuje. To, co dziś jest problemem nielicznych chorych psychicznie (lub opętanych), stałoby się problemem całej Ziemi. Byłoby to znakomite narzędzie do manipulacji ludźmi i zwiedzenia do służby antychrystowi. 

Pismo Święte zapowiada wielkie zwiedzenie przy użyciu nadzwyczajnych zjawisk.

„… sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.” Objawienie 13:12-15

Nie dajmy się zwieść i pomóżmy inny zachować trzeźwy osąd sytuacji.
__________________
krzysztof pomazańcowy1 komentarz:

  1. Dźwięki są porażające. Widziałam wiele filmików, z początku myślałam, że to podkład z np. "Warszawskiej jesieni" muzyka podobna :-) Amerykanie głównie wszędzie doszukują się końca świata. Autentycznie czekają na powrót Jezusa, i tak też wszędzie widzą antychrysta i inne. Tamta kultura jest bardzo osadzona na Biblii, stąd też duża eskalacja nastrojów pro szatanskich, mam na myśli wszechobecna symbolikę i takie jakby igranie z ogniem. W Polsce gdzie większość katolików ludzie nie mają w zasadzie żadnego obeznania w tych tematach. Spotkałam się również z interpretacją, że te dźwięki mogą pochodzić ze środka ziemi...może to być związane z jakimś przemieszczaniem sie skorupy ziemskiej,na co może mieć wpływ człowiek.

    OdpowiedzUsuń