niedziela, 6 listopada 2011

Czy Wielki Ucisk zacznie się zimą?


Bardzo mi się spodobał werset mówiący, że ucisk rozpocznie się zimą.

Według biblii Warszawskiej brzmi on tak:
Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Wniosek jest prosty. Wielki ucisk zacznie się zimą. Chodzą plotki, że zimą 2012/2013 zostanie sztucznie wywołany wielki kryzys na świecie. Oczywiście takim źródłom nie można ufać bez krytycznie, ale gdy przeczytałem teorię o ucisku zimą to przyznaję, że przypasowało mi to gdyż układało się w na pozór sensowną całość.

Postanowiłem, więc sprawdzić werset z Mateusza 24:21 czy rzeczywiście wynika z niego, iż stanie się to zimą czy może to tylko wynika z kiepskiego tłumaczenia. Musisz, bowiem pamiętać, że tłumaczenia przeważnie kłamią. Wielokrotnie przekonałem się o tym badając kluczowe teksty.

Na początek porównałem różne tłumaczenia tego tekstu a także sprawdziłem, co na ten temat mówią inne biblijne sprawozdania.

piątek, 4 listopada 2011

"Wychwalajcie Ja"


Zwróć uwagę czytelniku na to, że różne grupy religijne nazywające siebie chrześcijanami, jeśli używają imię Boga to przeważnie w formie Jahwe lub Jehowa. Tymczasem wiemy na pewno, że „h” w języku hebrajskim nie wypowiadano (niema głoska). Znajduje to potwierdzenie w samarytańskiej wersji tego imienia. Samarytanie zapisali imię Boga za pomocą greckich liter a to znaczy, że umieścili w nim samogłoski. Z ich zapisu wynika, że wymawiało się Jawe. Zapisali to imię, jako Jabe ale wiemy, że z powodu braku w alfabecie greckim odpowiednika głoski „w” stosowali „b”. Była to praktyka często spotykana.

Podobnie z braku w alfabecie greckim odpowiednika głoski „sz” stosowano zamiennik w postaci „s”. Również w alfabecie łacińskim, którym posługujemy się dziś, brak jest litery odpowiadającej głosce „sz” i dlatego w krajach europejskich spotykamy różne kombinacje liter, które umownie odczytuje się, jako „sz” np.: sz – w języku polskim, sh – w języku angielskim, sch – w języku niemieckim.

Mimo że w greckich manuskryptach spotykamy słowo satan to jednak mówimy szatan, co jest zgodne z hebrajską informacją o tym słowie. Tak samo zamiast greckiego Jesu powinniśmy mówić Jeszu. Syn Boga nosił hebrajskie imię a nie greckie, kiedy pisarze Nowego Testamentu pisali to imię za pomocą greckich liter nie mieli innej możliwości jak użyć najbardziej podobnego „s”, dlatego pisali Jesu. Co jednak mamy dzisiaj sądzić o ludziach, którzy dokładnie wymawiają słowo szatan a przekręcają imię Syna Boga i zamiast Jeszu czytają Jezus, Dźizas lub Chesus.

Podobne przekręcanie ma miejsce w przypadku imienia Boga...