niedziela, 6 listopada 2011

Czy Wielki Ucisk zacznie się zimą?


Bardzo mi się spodobał werset mówiący, że ucisk rozpocznie się zimą.

Według biblii Warszawskiej brzmi on tak:
Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Wniosek jest prosty. Wielki ucisk zacznie się zimą. Chodzą plotki, że zimą 2012/2013 zostanie sztucznie wywołany wielki kryzys na świecie. Oczywiście takim źródłom nie można ufać bez krytycznie, ale gdy przeczytałem teorię o ucisku zimą to przyznaję, że przypasowało mi to gdyż układało się w na pozór sensowną całość.

Postanowiłem, więc sprawdzić werset z Mateusza 24:21 czy rzeczywiście wynika z niego, iż stanie się to zimą czy może to tylko wynika z kiepskiego tłumaczenia. Musisz, bowiem pamiętać, że tłumaczenia przeważnie kłamią. Wielokrotnie przekonałem się o tym badając kluczowe teksty.

Na początek porównałem różne tłumaczenia tego tekstu a także sprawdziłem, co na ten temat mówią inne biblijne sprawozdania.


Mat 24:20,21
(20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. (21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. BT

(20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. BW

(20) Módlcie się, żeby wasza ucieczka nie nastąpiła w porze zimowej ani w dzień sabatu; (21) Bo potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie. PNS


Łukasza 21:23
(22) Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. (23) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: (24) jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. BT

(22) Gdyż dni te, to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. (23) Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem, (24) i padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. BW

(22) Bo są to dni kary, aby się wypełniło wszystko, co zostało napisane. (23) Biada brzemiennym i karmiącym w tym czasie. Bo nastanie wielki ucisk na ziemi i gniew Boży na ten naród. (24) I poginą od miecza, i pójdą w niewolę do wszystkich narodów, i poganie deptać będą Jeruzalem, aż się dopełnią ich czasy. BP

(22) gdyż są to dni wymierzania sprawiedliwości, żeby się spełniło wszystko, co napisano. (23) Biada kobietom brzemiennym i karmiącym piersią w owe dni! Bo będzie wielka bieda w kraju i srogi gniew nad tym ludem: (24) i padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni jako jeńcy do wszystkich narodów; a Jerozolima będzie deptana przez narody, aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów. PNS

Mar 13: 18-20
(18) Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą. (19) Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej już nie będzie. (20) A jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. BW

(18) A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. (19) Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. (20) I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał. BT

(18) Módlcie się, żeby to nie nastąpiło w porze zimowej; (19) bo owe dni będą dniami takiego ucisku, jakie nie Było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż do tego czasu i nigdy więcej nie będzie. (20) Doprawdy, gdyby Jehowa nie skrócił tych dni, nie byłoby wybawione Żadne ciało. Ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. PNS

Pierwszy wniosek jest raczej taki, że tylko protestanckie tłumaczenie jest tak skonstruowane, że można odnieść wrażenie, iż ucisk rozpocznie się zimą.

Z tłumaczenia katolickiego wynika, że werset 21 jest uzasadnieniem wersetu 20 czyli tłumaczy, dlaczego mamy prosić w modlitwie o to by nie wypadła ucieczka zimą.

Z tłumaczenia świadków Jehowy wynika, że ucisk będzie po czasie ucieczki a więc nie koniecznie rozpocznie się zimą.

Oczywiście żadne tłumaczenie nie wyklucza, że ucisk może mieć początek zimą. Zastanawiamy się tylko czy Pismo nam mówi, iż na pewno zacznie się zimą czy może tylko jest taka możliwość a tak naprawdę to niewiadomo.   

Ponieważ są spore rozbieżności w różnych tłumaczeniach postanowiłem sam zbadać, czyli sprawdzić tłumaczenie.

σται - estai
Mat 18:18 – będzie (BT,BW), będą (PNS)
Mat 23:11 – będzie (BT,BW), ma być (PNS)
2 Tym 4:3 – przyjdzie (BT,BW), nastanie (PNS)

γρ – gar
bowiem, po , za, bo, ponieważ, gdyż,

τότε – tote
wtedy, w tamtym czasie, tego czasu, a następnie, wówczas

θλψις – flipsis
udręka, ucisk, prześladowanie, cierpienie

μεγάλη – megale
wielki, duży, obfity

Wyszło mi:
Będzie bowiem wówczas ucisk wielki – przekład własny

Inne przekłady:
Będzie bowiem wówczas wielki ucisk – BT
Bo potem będzie wielki ucisk - PNS
Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk - BW

Czyli katolicki przekład okazał się tym razem najdokładniejszy. W moim przekładzie zachowałem oryginalną kolejność słów gdyż właśnie zamiana ich kolejności sprawiła, że w Biblii Warszawskiej powstało wrażenie, iż ucisk zacznie się zimą tymczasem jest to tylko możliwość a nie pewnik.

Dodatkowo przeciw twierdzeniu, że ucisk zacznie się na pewno zimą i że jest to z góry przepowiedziane przemawia logika. Gdyby był to pewnik to Jeszu nie radziłby swoim naśladowcom prosić o to by nie wypadło to zimą. Gdyby, bowiem prośby mogły to zmienić to nie można by stwierdzić, że będzie to zimą na pewno. Logika, więc podpowiada, że istnieje taka możliwość, ale nie pewnik. Przyglądając się dokładniej tym słowom musimy przyznać, że dotyczą czasu ucieczki a nie samego ucisku.

Znajomość historii potwierdza, że ucieczka nie musi oznaczać ucisku gdyż naśladowcy Jeszu uciekli z Jeruzalem po pierwszym oblężeniu w roku 66 po Chr.  a zagłada nadciągnęła 4 lata później, czyli w 70 roku po Chr. Syn Boga zachęcał by w modlitwie prosić o to by ucieczka nie wypadła zimą a nie sam ucisk.

Daniela 12:(12) Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

Proroctwo z Daniela 12:12 o 1335 dniach to dokładnie 3.75 roku, czyli prawie 4 lata. Wygląda, więc na to, że to proroctwo spełniło się w I wieku. Policzcie sobie Rzymianie zaprzestali oblężenie Jeruzalem we wrześniu 66 roku po Chr. a wrócili w maju 70 roku.

Również kontekst słów o kobietach ciężarnych wskazuje na I wiek gdyż wówczas mieli naprawdę uciekać w góry dziś ucisk ma się wydarzyć na całym świecie, więc gdzie niby mielibyśmy uciekać i skąd? Oczywiście z Babilonu Wielkiego, ale gdzie? Tym razem ucieczka nie dotyczy miejsca fizycznego, lecz raczej przynależności do organizacji. Mamy uciec z organizacji religijnych by nie mieć udziału w ich karze.

Tym razem ucieczka nie dotyczy fizycznego uciekania, więc to czy będzie to zima nie ma większego znaczenia.

Wysłannicy (apostołowie) zrobili błąd mieszając dwa pytania w jedno. Dostali, więc dwie odpowiedzi, które nam dziś mieszają się i mamy problem z rozróżnieniem, co dotyczy I wieku a co ma znamionować dni ostatnie, na które czekamy.

Mat 24: (1) Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni. (2) Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. (3) A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?

Możliwe, że każdy będzie wezwany do opuszczenia swojej religii tak jak chrześcijanie w I wieku byli wezwani do opuszczenia Jeruzalem. Możliwe, że minie trochę czasu i niektórzy zapragną wrócić do organizacji ludzkich tak jak niektórzy mogli wrócić do Jeruzalem w ciągu 1335 dni od ucieczki. Przecież tam odbywały się uroczystości a wielu zwolenników Pomazańca nadal wierzyło, że należy je obchodzić. Tymczasem, kto wytrwał 1335 dni ten przeżył a kto nie wytrwał ten zginął.

Ci jednak, którzy uciekli nie doznali wielkich prześladowań a przynajmniej nic o tym nie wiemy. Wielki ucisk stał się udziałem tych, co zostali w Jeruzalem. Najwidoczniej byli tam też tacy, których Bóg zechciał ocalić. Z doniesień historycznych wiemy, że nie wszyscy zostali zabici w Jeruzalem. Około 98000 przeżyło (dostało się do niewoli), z czego az 40 tyś. Tytus wypuścił na wolność.  Możliwe, że z uwagi na nich dni ucisku zostały skrócone żeby nie wszyscy zginęli.

Z sprawozdania Łukasza 21:22-24 wynika, że obawa o kobiety w ciąży dotyczyła I wieku po Chrystusie. Zamiast doszukiwać się drugiego dna radze uznać sprawozdanie Łukasza, jako uzupełnienie dające szersze spojrzenie na omawiany temat. Dajcie pierwszeństwo Łukaszowi przed własnymi spekulacjami.

Łukasza 21: (22) gdyż są to dni wymierzania sprawiedliwości, żeby się spełniło wszystko, co napisano. (23) Biada kobietom brzemiennym i karmiącym piersią w owe dni! Bo będzie wielka bieda w kraju i srogi gniew nad tym ludem: (24) i padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni jako jeńcy do wszystkich narodów; a Jerozolima będzie deptana przez narody, aż się dopełnią wyznaczone czasy narodów. PNS

My jednak dziś mamy taką samą skłonność jak wysłannicy Pomazańca. Oni uważali, że koniec ich systemu religijnego będzie oznaczał koniec świata, a my dziś słowa, które dotyczyły I wieku odnosimy do naszych czasów. Wszystko bierzemy do siebie i uważamy, że wszystko, co czytamy w Pismach musi dotyczyć nas i naszych czasów. To się chyba nazywa egocentryzm.

Doradzam więcej bezstronności. 
_______________________
krzysztof król - niewolnik mego Pana Jeszu Pomazańca