poniedziałek, 15 sierpnia 2022

Jak uniknąć najgorszego?


Nie bądźcie więc ospali, zachowajcie czujność przez cały czas. Proście w modlitwach, żebyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym.
Łukasza 21:36

Nasz Władca Syn Boga Jeszu pouczył swoich uczniów, że Jego słudzy mogą uniknąć tego, co najgorsze, jeśli spełnią pewne warunki.

Sprawdźmy najpierw, czym jest to, czego możemy uniknąć, by upewnić się, czy warto się wysilać.