niedziela, 27 stycznia 2013

Modlitwa do Chrystusa jest warunkiem zbawienia.

Obiecałem kontynuować temat duszy jednak proszę o cierpliwość gdyż pojawiło się kilka pytań przesłanych do mnie pocztą elektroniczna. Postaram się na nie odpowiedzieć w pierwszej kolejności. Na początek bardzo ważny temat modlitwy. 

„Zastanawiam się jak mam się teraz modlić? Najbezpieczniej używając formy Jahwe. A jak kończyć modlitwę? Używając imienia Jeszu?”

Sprawa jest znacznie poważniejsza i bardziej skomplikowana. Skomplikowana nie, dlatego że Pismo ją tak przedstawia, ale dlatego że jako były świadek Jehowy będziesz miał zaszczepione uprzedzenie do bezpośredniej rozmowy z Chrystusem. Świadkowie Jehowy żeby uniemożliwić wzywanie imienia Jeszu dopuścili się fałszerstwa Pism Greckich wstawiając w kluczowe miejsca imię Jehowa, którego w greckich Pismach nie ma. Pewne wersety będziesz automatycznie kojarzył z Bogiem a nie z Synem. Musisz sobie z tym poradzić.

Fałszowania Pisma Świętego dopuszczają się prawie wszystkie ugrupowania religijne po to by uzasadnić nauki, które dla nich są kluczowe. Przywiązanie do tradycji lub dogmatów staje się dla nich taką samą pułapką jak dla żydowskich grup religijnych, które miały wyrobiony pogląd na Mesjasza i absolutnie nie miały zamiaru go zmieniać, gdy w końcu Mesjasz się pojawił. Woleli zabić Pomazańca niż zmienić swoje zapatrywania. Tak samo dzisiaj religianci nie akceptują treści Pisma objawionych i drobnymi zabiegami zmieniają ich sens. Do wyjątkowo szkodliwych fałszerstw posunęli się świadkowie Jehowy np. wstawiając do modlitwy Szczepana imię Jehowa tymczasem on modlił się do Jeszu.

niedziela, 20 stycznia 2013

Sprawozdanie Mateusza rozdział 5

Dziś czuję się bardzo słabo. Dopadła mnie jakaś choroba. Pewnie grypa lub angina w każdym razie z grupy przeziębień. Jestem bardzo osłabiony, więc nie zdołam napisać dłuższego artykułu. Dlatego dziś opublikuję kolejny materiał, który sam tłumaczyłem ze sprawozdania Mateusza. Nie zdołałem jeszcze dokończyć 5 rozdziału, ale podzielę się z Tobą tym, co zdążyłem a jest tu kilka oryginalnych myśli, które odkryłem przyglądając się bliżej temu rozdziałowi.

niedziela, 13 stycznia 2013

Czy zwierzęta mają duszę?


Wśród różnych nurtów filozoficznych lub religijnych istnieją różne poglądy na sprawę, czym jest dusza a także czy zwierzęta są lub mają dusze. Skoro czytasz ten blog to zakładam, że nie interesują ciebie spekulacje ludzkie, lecz raczej szukasz odpowiedzi biblijnej. A ta odpowiedź jest prosta.

Już w poprzednim artykule na temat krwi poruszałem pewne wersety, które dają nam odpowiedź. Przyjrzyjmy się im ponownie z tym, że tym razem mając na uwadze nasze tytułowe pytanie “czy zwierzęta mają duszę?”

Rodzaju 9:3,4 przekład protestancki (Biblia Warszawska).
Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

Niestety Biblia Tysiąclecia, czyli przekład katolicki w tym miejscu dopuszcza się fałszerstwa z oczywistych powodów. Często spotykam się z zarzutami katolików kierowanymi do świadków Jehowy, że fałszują swój przekład, ale sami nie są bez winy.

Rodzaju 9:3,4 przekład katolicki (Biblia Tysiąclecia).
Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia.

niedziela, 6 stycznia 2013

Wzorzec miłości a kwestia krwi

Wzorzec miłości, który świadkowie Jehowy znają, ale nie akceptują w pełni, lecz tylko powierzchownie przyjmują do swojej świadomości brzmi...
Jana 15:13 Nikt nie ma miłości większej niż ta, gdy ktoś daje swą duszę za swoich przyjaciół.

Bardziej dokładne tłumaczenie brzmi “duszę swą położył dla przyjaciół swoich”, ale to szczegół, którym dziś się nie zajmuje. Chodzi w tym wersecie o poświęcenie dla przyjaciół tego, co mamy najcenniejsze, czyli własnej duszy.

Wszyscy wiedzą, że taki dowód miłości okazał nam Jeszu Pomazaniec.

Jana 10:17 Ojciec miłuje mnie dlatego, że ja daję swą duszę, aby ją znowu otrzymać.

Chrystus wiedział, że oddaje swoją duszę nie na zawsze gdyż taki czyn będzie nagrodzony przez Boga i odzyska swoją duszę. Poświęcił się wiedząc, że jego strata jest chwilowa. To w niczym nie umniejsza jego poświęceniu.

W ten sposób otrzymaliśmy wzór miłości a także jej definicję..
1 Jana 3:16 Po tym poznaliśmy miłość, że on wydał za nas swą duszę; i my mamy obowiązek wydać swe dusze za naszych braci.

środa, 2 stycznia 2013

Sprawozdanie Mateusza rozdział 4

Sprawozdanie Mateusza rozdział 4

(1) Wtedy Jeszu był wyprowadzony na pustkowie przez Wiatr, aby był kuszony przez oszczercę. (2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł głód. (3) I przystąpiwszy do niego kusiciel, rzekł: Jeśli jesteś Synem Boga, powiedz, aby się te kamienie stały chlebem. (4) A on odpowiadając rzekł: Napisane jest: Nie tylko chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. (5) Wtedy go wziął oszczerca do miasta świętego, i postawił go na szczycie świątyni, (6) I rzekł mu: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół, przecież napisano: Iż Zwiastunom swoim przykazał o tobie, i będą cię na rękach nosili, abyś nie uderzył o kamień nogi swojej. (7) Rzekł mu Jeszu: Także napisano: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.