niedziela, 20 stycznia 2013

Sprawozdanie Mateusza rozdział 5

Dziś czuję się bardzo słabo. Dopadła mnie jakaś choroba. Pewnie grypa lub angina w każdym razie z grupy przeziębień. Jestem bardzo osłabiony, więc nie zdołam napisać dłuższego artykułu. Dlatego dziś opublikuję kolejny materiał, który sam tłumaczyłem ze sprawozdania Mateusza. Nie zdołałem jeszcze dokończyć 5 rozdziału, ale podzielę się z Tobą tym, co zdążyłem a jest tu kilka oryginalnych myśli, które odkryłem przyglądając się bliżej temu rozdziałowi.
Sprawozdanie Mateusza Rozdział 5

(1) Widząc tłumy, wstąpił na górę; i gdy usiadł, podeszli do niego uczniowie. (2) A otworzywszy usta, uczył ich, mówiąc: (3) Szczęśliwi nędzni duchem; ponieważ ich jest królestwo niebios. (4) Szczęśliwi, rozpaczający; ponieważ będą przywołani. (5) Szczęśliwi uniżeni; ponieważ odziedziczą ziemię. (6) Szczęśliwi, łaknący i pragnący sprawiedliwości; ponieważ będą nasyceni. (7) Szczęśliwi litościwi: ponieważ otrzymają zlitowanie. (8) Szczęśliwi czyści sercem; ponieważ Boga zobaczą. (9) Szczęśliwi zaprowadzający pokój; ponieważ synami Boga będą nazywani. (10) Szczęśliwi, prześladowani z uwagi na sprawiedliwość; ponieważ ich jest królestwo niebios. (11) Szczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złośliwie przeciwko wam, kłamiąc z mojego powodu. (12) Radujcie się, i weselcie się; ponieważ zapłata wasza wielka jest w niebiosach; tak samo prześladowali proroków, przed wami. (13) Jesteście solą ziemi; jeśli sól smak straci, czym posolić? Do niczego się nie przyda, będzie wyrzucona i przez ludzi podeptana. (14) Wy jesteście światło świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące. (15) Nie zapala się lampy by postawić pod pojemnikiem[1], ale na świeczniku, i świeci wszystkim w domu. (16) Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego w niebiosach. (17) Nie wnioskujcie, że przyszedł zburzyć prawo albo proroków; nie przyszedłem zburzyć, ale wypełnić. (18) Amen mówię wam: Aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszystko stanie. (19) Kto by rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w królestwie niebios; a kto by czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w królestwie niebios. (20) Albowiem mówię wam: Jeśli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza, niż uczonych w Piśmie i Faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. (21) Słyszeliście, że powiedziano dawnym[2]: Nie będziesz zabijał; a kto by zabił, będzie zasługiwał na sąd; (22) Ja wam mówię: Że każdy, zagniewany na brata swego, będzie zasługiwał na sąd; kto powie bratu swemu: Pustaku[3]; będzie zasługiwał na radę sądowniczą, a kto powie: Głupku! będzie zasługiwał na śmietnik[4] ognia. (23) Jeśli przyniesiesz dar swój na ołtarz, a tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, (24) zostaw tam dar twój przed ołtarzem i odejdź, najpierw się pojednaj z bratem swoim; a wówczas przyszedłszy ofiaruj dar swój. (25) Pospiesz się okazać życzliwość swoim przeciwnikowi, póki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia by cię podał słudze, i do strażnicy[5] wrzucą. (26) Amen mówię wam: Nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego grosza. (27) Słyszeliście, że powiedziano: Nie będziesz cudzołożył; (28) Ja mówię wam: Że każdy, który patrzy na kobietę, z pożądaniem, już cudzołóstwo popełnił w sercu swoim. (29) Jeśli cię oko twoje prawe deprawuje, wyrwij je i odrzuć od siebie. Korzystniej jest dla ciebie, stracić jedno z członków swoich, niż całe ciało twoje miałoby być wrzucone do śmietnika[6].
___________________

[1] Chodzi o pojemnik na sypkie towary będący jednocześnie miarą pojemności (prawie 9 litrów).
[2] W sensie „przodkom dawniej”.
[3] Chodzi o mniejszą zniewagę.
[4] Dosłownie „gehenna” lub „geenna”. Wysypisko śmieci w Jeruzalem.
[5] Nowotestamentowe określenie więzienia.
[6] Dosłownie „gehenna” lub „geenna”. Wysypisko śmieci w Jeruzalem.