wtorek, 28 marca 2017

Bądźcie przaśni

Przed zbliżającą się pamiątką śmierci Zbawiciela warto przemyśleć tematy z tym związane. Kto może uczestniczyć w spożywaniu chleba i wina? Jakie powinno być wino i chleb? W jakim czasie powinno się tą uroczystość upamiętniać i jak często? Jeśli ktoś robi to co miesiąc, to czy pomijając w jednym miesiącu tę uroczystość, czy nie okazuje lekceważenie dla pamięci Pana? Dzisiejszy film polecam dla tych co twierdzą, że podczas uroczystości pamiątki można spożywać dowolny chleb, bo przecież apostołowie nie napisali dokładnych instrukcji. Może i nie napisali, ale czy to znaczy, że można robić po swojemu, według własnego uznania, upodobania lub wygody?

poniedziałek, 27 marca 2017

Drożdże i zakwas, czyli unikaj dodatków do wiary


Zastanawiałem się nad wersetem:

Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. 
Mateusza 13:33; Łukasza 13:20,21


Postanowiłem przyjrzeć się dokładniej, czym jest zaczyn lub kwas.

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów:
– Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów
Łukasza 12:1

Z ewangelii Łukasza okazuje się że kwasem, którego należy się wystrzegać jest obłuda faryzeuszów. Bez wątpienia możemy tą obłudę przenieść także na inne ugrupowania religijne, które udają więcej miłości, niż faktycznie jej czują lub stosują. Widać to po setkach lat historii, w której religie chrześcijańskie nie tylko się broniły, ale były także agresorami, siłą dokonująca zbrodni ludobójstwa. Wojny religijne między protestantami a katolikami są tego jaskrawym przykładem. Na potrzeby dyskusji o wierze oczywiście wszystkie te religie mówią o miłości, ale na czas wojny uważają, że sytuacja wyjątkowa wymaga wyjątkowych działań. 

Jeszu rzekł do nich:
– Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! (…) Nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?
Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów
Mateusza 16:6,11,12 

poniedziałek, 20 marca 2017

Dzień próby dla całej ziemi


Księga Objawienia wspomina o czasie w którym mieszkańcy całej Ziemi zostaną poddani próbie. Niektóre przekłady wspominają o godzinie lub dniu próby stąd nasz tytuł „Dzień próby”. Faktycznie jednak słowo występujące w greckich manuskryptach nie jest dniem ani godziną, tylko czasem bliżej nieokreślonym, coś w rodzaju „sezonu” na próbę. 

Ponieważ zachowałeś słowo, wytrwałości mojej i Ja ustrzegę ciebie w czasie próby, jaka przyjdzie na całą zamieszkaną, by wypróbować mieszkańców Ziemi.
Objawienie 3:10

Objawienie wspomina o próbie z której maja być uwolnieni Filadelfijczycy, ale też o próbie dotyczącej wszystkich mieszkańców Ziemi. Najpierw przyjrzyjmy się próbie sług Bożych.

poniedziałek, 13 marca 2017

Jednorodzony czy stworzony?


Bóg w swej potędze jest dla nas ludzi niemożliwy do ogarnięcia rozumem, dlatego Syn Jego służy nam pomocą i będąc Obrazem niewidzialnego Boga, pomaga nam Go poznać, pokochać i się do Boga zbliżyć. 


Jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.

Kolosan 1:15

Chrystus jest mniejszy od Boga, bo tylko tak może nam pomóc poznać Go. Gdyby był równy Ojcu, obu nie moglibyśmy poznać i potrzebowalibyśmy kolejnego pośrednika. W dodatku z listu do Kolosan dowiadujemy się, ze Pan nasz Jeszu jest pierwszym ze stworzeń Bożych, jest więc stworzeniem, czyli miał swój początek. Wszystkie inne stworzenia powstały już z Jego udziałem i dla Niego.

niedziela, 5 marca 2017

Skąd się wzięły imiona Jehoszua i Jeszua?


Imię Jehoszua wzięło się z błędnej interpretacji pisma hebrajskiego. Sekta żydowska zwana masoretami, czyli strażnikami tradycji, opracowała system znaków, który narzucał czytelnikowi sposób odczytywania tekstów biblijnych. Masoreci nie byli obiektywni w swoich pracach i tam gdzie brakowało im wiedzy wymyślali swój sposób. Dziś większość badaczy Pisma Świętego przyjęła ich metodę odczytu testów jako obowiązującą. Hebraiści wyszli z założenia, że skoro i tak nie wiadomo jak odczytywać starożytne teksty, to czemu nie przyjąć gotowego już systemu.

Niestety masoreci zrobili kilka poważnych błędów, które doprowadziły do kolejnych błędów. Powstała piramida błędów, co ładnie widać przy imieniu o którym mówimy.

Żeby zrozumieć jak poważne błędy robili masoreci to wystarczy przypomnieć że imię Jehowa jest ich wymysłem, który później przyjęła masoneria i świadkowie Jehowy. Dziś wiemy, że na pewno jest to fałszywe imię. Właśnie z tego imienia wyprowadzono imię Jehoszua.

Imię Jozuego w najstarszej pisowni hebrajskiej, jaka dotrwał do dnia dzisiejszego, to niestety wersja przekazana nam przez sektę masoretów i wyglądała tak:

środa, 1 marca 2017

Nie zaparłeś się mego imienia

Prześladowania z powodu imienia Jeszu były w niektórych rejonach tak mocne, że w Objawieniu znajdujemy pochwałę dla niektórych zgromadzeń za wytrwałość imieniu, za trzymanie się imienia, za niezaparcie się imienia. Każdy kto zechce stanąć w obronie imienia Jeszu będzie prześladowany. To jednak nie kara tylko przywilej, bo za nim idzie uwielbienia dla Zbawiciela.