poniedziałek, 13 marca 2017

Jednorodzony czy stworzony?


Bóg w swej potędze jest dla nas ludzi niemożliwy do ogarnięcia rozumem, dlatego Syn Jego służy nam pomocą i będąc Obrazem niewidzialnego Boga, pomaga nam Go poznać, pokochać i się do Boga zbliżyć. 


Jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.

Kolosan 1:15

Chrystus jest mniejszy od Boga, bo tylko tak może nam pomóc poznać Go. Gdyby był równy Ojcu, obu nie moglibyśmy poznać i potrzebowalibyśmy kolejnego pośrednika. W dodatku z listu do Kolosan dowiadujemy się, ze Pan nasz Jeszu jest pierwszym ze stworzeń Bożych, jest więc stworzeniem, czyli miał swój początek. Wszystkie inne stworzenia powstały już z Jego udziałem i dla Niego.
Czy jednak twierdzenie, ze Syn jest stworzeniem nie zaprzecza twierdzeniu, że jest urodzonym Synem? Czy nie ma sprzeczności między urodzeniem, a stworzeniem?

Do Chrystusa stosuje się słowa: pierworodny i jednorodzony. W pewnym sensie oba sobie zaprzeczają, bo jednorodzony znaczy jedyny Syn, a pierworodny znaczy pierwszy i sugeruje kolejnych.

Na szczególna uwagę zasługuje werset z ewangelii Jana:

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

Jeśli weźmiemy pod uwagę znaczenie słowa jednorodzony to tekst ten możemy przetłumaczyć:

Boga nikt nigdy nie widział, Ten jedyny urodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

Takie tłumaczenie ukazuje nam wyjątkowość Pana Jeszu, jako Syna Bożego, gdyż tylko on urodził się Bogiem. Inni Synowie Boży (aniołowie i Adam) nie byli pod tym względem tak uprzywilejowani stad tez określenie jednorodzony (jedyny) Syn Boży mimo, że wiemy iż Biblia Synami Boga nazywa także innych. Przykład Abrahama i Izaaka oraz tego jak o nich pisał Paweł pokazuje, że takie rozumienie słowa Jednorodzony (jako uprzywilejowanie) jest uzasadnione. Abraham miał 8 synów a Paweł mimo to pisał:

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę.

Hebrajczyków 11:17

Izaak był jedynym synem obietnicy. 
Słowa mówiące o narodzeniu pomagają nam sobie wyobrazić to co jest dla nas trudne do zrozumienia. Użycie tych słów niekoniecznie jednak jest dosłowne. Świadczą o tym liczne przykłady wspominające o narodzeniu w sensie przenośnym, a nie dosłownym. Na przykład konieczność ponownego narodzenia się o której wspomniał Zbawiciel Nikodemowi, albo poniższy przykład:

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. 
1 Jana 5:18

Ale czy zrodzony mimo to nie zaprzecza byciu stworzeniem? Na szczęście nie musimy silić się na żadną interpretację, ponieważ Pismo Święte samo pokazuje nam, że można być zrodzonym i stworzeniem jednocześnie:

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. 
Rzymian 8:22
Mimo, że jesteśmy wszyscy zrodzeni z kobiet to Pismo Święte zalicza nas do stworzeń. Nie ma więc w tym sprzeczności. Określenia zrodzony, jednorodzony, pierworodny i stworzony wyraźnie wskazują na istnienie początku czyli momentu w którym do tego doszło i zaistnieliśmy jako stworzenia Boże. Dotyczy to także Pana naszego i zbawiciela, jedynego urodzonego Boga.

krzysztof sługa pomazańcowy

2 komentarze:

  1. Katolikom staram sie tlumaczyc ze Syn jest nizszy od Ojca ale to walka z wiatrakami. Mysle ze Syn jest jak Płomien a Ojciec jak Ognisko. Ta sama natura (jedno jestesmy) lecz Ojciec wiekszy jest ode mnie (jak ognisko od plomienia) swiatlo i cieplo od ogniska i plomienia to Duch sw,duch Boga,nie 3 osoba rzekomej trójcy

    OdpowiedzUsuń
  2. Czyli w Piśmie nie trzeba na wszystko patrzyć doslownie, niektóre słowa mogą być w przenośni lub mieć inne znaczenie.

    OdpowiedzUsuń