poniedziałek, 27 marca 2017

Drożdże i zakwas, czyli unikaj dodatków do wiary


Zastanawiałem się nad wersetem:

Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. 
Mateusza 13:33; Łukasza 13:20,21


Postanowiłem przyjrzeć się dokładniej, czym jest zaczyn lub kwas.

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów:
– Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów
Łukasza 12:1

Z ewangelii Łukasza okazuje się że kwasem, którego należy się wystrzegać jest obłuda faryzeuszów. Bez wątpienia możemy tą obłudę przenieść także na inne ugrupowania religijne, które udają więcej miłości, niż faktycznie jej czują lub stosują. Widać to po setkach lat historii, w której religie chrześcijańskie nie tylko się broniły, ale były także agresorami, siłą dokonująca zbrodni ludobójstwa. Wojny religijne między protestantami a katolikami są tego jaskrawym przykładem. Na potrzeby dyskusji o wierze oczywiście wszystkie te religie mówią o miłości, ale na czas wojny uważają, że sytuacja wyjątkowa wymaga wyjątkowych działań. 

Jeszu rzekł do nich:
– Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów! (…) Nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?
Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów
Mateusza 16:6,11,12 

Nie tylko obłuda może być kwasem wypaczającym służbę dla Boga, ale też błędne nauki. W czasach, gdy Chrystus przyszedł na Ziemię, nie było wiary prawdziwej, a do władzy doszli ludzie bezwzględnie prześladujący prawdziwych sług Bożych. Syn Boży nie został przyjęty, nikt na niego nie czekał i musiał rozpocząć zbieranie wierzących od pojedynczych osób. Zaczął od najbiedniejszych, gdyż oni byli najmniej skażeni kwasem (naukami) faryzeuszy i innych sekt religijnych Izraela. Wyszkolił grupę kilkudziesięciu osób, które wysłał po zakończonym szkoleniu głosić po całym ówczesnym świecie.

“Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.”
Jana 18:37 

Pomazaniec Boży Jeszu zorganizował swoich słów wokół czystej wiary, którą przywrócił. Był jednak świadomy, że ponownie dojdzie do odstępstwa. Z tym nowym kwasem musieli radzić sobie apostołowie.

Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie? Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto. Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był. 
Galatów 5:7-10 

To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda, [wyjdzie] na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. 
2 Tymoteusza 2:14-17 

Paweł użył innego określenia, pokazującego, jak niebezpiecznie szerzy się błędna nauka. Przyrównał ją do gangreny. 

Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy. 
1 Koryntian 5:6-8 

Tolerowanie niemoralności także mogło stać się zaraźliwe dlatego należało takie czyny potępiać, a grzesznika unikać. Paweł pisząc do Koryntian odwołuje się do przykłady kwasu i chleba przaśnego czyli bez kwasu. Taki chleb w jego przykładzie jest nazwany czystą prawdą. Przy okazji widzimy, że podczas pamiątki śmierci Zbawiciela jedzono chleb bez zakwasu. Jest to wzmianka uczyniona mimochodem, ale istotna dla nas dziś ponieważ są osoby, które twierdza, że nie ma znaczenia czy podczas pamiątki jemy chleb zakwaszony czy przaśny. Okazuje się że miało to jednak znaczenie. 

Sformułowanie: „Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem”, jest dokładnie tym samym co Pan nasz Jeszu powiedział do Nikodema:

W odpowiedzi rzekł do niego Jeszu:
– Amen, amen, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
Nikodem powiedział do Niego:
– Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?
Jeszu odpowiedział:
– Amen, amen, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z tchnienia, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z tchnienia narodziło, jest tchnieniem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. 
Jana 3:3-7 

Ponowne narodzenie polega na uwolnieniu się od starego kwasu czyli błędnych nauk biblijnych. Chrystus głosił prawdę o Bogu i sposobie wielbienia Go, a także o roli jaką odegrał w planach Bożych. Jednak stopniowo prawda ta zaczęła być, zakwaszana nowymi naukami. Odstępstwo ponownie wypaczało prawdę. Z tego powodu jeszcze za życia uczniów pomazańcowych ostrzegano nas:

Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. 
Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jeszu Pomazańca. 
Judy 1:3,4 

Następne pokolenia były zachęcane „do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym”. Miano pilnować wiary a nie ja zmieniać. 

Umiłowani, piszę do was już ten drugi list; w nich pobudzam wasz zdrowy rozsądek i pamięć, abyście przypomnieli sobie słowa, które były dawno już przepowiedziane przez świętych proroków, oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, podane przez waszych apostołów
2 Piotra 1:1,2

Skoro więc Nowy Testament zawiera tyle ostrzeżeń przed kwasem, to jak rozumieć słowa:

Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. 
Mateusza 13:33; Łukasza 13:20,21 

Jeśli Bóg pozwoli, a ja dożyję to postaram się dokończyć ten temat na kolejnym spotkaniu.____________________
krzysztof pomazańcowy

1 komentarz:

  1. Zaczyn to nie kwas-Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.
    Mateusza 13:33; Łukasza 13:20,21

    OdpowiedzUsuń