niedziela, 29 grudnia 2013

Świadkowie Jehowy synami zatracenia?

Analizując znaczenie niektórych słów użytych przez pisarzy Nowego Testamentu zauważyłem ciekawą zbieżność z błędnym imieniem Jehowa. Szczególnie powinni tym być zainteresowani świadkowie Jehowy, którzy twierdzą, że imię to wywodzi się od hebrajskiego czasownika havah. Miałoby składać się z dwóch członów Je i hovah. Otóż zastanawiające jest to, że gdyby ich rozumowanie było prawidłowe dzielilibyśmy te słowo zupełnie inaczej Je - havah. Dlaczego twierdzą, że imię to wywodzi się od havah a piszą hovah?

Jest to bardzo poważny problem, jeśli zdamy sobie sprawę, że dokonanie zmian jednej tylko litery w języku hebrajskim prowadzi do zupełnie innych słów i do zupełnie innego znaczenia tych słów. Tak było z imieniem Saraj, które znaczyło „Kłótliwa”, ale po zmianie na Sara znaczyło „Księżniczka”.

Słowo hovah podobno pochodzi od havah tylko, że znaczy coś innego, o czym świadkowie Jehowy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć. Podobnie jak słowo ateizm pochodzi od teizm i anormalny pochodzi od normalny. To, że jakieś słowo powstało na bazie innego nie znaczy wcale, że ma identyczne znaczenie. Możemy, więc spotkać się z „naukowymi” twierdzeniami, że słowo havah znaczy „stawać się”

niedziela, 22 grudnia 2013

Narodziny antychrysta


W poprzednim tygodniu napisałem odpowiedź na pytanie, którego sens w skrócie brzmi „czy możemy obchodzić pogańskie święta?” Na tak zadane pytanie odpowiedź może być tylko jedna. Jako naśladowcy Syna Bożego nie możemy obchodzić świąt pogańskich. Uzasadniłem to biblijnym przykładem. Sporo osób poczuło się rozczarowanymi w tym także moja żona uznała, że odpowiedź nie wyczerpywała problemu. To prawda gdyż odpowiadałem na konkretne pytanie a nie omawiałem tematu obszernie. Dziś, więc przedstawię ten problem od innej strony.

Co mam zrobić, gdy czuję się przymuszony do uczestniczenia w wieczerzy wigilijnej?

Może jesteś jeszcze dzieckiem zależnym od swoich rodziców, może jesteś gościem, pracownikiem lub żoną niezbyt tolerancyjnego męża. Jest całe mnóstwo różnych sytuacji, w których nie jesteś inicjatorem świąt tylko osobą uzależnioną od innych. Nie ma powodów byś w takiej sytuacji był niemiły dla innych lub w jakiś szczególny sposób manifestował swój negatywny stosunek do tych uroczystości. Nie ma też powodu do przymusowego postu w tym dniu. Przeciwnie z biblijnego punktu widzenia możesz jeść i pić, ale pod pewnymi warunkami.

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Izajasz i księga Objawienia mówią o tym samym


Prorok Izajasz przepowiedział te same wydarzenia, o których pisze Jan w księdze Objawienia. Jest to dla nas o tyle ciekawe, że Objawienie czasem podaje mało szczegółów a Izajasz przeciwnie rozpisuje się bardzo. Opisuje upadek Babilonu i systemu handlowego a także jak będzie przebiegać Armagedon? Jak dojdzie do nawrócenia Izraela? O tym wszystkim czytamy w księdze Izajasza. Jest to jednak zbiór opisów bardzo szczegółowych i niekoniecznie ułożonych według kolejności wydarzeń. Objawienie Jana porządkuje te proroctwa. Dzięki niemu rozumiemy, o czym pisał Izajasz.

Żeby lepiej to zrozumieć wskaże na główne punkty, które pomagają nam zrozumieć, że to są dwa różne opisy, ale dotyczące tych samych wydarzeń. Izajasz nie opisuje tylko upadku Babilonu, ale także opisuje problemy innych miast występujące w tym samym czasie i powiązane z upadkiem Babilonu.

niedziela, 15 grudnia 2013

Czy można obchodzić święta choć są pogańskiego pochodzenia?

"Ja mniej więcej pisałam do Pana miesiąc temu i nie dostałam odpowiedzi na moje pytanie, to jest: gdzie jest granica między przestrzeganiem a nie przestrzeganiem zasad bożych, chodzi mi o ten artykuł o transfuzji krwi na Państwa stronie, napisane jest tam, że Bóg bardziej wymaga miłosierdzia niż ofiary, choć jest werset o nie przyjmowaniu krwi. więc ja ten werset biorę do obchodzenia świąt i chcę się zapytać czy można obchodzić święta choć są pogańskiego pochodzenia bo Bóg nie chce robić z nas ofiar i nie chce narażać nas na niemiła atmosferę w rodzinie czy w tym przypadku nie można już zastosować tego wersetu i dlaczego?

Serdecznie pozdrawiam i proszę o odpowiedz :)"


Jeśli się nie mylę to chodzi pani o artykuł Krew i świadkowie Jehowy lub Świadkowie Jehowy i zbrodnia krwi. Polecam oba artykuły. 

Biblia nie zabrania przyjmowania krwi tylko zabrania spożywania krwi a gdyby komuś się zdarzyło zjeść, np. padlinę, czyli niewykrwawione mięso to powinien wykąpać się cały przed nastaniem nocy a będzie czysty i bez grzechu. Biorąc pod uwagę jak łatwo było oczyścić się z winy spożycia krwi to raczej nie był to zakaz sprawiający wielki problem. Na pewno nie był to problem życia lub śmierci w Izraelu (Kapłańska 17:15). Natomiast transfuzja krwi nie jest zabroniona a twierdzenie, że to jest to samo, co picie krwi jest mocno naciągane i całkowicie nienaukowe.

Inaczej jednak jest z kultem związanym z czczeniem bóstw. Boże narodzenie to święto związane z narodzinami boga, co samo w sobie jest absurdem gdyż Bóg nie ma początku ani końca. Nie mógł się narodzić ani nie może umrzeć. Oddawanie czci nowo narodzonemu bóstwu jest formą kultu religijnego innego niż kult prawdziwego Boga. Jest to, więc odwróceniem się od Stwórcy do innego boga.

niedziela, 8 grudnia 2013

Synagoga szatana czyli fałszywi czciciele JHWH


Słowo żyd pisane z małej litery oznacza wyznawcę religii żydowskiej a słowo Żyd pisane z dużej litery oznacza członka narodu żydowskiego. Żeby zostać Żydem wystarczy przejść na judaizm (religię żydowską), ale nie każdy Żyd jest także żydem, czyli wyznawcą religii żydowskiej.

żyd=Żyd
Żyd≠żyd

W tym przypadku trzeba zwracać uwagę na wielkość liter gdyż za nimi kryje się dodatkowa treść. W czasach Posłańców Pana nie posługiwano się wielkością liter do przekazania dodatkowej treści lub zmiany znaczenia słowa. Dlatego Paweł pisze o Judejczykach i Izraelitach. Słowo Judejczyk powinno wskazywać na osobę pochodząca od Judy lub na osobę zamieszkującą Judeę jednak Pismo święte używa tego słowa w zupełnie innym sensie.

Judejczyk = Izraelita
Izraelita ≠ Judejczyk

Każdy Judejczyk był Izraelitą, ale nie każdy Izraelita był Judejczykiem. Podobna sytuacja jak ze słowem żyd i Żyd. Posłaniec Paweł używa obu słów. Warto zaznaczyć, że słowo Judejczyk występuje, jako przymiotnik (judejski). Nie mówi nam, więc kim ktoś jest, ale raczej, jakim jest.

Posłaniec Paweł nie mieszkał w Judei i nie pochodził z pokolenia Judy a mimo to nazywa siebie „człowiekiem judejskim”. W popularnych przekładach Pism spotykamy się z deklaracją apostoła, że jest Żydem, ale to jest błędne tłumaczenie. Nie prawdą jest, że Paweł powiedział: ”Jestem Żydem”. Po dokładnym sprawdzeniu okazuje się, że powiedział, iż jest:

niedziela, 1 grudnia 2013

Chrystus wyjawia kto jest Wielką Nierządnicą z Objawienia.

Napisałem kilka artykułów na temat Wielkiej Nierządnicy zwanej także Babilonem Wielkim, które jednym otworzyły oczy a innych rozdrażniły gdyż nie pasowały do ich dotychczasowych przekonań. Listę tych najciekawszych umieszczam na dole pod tym dzisiejszym wpisem. Zamieściłem w nich dowody na to, że Wielka Nierządnica to grupa pochodzenia żydowskiego, która uprawia nierząd z władcami świata. Minęło trochę czasu mogłeś, więc czytelniku przemyśleć ten temat. Teraz nadszedł czas by przedstawić kolejny dowód a dokładnie by poznać zeznanie naocznego świadka Pana naszego Jeszu. Okazuje się że Chrystus pomaga nam dowiedzieć się kto jest ta wielka Nierządnicą.

Przypomnijmy najpierw pewne szczegóły, po których poznamy Nierządnicę.

Objawienie 17:6 Ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jeszu, a widząc ją zdumiałem się wielce.

Objawienie 18:24 W tobie krew proroków i świętych znaleziono i wszystkich zabitych [w ofierze] na ziemi.

Jan wymienia prześladowanych przez Nierządnicę:

1. Prorocy
2. Święci
3. Świadkowie Jeszu
4. Zabici w ofierze

Pada nawet określenie „wszystkich zabitych”.