piątek, 30 grudnia 2011

Modlitwa Pańska po grecku


Dziś mała niespodzianka.
Zamieszczam modlitwę Ojcze nasz”, zwaną też „Pańską” lub wzorcową, w języku greckim z własnym tłumaczeniem i sposobem wymawiania. To mój prezent dla Ciebie czytelniku. Mam nadzieję, że możliwość nauki tej modlitwy w oryginale (?) spodoba się Tobie i mam nadzieję, że skorzystasz z okazji by to zrobić. Warto ćwiczyć pamięć zwłaszcza ucząc się tak pięknych tekstów.

Zauważyłem, że trudno jest znaleźć w Internecie prawidłowy sposób wymawiania tej modlitwy. Sporo osób szuka kontaktu z ludźmi mówiącymi po grecku by oni im powiedzieli jak wymawiać tą modlitwę. Warto, więc pamiętać, że dzisiejsza greka różni się od tej biblijnej i sami Grecy muszą uczyć się tej biblijnej wersji. Z tego powodu znajomość współczesnej greki nie gwarantuje prawidłowego wypowiadania tej modlitwy i dlatego ta wersja zamieszczona przeze mnie różni się od tego co możesz usłyszeć w Grecji.

W pisowni polskiej wymowy zaznaczyłem nieco mniejszą czcionką literę „h” gdyż ona nie występuje w tekście, ale jest to tak zwany głośny przydech, który brzmi jak nasze polskie „h”. W przypadku, gdy „h” występuje po „t” np. genetheto (γενηθήτω) to „h” jest bardzo słabe i można go nie wymawiać. 

niedziela, 18 grudnia 2011

"...lud, który ma zostać stworzony, będzie wysławiał Ja"


Dziś kilka kolejnych wersetów biblijnych, które popierają pogląd, że w Nowym Testamencie jest zawarte imię Boga. Dokładniej omówiłem ten temat w artykule „Wychwalajcie JA”.

Już po napisaniu tego tematu znalazłem kolejne wersety, więc będę musiał tamten artykuł uzupełnić.

Psalm 68:4 (inne przekłady 5 werset)
Śpiewajcie Bogu, grajcie jego imieniu;
Wznieście pieśń Temu, który jedzie przez pustynne równiny jako Ja(h), 
bo takie jest jego imię; i weselcie się przed jego obliczem.

To jest PNŚ, czyli przekład Nowego Świata. Wprowadziłem jedynie drobną zmianę mianowicie wziąłem w nawias (h) gdyż w języku hebrajskim jest to głoska niema. Prawidłowo, więc fragment ten powinien wyglądać tak, „jako JA, bo takie jest jego imię”.

niedziela, 4 grudnia 2011

Jeszu czy Jeszua?


"Jeshua bez a to nazwa prześmiewcza" - opinia nadesłana

Jeszu to prawdziwe imię Pomazańca. Żydzi je znali i przez prawie dwa tysiące lat ciężko pracowali nad tym by je przedstawić w złym świetle. Mimo to sporo Żydów opowiedziało się po stronie Jeszu i wtedy wkroczył ktoś, kto zaczął promować fałszywe imię Jeszua. Dzięki temu mesjanistyczni żydzi unikali oskarżenia o przejście na chrześcijaństwo.

Różnica miedzy Jeszu a Jeszua jest podobna do różnicy między słowami "normalny" i "anormalny". Wiadomo, że w alfabecie hebrajskim niebyło samogłosek, kiedy współcześni uczeni w piśmie podjęli starania o ustalenie jak wymawia się literę Ajin to z trzech możliwości:

  • 1.  A - samogłoska
  • 2.   Ajin – spółgłoska
  • 3.    Niema głoska – nie wymawia się podobnie jak H