niedziela, 18 grudnia 2011

"...lud, który ma zostać stworzony, będzie wysławiał Ja"


Dziś kilka kolejnych wersetów biblijnych, które popierają pogląd, że w Nowym Testamencie jest zawarte imię Boga. Dokładniej omówiłem ten temat w artykule „Wychwalajcie JA”.

Już po napisaniu tego tematu znalazłem kolejne wersety, więc będę musiał tamten artykuł uzupełnić.

Psalm 68:4 (inne przekłady 5 werset)
Śpiewajcie Bogu, grajcie jego imieniu;
Wznieście pieśń Temu, który jedzie przez pustynne równiny jako Ja(h), 
bo takie jest jego imię; i weselcie się przed jego obliczem.

To jest PNŚ, czyli przekład Nowego Świata. Wprowadziłem jedynie drobną zmianę mianowicie wziąłem w nawias (h) gdyż w języku hebrajskim jest to głoska niema. Prawidłowo, więc fragment ten powinien wyglądać tak, „jako JA, bo takie jest jego imię”.Skąd wiemy, że „h” w tym imieniu nie wymawia się? Wysłannik (apostoł) Jan w księdze Objawienia 4 razy wymienia hebrajskie zdanie „Wysławiajcie JA” za pomocą greckich liter i za każdym razem pomija „h”. Jan nie transliterował, czyli nie dbał o dokładne oddanie hebrajskich liter za pomocą greckiego alfabetu tylko oddał głoski (dźwięki) za pomocą tegoż alfabetu. Dzięki temu nie mamy żadnych wątpliwości, że prawidłowo wymawia się imię Boga - Ja.

Trzeba przyznać, że przekład Nowego Świata, jako chyba jedyny w Polsce stara się oddać to imię prawidłowo. Niestety świadkowie Jehowy nie idą za przykładem Jana wręcz przeciwnie gdyż wiedząc, że w piśmie hebrajskim występuje (h) dołączają je do polskiego przekładu i w ten sposób całkowicie zniekształcają jego prawidłowe brzmienie.

Jan pisze „Ja” a świadkowie piszą „Jah”. W jakim interesie dodają do tej księgi i do świętego imienia głoskę „h”? - Objawienie:2218,19. W języku hebrajskim ona musi występować gdyż nie ma tam samogłosek imię Boga pisze się, więc JH i wtedy wiadomo, że w środek trzeba wstawić jakąś samogłoskę. Dzięki Janowi wiemy, że tą samogłoską jest „a”.

Tak samo jest w przypadku Psalmu 68:4 gdzie „h” jest informacją przydatną tylko w języku hebrajskim a w polskim nie powinno występować gdyż jest głoską niemą, czyli niewymawianą.

Inne przekłady dopuszczają się jeszcze większej manipulacji:
Biblia Tysiąclecia - Jahwe Mu na imię
Biblia Warszawska – Pan imię jego
Biblia Warszawsko-Praska -  Imię Jego wysławiajcie
Biblia Gdańska - Pan jest imię jego

Jak widzimy inne przekłady nawet nie zbliżają się do prawdziwego imienia. Najgorzej wypadają w tym miejscu przekłady protestanckie, w których czytamy, że Pan to jest imię Boga. Takie tłumaczenie posiada drugie dno. Otóż w czasach starotestamentowych, czyli w tedy gdy powstawały teksty Psalmów jednym z bóstw rywalizujących z JA był Baal. Było to imię bardzo podstępne gdyż dosłownie znaczyło Pan. Tłumacze ciągle napotykając to imię musieli się zastanawiać czy chodzi o bożka czy może tym razem mowa jest o Panu Bogu. Niewykształceni ludzie nie mają o tym pojęcia jednak osoby tłumaczące te fragmenty musiały o tym wiedzieć a mimo to zdecydowały się ze słowa Pan zrobić imię. To tak jakby w ukryty sposób oddawały cześć bożkowi o tym imieniu.

Obiecałem kilka wersetów, więc podam jeszcze jeden przykład z użyciem prawdziwego imienia Ja. Tym razem będzie to proroctwo dotyczące ludu, który ma się dopiero pojawić.

Psalm 102:18 (inne przekłady 19 werset)
Zapisano to dla przyszłego pokolenia;
i lud, który ma zostać stworzony,
będzie wysławiał Ja(h).

Ponownie „h” zamknąłem w nawias gdyż na pewno nie wymawia się tej litery, jako głoski dźwiękowej. I ponownie inne przekłady dopuszczają się okropnej manipulacji.

Biblia Tysiąclecia - …a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!
Biblia Warszawska – …I niech chwali Pana lud, który będzie stworzony,
Biblia Warszawsko-Praska -  …aby narody, które kiedyś żyć będą, Panu cześć oddawały. 
Biblia Gdańska - …a lud, który ma być stworzony, chwalić będzie Pana,

Tłumacze nie okazują żadnego szacunku dla imienia Boga ani dla jego Świętych Pism. Ustanowili sobie „naukowców”, współczesnych „uczonych w piśmie” (Mateusza 23:2) i blokują poznanie prawdy. Zamiast imienia Boga JA oni piszą Baal tylko, że po polsku. 

Piotr zapowiedział w 2 Piotra 2:3
I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami. Ale jeśli chodzi o nich, wyrok pradawny się nie odwleka, a ich zagłada nie drzemie. PNŚ

Temat nie został wyczerpany, będzie miał ciąg dalszy.
________________________
krzysztof król - napisz do mnie