sobota, 21 maja 2011

Jednorodzony czyli wyjątkowy

Zwolennicy trójcy rozpaczliwie starają się udowodnić swoje teorie. Niczym tonący brzytwy łapią się różnych wersetów a nawet pojedynczych słów i starają się nadać im takie znaczenie, które choć trochę uwiarygodni ich naukę. Za chwilę omówię taki przykład.

Za prawdę możemy uznać tylko to, co w spisanym Słowie Boga jest wyraźnie nam objawione. Nazywamy to prawdą objawioną, której nie musimy rozumieć, ale skoro w Biblii jest ona wyjawiona to wiemy, że jest zgodna z rzeczywistością. Przeciwieństwem prawdy objawionej jest oczywiście nieprawda lub półprawda. Najczęściej jest to spekulacja i nauki, o których nie piesze w Biblii, ale które ktoś „wyczarowuje” z pojedynczego słowa lub zdania.

Przykładem może być...