niedziela, 22 lutego 2015

Kim jest Gog z Magog?


Według księgi 1 Kronik 5:4 Gog jest potomkiem Rubena. Jest to szczegół przemilczany w większości analiz biblijnych.

"Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei,"
1 Kronik 5:4


Większość badaczy Biblii skłania się do szukania wzorca dla Goga wśród władców istniejących w momencie wypowiedzenia tego proroctwa po raz pierwszy. Osobiście skłaniam się do szukania odpowiedzi w samej Biblii a tam znajdujemy potomka Jakuba nazywanego też Izraelem. Jego pierworodny syn Ruben powinien być najważniejszym dziedzicem z uwagi na swoje pierwszeństwo, ale ponieważ dopuścił się czynu niegodnego został od tego zaszczytu odsunięty. 

“Ruben zbliżył się do Bilhy, drugorzędnej żony ojca swego, i obcował z nią”
Rodzaju 35:22

„Rubenie, synu mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym płodem mojej męskiej siły, górujący dumą i górujący siłą. Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża twego ojca, wchodząc zbezcześciłeś moje łoże!”
Rodzaju 49:3,4

W tym momencie skojarzenie z sytuacją Izraela z czasów Pana naszego Jeszu jest automatyczne. Izrael, jako całość przypomina, Rubena który powinien ale nie zasłużył i dlatego komuś innemu przypada zaszczyt nazywania siebie ludem Bożym, czyli Izraelem prawdziwym. 

niedziela, 15 lutego 2015

Skąd wziął się szatan?


Ciemność nie została stworzona. Ciemność jest wówczas, gdy brakuje światła. Jeśli ktoś świadomie wyłączy światło pojawia się ciemność. Światło jest dziełem stwórczym, podczas gdy ciemność jest brakiem tego dzieła, czyli jego zaprzeczeniem. Nauka potwierdza ten fakt, dlatego stwierdza, że światło istnieje dzięki temu, że istnieją fotony. Brak fotonów oznacza brak światła, czyli ciemność. Nie istnieje coś takiego jak antyfotony, które by zagłuszały fotony. To znaczy, że ciemność nie została stworzona. Na tym przykładzie widzimy, że teoretycznie możemy postrzegać istnienie czegoś, co nie zostało stworzone. Nasze oczy posiadają zdolność do wychwytywania (widzenia) światła. Kiedy oczy nie widzą światła to nasza świadomość (dusza) rejestruje brak fotonów, ale potrafi nazywać ten brak ciemnością. Przez wymyślenie nazwy powstała ciemność, ale tylko teoretycznie. 

„A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.”
Rodzaju 1:14-18

Z powyższego tekstu wyraźnie widzimy, że Bóg stworzył źródła światła a nie stworzył źródeł ciemności. Podobnie Bóg nie stworzył śmierci. 

niedziela, 8 lutego 2015

Jak pomóc krewnym, którzy nie wierzą?


Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci, jeśli wytrwają w wierze, miłości i uświęceniu - z umiarem.”

1 Tymoteusza 2:15
Kobieta może dostąpić zbawienia dzięki wierze swoich dzieci. Czy musi w tym celu wychować ich w prawdzie? Dobrze, jeśli to zrobi, ale ten tekst nie twierdzi, że kobieta osiągnie zbawienie dzięki wychowaniu dzieci w prawdzie, lecz dzięki urodzeniu dzieci, które wytrwają w prawdzie.

Można to przedstawić odwrotnie. Bóg chcąc nagrodzić swoich wiernych sług zachowa przy życiu ich matkę. Obiecuje nam to Paweł w liście do Tymoteusza. Nie znam żadnego przypadku biblijnego, który by to potwierdzał, ale jest jedno wydarzenie, które może kojarzyć się z taką obietnicą, choć dotyczy teściowej a nie matki.

„Gdy Jeszu przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu.”
Mateusza 8:14,15

Bez wątpienia została uzdrowiona z uwagi na Piotra, gdyż nikt jej nie zaprowadził do Pan i ona sama też do niego nie poszła. Gdyby Pan nasz Jeszu nie był w bliskim kontakcie z Piotrem to kobieta ta nie byłaby uzdrowiona. Po uzdrowieniu zaczęła usługiwać Panu, kto wie może dopiero od tej pory zaczęła wierzyć w Pomazańca Bożego. Nie wiemy tego na pewno, ale jest to ciekawa informacja i z pewnością została dla nas zachowana byśmy z niej też mogli czerpać swoją wiedzę. 

Znamy też inne twierdzenia Pawła, które wskazują, że nasza bliska więź z Synem Bożym może mieć zbawienny wpływ na bliskie nam osoby:

niedziela, 1 lutego 2015

Nie szukaj drugiego pana!


W piątek napisałem na drugim blogu artykuł Czy chrześcijanin może posiadać broń. Pokazałem w nim, że Pan nasz Chrystus w pewnym momencie nakazał swoim uczniom kupić broń.

„Wtedy rzekł do nich: ‘Ale teraz kto ma sakiewkę, niech ją zabierze, i tak samo torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda swą szatę wierzchnią i sobie jeden kupi.’”
Łukasza 22:36

Wówczas były to miecze a dziś pewnie by powiedział, „jeśli ktoś nie ma karabinu to niech coś sprzeda i kupi jeden”. Sporo ludzi wielbi fałszywy obraz Chrystusa, dlatego te słowa mogą być dla nich niewygodne.

Na tym samym blogu (pomazancowy.blogspot.com), w dniu wczorajszym odpowiedzieliśmy na pytanie Czy chrześcijanin może być żołnierzem? Z przykładu Korneliusza wiemy, że nie tylko może być, ale nawet Duch Święty może go wyróżnić wyjątkowymi przywilejami. Kiedy ktoś był żołnierzem to nie tylko wiązała go przysięga, ale przeważnie także umowa, której zerwanie było karane śmiercią? Sytuacja żołnierza była podobna do niewolnika. Podobnie tez niewolnik i żołnierz mogli być sługami Pomazańca Bożego. Nie jest to jednak stan pożądany, ponieważ prowadzi do sytuacji, w której pomazańcowy sługa ma dwóch panów, Chrystusa i cesarza.