poniedziałek, 16 grudnia 2013

Izajasz i księga Objawienia mówią o tym samym


Prorok Izajasz przepowiedział te same wydarzenia, o których pisze Jan w księdze Objawienia. Jest to dla nas o tyle ciekawe, że Objawienie czasem podaje mało szczegółów a Izajasz przeciwnie rozpisuje się bardzo. Opisuje upadek Babilonu i systemu handlowego a także jak będzie przebiegać Armagedon? Jak dojdzie do nawrócenia Izraela? O tym wszystkim czytamy w księdze Izajasza. Jest to jednak zbiór opisów bardzo szczegółowych i niekoniecznie ułożonych według kolejności wydarzeń. Objawienie Jana porządkuje te proroctwa. Dzięki niemu rozumiemy, o czym pisał Izajasz.

Żeby lepiej to zrozumieć wskaże na główne punkty, które pomagają nam zrozumieć, że to są dwa różne opisy, ale dotyczące tych samych wydarzeń. Izajasz nie opisuje tylko upadku Babilonu, ale także opisuje problemy innych miast występujące w tym samym czasie i powiązane z upadkiem Babilonu.


Izajasz 21:9 A oto przybywają jezdni, jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł: Upadł Babilon, upadł, i wszystkie posągi jego bożków strzaskane na ziemi!

Izajasza 23:2 Jęczcie, mieszkańcy wybrzeża, kupcy z Sydonu, których posłańcy przeprawiali się przez morze (3) o bezmiernych wodach. Ziarno znad Szichoru, żniwo znad Rzeki było dochodem Tyru i było przedmiotem handlu z narodami. 
8) Kto zgotował taki los Tyrowi rozdającemu korony, którego kupcy byli książętami, a przekupnie ludźmi szanowanymi w świecie? (9) Pan Zastępów to postanowił, żeby upokorzyć pychę całej jego świetności i poniżyć wszystkich wielmożów świata.

Izajasza 24:18 kto umknie przed krzykiem grozy, wpadnie w dół, a kto się wydostanie z dołu, w sidła się omota! Tak, upusty otworzą się w górze i podwaliny ziemi się zatrzęsą.(19) Ziemia rozpadnie się w drobne kawałki, ziemia pękając wybuchnie, ziemia zadrgawszy zakołysze się,  (20) ziemia się mocno będzie zataczać jak pijany i jak budka na wietrze będzie się chwiała; grzech jej zaciąży nad nią, tak iż upadnie i już nie powstanie. (21) Nastąpi w ów dzień to, iż Pan skarze wojsko niebieskie tam, w górze i królów ziemskich tu - na dole. (22) Zostaną zgromadzeni, uwięzieni w lochu; będą zamknięci w więzieniu, a po wielu latach będą ukarani. (23) Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi, bo zakróluje Pan Zastępów na górze Syjon i w Jeruzalem: wobec swych starców będzie uwielbiony. 

Izajasz 34:4 całe wojsko niebieskie topnieje. Niebiosa zwijają się jak zwój księgi, wszystkie ich zastępy opadają, jak opada listowie z winnego krzewu i jak opadają liście z drzewa figowego. 

Izajasza 25:8 raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. 

Izajasz 24:8 Ustała wesołość bębenków, ucichła wrzawa hulających, umilkł wesoły dźwięk cytr.Izajasza 34:10 Nie zagaśnie ni w nocy, ni w dzień, jej dym wznosić się będzie ciągle. Kraj pozostanie opustoszały z pokolenia w pokolenie, po wiek wieków nikt go nie przemierzy

Izajasz 34:6 Miecz Pana spłynął krwią, pokryty jest tłuszczem, krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranich. Bo Pan święci ofiarę w Bosra, wielką rzeź obrzędową w kraju Edomitów. (7) Jak bawoły ludy padają, i naród mocarzy - jak woły. Ich ziemia opiła się krwią, proch jej nasiąknął tłuszczem.


Izajasz 65:17 Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. (18)Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu - radość. (19) Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania.

Objawienie 18:2 I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt.
Objawienie 18:11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupujeObjawienie 18:9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.Objawienie 6: 12 I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. 
(13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. 
(14) Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone.


Objawienie 7:17 bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. 

Objawienie 21:4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. 


Objawienie 18:22 I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. 

Objawienie 19:3 I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków. 
Objawienie 19:17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, (18) aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich!

Objawienie 21:1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.

Materiał dzisiaj przeze mnie przygotowany nie zawiera gotowych odpowiedzi, lecz jest czymś, co powinno pobudzić ciebie do samodzielnych przemyśleń.

Pisma minionego przymierza i nowego uzupełniają się w sposób bardzo dokładny. W powyższej tabelce zestawiłem tylko niektóre cytaty księgi Objawienia z Izajaszem a przecież można było jeszcze dołożyć do tego inne fragmenty z innych ksiąg np. listów. Dopiero zebranie wszystkich tych materiałów daje pełen obraz planu Bożego. Plan ten już nie jest tajemnica. Bardzo dużo informacji zostało udostępnionych i dzięki nim i pomocy Ducha Świętego możemy żywić nadzieję na przyszłość. 
___________________
krzysztof sługa chrystusowy