sobota, 22 października 2011

Co jest wolą Ojca?

W Mateusza jest napisane, że należy spełniać  wolę Bożą tzn.  wypełniać przykazania." Nie każdy bowiem, kto woła Panie, wejdzie do królestwa". Naturalnie  odnosi sie to do osób , które miały możliwość zapoznać sie ze słowem Bożym zawartym w Biblii.

W tekście na który powołuje się Pani nie ma mowy nic o przykazaniach.

Mat 7: (21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?

Tym co mamy robić jest spełnianie woli Boga. To jest warunek. Radzę nie zakładać z góry, bez dokładnego badania sprawy, że wie Pani co jest wolą Boga.  
Paweł zachęcał:
Efezjan 5: (17) Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.

W sprawozdaniu Jana czytamy, że wolą Boga jest dać zbawienie tym co wierzą w jego Syna

Jana 6: (40) To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

Posłaniec Chrystusa Paweł rozwinął warunek jaki trzeba spełnić by osiągnąć zbawienie.

Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jeszu jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
__________________
krzysztof król napisz do mnie