poniedziałek, 24 października 2011

Krzyż czy pal? - pytania.


"Po co zajmujecie się tematem krzyża czy pala? Przecież to zupełnie bez znaczenia jaki miał kształt stauros?"

My również uważamy, że to, jaki kształt miał stauros jest mało istotne. Liczy się sam fakt śmierci przez wyniesienie w gorę. Dlaczego więc poruszamy ten temat?Odpowiedź:

1. Sporo świadków Jehowy wierzy, iż Jeszu umarł na palu. Kiedy pomagamy im poznać prawdę w innych tematach, to oni mają skłonność odwoływać się w swoich myślach do tego, co ich wyróżnia i myślą, że to czyni ich wyjątkowymi i prawdziwymi sługami?  Towarzystwo Strażnica za pomocą swoich publikacji dba by czuli się wyjątkowi przez swoje poglądy i z tej wyjątkowości czynią dowód prawdziwości. Podkreślają, więc że tylko oni głoszą (to nieprawda) a więc tylko oni są prawdziwi. Tylko oni nie Idą do wojska (to też nie prawda) a więc tylko u nich jest miłość. Tylko oni pamiętają o imieniu Jehowa ( całkowicie fałszywe imię) a więc tylko oni są prawdziwi, itd. Wszystko, co ich wyróżnia uważają za dowód bycia prawdziwymi chrześcijanami w przeciwieństwie do innych grup, które ich zdaniem są do siebie podobne a więc wszyscy inni są na złej drodze. Nauka o palu jest jedna z tych, które niektórym osobom wydają się potwierdzać, że są na dobrej drodze. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Nauka o palu jest nie biblijna. Można ją głosić tylko w oderwaniu od Pisma Świętego i można ją uzasadnić tylko głosząc nauki ludzkie. W Biblii sa miejsca, które potwierdzają, że był to krzyż w tradycyjnym znaczeniu.

2. Przez całe wieki szatan zwodził Żydów podsuwając im kult świętych słupów nazywanych też Palami Pana. Wprawdzie świadkowie nie zachęcają do kultu pala, ale głosząc, że Syn Boga umarł na palu z pewnością sprawiają przyjemność demonom, które propagowały dawny kult pala. A kiedy głoszą, że Bóg sam złożył na ofiarę swego Syna na tym palu to tak jakby rozgłaszali, że Stwórca złożył Syna na ofiarę Baalowi. Byłoby to podwójne upokorzenie Boga i jego Syna.


Hebrajczyków 6:6 gdyż oni sami dla siebie na nowo zawieszają Syna Bożego na palu i wystawiają Go na publiczną hańbę.
_____________


krzysztof król