niedziela, 30 kwietnia 2017

Judaizm nie zna i nigdy nie znał Boga

Rozpoczynam cykl tematów skupionych wokół pytania: JAK POZNAĆ BOGA? Niniejszy temat jest wstępem, gdzie nie szukać informacji o Bogu.Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie
Jana 16:2,3

Izraelicie nie znali Boga. Posiadanie ksiąg Starego Testamentu, zakonu i ksiąg proroczych nie pomogło im w poznaniu Boga. Wśród prześladujących Mesjasza i jego naśladowców byli rabini, faryzeusze, kapłani i uczeni piśmie, elita Izraela. Elita, która dała się zwieść szatanowi i spełnia wolę złego.

Mesjasz podsumował przywódców judaizmu:
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 
Jana 8:44
Podobnie jest z dzisiejszym chrześcijaństwem, które tak samo uważa, że zna Boga, ale Go nie zna, czego dowodem jest fakt, że nie rozpoznają prawdziwego Pomazańca Jeszu. Mylą Go z antychrystem, który dowodzi swej równości Bogu (2 Tesaloniczan 2:4). Najbardziej kompromitują się ci chrześcijanie, którzy uważają, że judaizm ma wiedzę o Bogu i zajmuje jakąś uprzywilejowana pozycję. Chrześcijaństwo stało się dla judaizmu młodszym bratem w zwodzeniu. W terminologii biblijne stało się córką Wielkiej Nierządnicy, czyli talmudycznego judaizmu (Objawienie 17:5). 

Szukanie wiedzy o Bogu w religiach, które Go nie znają jest częstym błędem poszukiwaczy prawdy. Ktoś kto wybierze taką błędną metodę już na starcie jest skazany na błądzenie, bo to tak samo jakby swoim przewodnikiem po górach uczynić osobę niewidomą. 

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym gehenny niż wy sami.
Mateusza 23:13-15

Uczeni w piśmie to w dzisiejszej terminologii teologowie i różnej maści profesorowie, którzy roszczą sobie prawo do interpretacji Pisma Świętego z racji specjalnego wykształcenia. To wykształcenie czyni ich ślepymi (Łukasza 6:9). 

Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.
Mateusza 15:14

Wbrew temu co wielu myśli cały Stary Testament nie został napisany przez proroków. Niektóre księgi zostały napisane przez osoby które nie były prorokami i nie ma powodu by twierdzić że były pod bezpośrednim kierownictwem Boga. Spora część Starego Testamentu to księgi historyczne lub dydaktyczne i tak je należy traktować. Nie wszystkie księgi Starego testamentu zostały potwierdzone przez Chrystusa lub jego uczniów. Gdybyśmy zebrali całą wiedzę ze Starego Testamentu to i tak o Bogu dowiemy się mało.

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.
Jana 5:39 

Celem Starego Testamentu było przygotowanie Izraelitów na przyjście Pomazańca, ale kiedy już przyszedł, to On właśnie pouczył Izraelitów o Bogu. Większość tej wiedzy, dzięki spisaniu, jest dostępna dla nas. Dopiero Jeszu będący Synem Bożym, objawił nam prawdę, a także pomógł poznać Boga Ojca. On sam wyjawił cel swojego przyjścia mówiąc:

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Jana 18:37

W trakcie działalności głoszenia Chrystus powiedział:

– Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest Duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
Rzekła do Niego kobieta:
– Wiem, że przyjdzie Pomazaniec, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko.
Powiedział do niej Jeszu:
– Jestem nim Ja, który z tobą mówię.

Jana 4:23-26 


Samarytanka była lepiej poinformowana o tym skąd czerpać informacje o Bogu niż dzisiejsi kaznodzieje i teologowie. Nie szukała wiedzy w judaizmie tylko czekała na Pomazańca Bożego i się doczekała. Posłuchaj Syna Bożego, zostaw ślepych przewodników, uczonych w piśmie, judaizm i inne religie. Nie pytaj błądzącego o drogę. 

W jaki więc sposób poznajemy Boga? 

Są dwie metody. Pierwsza podstawowa jest dostępna dla wszystkich i dlatego nikt nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. Każdy powinien znać Boga na tym podstawowym poziomie. Druga metoda jest bardziej szczegółowa i ma związek z rozpoznaniem Jeszu jako Posłańca Bożego.

Jutro (jeśli Bóg pozwoli), umieszczę odpowiedź na to pytanie na blogu Słowo na dziś, w temacie Jak poznać Boga?
____________________
Krzysztof pomazańcowy

Zostaw swój email, będziesz miał informacje na bieżąco.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz