niedziela, 7 maja 2017

Czego o Bogu uczył Chrystus i Jego uczniowie?


Pisałem w temacie Poznanie Boga z pewnego źródła, że najpewniejszym źródłem wiedzy o Bogu jest Jego Syn, który zna Go osobiście. Przyszedł z nieba na Ziemię, by nas o nim pouczyć (Jana 1:18; Jana 18:37). Jak sam twierdził wszystko co mówił i robił było zgodne z wolą Boga Ojca (Jana 8:26-29). Pomazaniec Boży Jeszu był też, dokładnym odwzorowaniem Boga Ojca (Kolosan 1:15; 2 Koryntian 4:4 ), dzięki czemu poznając Syna, poznajemy Ojca (Jana 14:9). Pan nasz Jeszu będący Pomazańcem Bożym, uczył nas o swoim Ojcu, za pomocą tego co głosił i za pomocą tego co czynił. Mówił i postępował dokładnie tak samo jak czyniłby to jego Bóg Ojciec (Jana 20:17; Jana 8:28,29). 

Drugim pewnym źródłem wiedzy o Bogu są uczniowie Chrystusa, przez Niego przeszkoleni i wzmocnieni Tchnieniem Świętym. Oni zostali wysłani by głosić o Bogu Ojcu i Syny Jego Jeszu.

Czego więc Chrystus i Jego posłańcy głosili o Bogu Ojcu?

Tylko Bóg Ojciec jest dobry

Jeszu mu rzekł: 
– Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg 
Marka 10:18 (Łukasza 18:19; Mateusza 19:17)

Pan nasz Jeszu uczył, że tylko Bóg jest dobry. Syn Boga mimo, że był jego odwzorowaniem, to jednak robił różnicę między sobą a Ojcem, znacznie wyżej stawiając Ojca. Nie chciał, by Jego nazywano dobrym, gdyż uważał, że na tą nazwę zasługuje tylko Bóg Ojciec. 

Samo słowo 'dobry' może być odniesione do innych ludzi, ale w określonym kontekście, na przykład sługa w porównaniu z innymi sługami może być dobry lub zły, a także można być dobrym człowiekiem (Mateusza 25:21,23). Dobry człowiek nie równa się z Bogiem bo słowo 'człowiek' określa zakres jego dobroci. Jednak w przypadku przez nas omawianym słowo to zostało użyte w kontekście nauczyciela. Chrystus był nauczycielem dla swoich uczniów (Jana 13:13), ale sam miał też nauczyciela (Jana 8:28,29), którym był Bóg Ojciec. Bóg go w tym przewyższał, On był naśladowcą Boga. Z tego powodu możemy śmiało twierdzić, że największym nauczycielem był i jest Bóg. 

Pomazaniec Boży wykorzystał zadane mu pytanie do tego by wyprowadzić głęboką myśl dotycząca wyższości Boga w byciu dobrym. Choć między sobą możemy mówić że jeden jest dobry a inny niekoniecznie to jednak przy Bogu nikt nie jest dobry. Wszystko zależy od tego z kim się zestawiamy i w jakich granicach kompetencji. Dokładnie tak samo jest gdy mówimy o Panu naszym Jeszu, że jest Bogiem. Dla nas ludzi On jest Bogiem, ale przy Bogu Ojcu jest Synem Bożym i naszym Panem. Dlatego Paweł pisał:

Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jeszu Pomazaniec, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. 
1 Koryntian 8:6

Pomazaniec Jeszu skorzystał z okazji i wyprowadził naukę, że Bóg jedynie jest dobry. Nie tylko w kwestii nauczania, ale także w ogólnym pojęciu. Chociaż jest zagadnięty jako 'dobry nauczyciel' to jednak Jeszu pomija w swojej odpowiedzi słowo 'nauczyciel' i skupia się na samym pojęciu dobra. 

– Dlaczego nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg 
Marka 10:18

Bóg jest dobrym nauczycielem, a także w sensie ogólnym nikt w niczym, także w dobroci nie dorównuje Bogu Ojcu. Przez cały okres swojego nauczania Syn podkreślał doskonałość Boga Ojca.

Bóg jest doskonały

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 
Mateusza 5:44-48

Doskonała dobroć Boża przejawia się nie tylko tym, że chce dobrze dla ludzi, ale także tym, że chce dobrze dla wszystkich nawet dla tych, którzy mu jeszcze nie okazują szacunku. 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 
Łukasz 6:35,36

Bóg jest miłosierny

Bóg chce, by błądzący się nawrócili i skorzystali z Jego dobroci w pełni. Póki daje im czas na nawrócenie, to oczekuje od nas, swoich sług, że będziemy równie cierpliwi dla tych, którzy jeszcze błądzą. 

Nie spowalnia Pan obietnicy (kary), niektórym wydaje się to spowolnieniem, lecz jest łaskawy dla was, nie chce, by ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy doszli do nawrócenia.
2 Piotra 3:9

Bóg jest łaskawy

Piotr głosił o Bogu, że jest On łaskawy i dlatego nie wymierza kary od razu, ale daje czas do nawrócenia. W tym właśnie przejawia się doskonałość Boga, którą nakazano nam naśladować. Zadanie naśladownictwa doskonałości Bożej jest tak wielkim i ambitnym zadaniem, że nikt z nas nie powinien się nudzić, czekając na powrót Pana. 

Po poznaniu wstępnym prawdy o Bogu nie powinniśmy się cofać, ale przeciwnie dążyć do tego co Pan Jeszu nazwał doskonałością.

Jako dzieci posłuszeństwa, nie dopasowujcie się do wcześniejszych pragnień wynikających z waszej niewiedzy, ale do tego Świętego, który powołał was i sami świętymi w każdym postępowaniu stańcie się, ponieważ napisano „świętymi bądźcie, gdyż Ja świętym Jestem”.
1 Piotra 1:14-16

Bycie świętym możemy potraktować jako synonim doskonałości. Dążenie do bycia doskonałym na wzór Boga jest tym samym, co dążenie, do bycia świętym na wzór Boga. Posłaniec Piotr uczył tego samego co Mistrz Jeszu. 

W tych naukach możemy dostrzec nową regułę, by naśladować i upodabniać się do Boga. Bóg więc jest wzorem do naśladowania, idealnym i świętym wzorem.

Bóg jest doskonałym i świętym WZOREM do naśladowania

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. 
Efezjan 5:1,2

Z tego wzorca czerpią wszyscy słudzy Boży, bez wyjątku, a Pan nasz Jeszu robi to najlepiej ze wszystkich, dlatego także jest dla nas przykładem.

Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. 
1 Piotra 2:21

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. 
Rzymian 8:29

A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jeszu Pomazańca. 
Rzymian 15:5,6

Naśladujemy Boga we wszystkim, a więc także w byciu wzorem. Syn Boży naśladując Boga Ojca także stał się dla nas wzorem. Jego uczniowie naśladując Boga Ojca i Syna Bożego także stali się wzorem dla nas.

Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas
Filipian 3:17

Naśladujemy doskonały wzór, którym jest Bóg, ale by tak czynić musimy Go dobrze poznać. Naśladujemy także doskonały wzór na sposób ludzki, jaki nam zostawił Syn Boży, gdy był na Ziemi. I w końcu naśladujemy wiernych sług Bożych, którzy zostawili nam przykład wierności aż do śmierci. Sami jednak chcąc być dobrymi uczniami nie poprzestajemy na samym gromadzeniu wiedzy, ale w tym czego się nauczyliśmy o Bogu, stajemy się wzorem dla innych. 

We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem w nauczaniu okazuj prawość, powagę.
Tytusa 2:7


PODSUMOWANIE:

Tylko Bóg Ojciec jest dobry.
Marka 10:18 
Łukasza 18:19
Mateusza 19:17

Bóg jest doskonały.
Mateusza 5:44-48

Bóg jest miłosierny.
Łukasz 6:35,36

Bóg jest łaskawy.
2 Piotra 3:9

Bóg jest doskonałym i świętym wzorem do naśladowania.
1 Piotra 1:14-16
Efezjan 5:1,2

Wzoruj się na Synu Bożym.
1 Piotra 2:21
Rzymian 8:29
Rzymian 15:5,6

Naśladuj wiernych sług pomazańcowych.
Filipian 3:17

Bądź wzorem.
Tytusa 2:7
___________________
krzysztof pomazańcowy

Bądź na bieżąco, zostaw e-mail.1 komentarz:

  1. Niewyslowiona jest madrosc i milosc Boza ! To jak o nas dba kazdego dnia jesli tylko zechcemy mu zaufac i uwierzyc, to jak wiele nam pozostawil choc niektorzy twierdza ze Biblia jest przestarzala i staroswiecka. Mowia tak bo nigdy jej nie czytali. Nie znam drugiej tak uniwersalnej ksiazki ktora bylaby aktualna przez tysiaclecia ! To ogromny zaszczyt moc podazac sladami Chrystusa i pierwszych jego uczniow, to niezwykle ze Bog zadbal zebysmy mieli zapis tego jak nasza droga powinna wygladac. Bogu niech beda dzieki za jego laske i milosierdzie i chwala jego Synowi Jeszu Pomazancowi na wieki wiekow Amen .

    OdpowiedzUsuń