niedziela, 7 lipca 2013

Czy ziemia zostanie zniszczona przez słońce?

Onet podał informację, za independent.co.uk, ze ziemia zostanie zniszczona z powodu wzrostu temperatury, co nie tylko zniszczy życie na naszej planecie, ale także spowoduje wyparowanie wody z oceanów. Cała wiadomość podana jest, jako „naukowa”. News podaje przy tej okazji mityczny wiek ziemi (tak na wszelki wypadek gdybyś nie wiedział, w co masz wierzyć) a także mityczny czas, kiedy nastąpi spalenie ziemi. Powiedzmy sobie otwarcie, że jest niemożliwe ustalenie prawdziwego wieku ziemi tak samo jak jest niemożliwe ustalenie jej przyszłości i ewentualnego końca. Takie ustalanie czasu tyle ma wspólnego z naukom, co wróżenie z fusów kawy. 

Pomijając oczywistą manipulację, czyli podawanie czegoś jakby było naukowo udowodnione muszę przyznać, że informacja o spaleniu życia na ziemi jest zgodna z moją wiedzą biblijną. Skąd wiem, że przeznaczeniem ziemi jest spłonąć w ogniu? Z Nowego Testamentu.

2 Piotra 3:10-12
Skan z przekładu grecko-polskiego*. kliknij jeśli chcesz powiększyć.

Potwierdza to objawiona apostołowi Janowi wizja przyszłości. W księdze Objawienia 20:9 czytamy, że 1000 lat po Armagedonie nastąpi bunt na ziemi spowodowany wypuszczeniem szatana ze strażnicy, czyli więzienia. Buntownicy otoczą wiernych Chrystusowi a wówczas z nieba spadnie ogień niszczący buntowników.

Objawienie 20:9
Skan z przekładu grecko-polskiego*. kliknij jeśli chcesz powiększyć.

Można by pomyśleć ze ogień zniszczy tylko buntowników, ale biorąc pod uwagę proroctwo zapisane w 2 liście Piotra (patrz wyżej) i to, co Jan opisuje dalej, że ziemi i nieba (starych) nie znaleziono wskazuje na totalną zmianę przeprowadzoną przy pomocy ognia.

Do naszych wniosków pasuje też dalszy opis wydarzeń ujawniony w księdze Objawienia

Objawienie 21:1-4
Skan z przekładu grecko-polskiego*. kliknij jeśli chcesz powiększyć.

Z powyższego tekstu wynika, że już nie będzie morza a więc także oceanów. Biblia nie rozgranicza małego morza od dużego. Dlaczego nie będzie morza? Prawdopodobnie chodzi o przywrócenie ziemi takiej samej, jaka była na początku, gdy Bóg ją stworzył i stwierdził, że jego dzieło jest dobre.

Rodzaju 1:31 I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre…

Czy możesz z czystym sumieniem powiedzieć, że -40 stopniowe mrozy dzisiaj są czymś dobrym? Moim zdaniem nie, dlatego uważam, że kiedyś nie było takich mrozów na ziemi. Co ciekawe odkrycia na Antarktydzie to potwierdzają. Nie są to domysły tylko fakty. Pod grubą warstwą lodu znajdują się resztki egzotycznych roślin. Rośliny te występują tylko w tropikach. Jak wiemy w trakcie potopu wszystko się zmieniło. Ziemię zalała woda z dwóch źródeł z nieba i podziemia. Mimo to potrzebna byłaby olbrzymia ilość wody nad ziemią. Skąd wzięło się tak dużo wody by zalać całą ziemię zakrywając wszystkie szczyty? Prawdopodobnie nad ziemią było coś, co umownie nazywamy baldachimem wodnym, czyli powłoką pary, dzięki której temperatura na całej ziemi była taka sama. Pismo informuje nas o tym, że Bóg podzielił wody na dwie części.

Rodzaju 1:6 I przemówił Bóg: "Niech między wodami powstanie przestworze i niech się oddzielą wody od wód". (7) Potem Bóg przystąpił do uczynienia przestworza oraz do oddzielenia wód, które mają być poniżej przestworza, od wód, które mają być ponad przestworzem. I tak się stało. (PNŚ)

Pismo informuje nas, że istniały wody nad niebem (przestworzem, rozwarciem, sklepieniem, itp.) Kiedy więc czytam w Nowym Testamencie o tym, że ziemia zostanie pochłonięta przez ogień, że morza już nie będzie a następnie czytam, że naukowcy mają powody by twierdzić, że tak się stanie to przychodzi mi na myśl, że w ten sposób może powstać z powrotem wodna osłona nad ziemią a to dałoby naukowe podstawy do przywrócenia pierwotnych warunków na ziemi dokładnie takich, jakie chciał Bóg by były, gdy stwarzał naszą planetę. Teraz słowa Piotra stają się lepiej zrozumiane:

2 Piotra 3:13
Skan z przekładu grecko-polskiego*. kliknij jeśli chcesz powiększyć.

Zwróć czytelniku uwagę, że nie są to domysły Piotra, lecz taką otrzymał obietnicę.

Objawienie 21:5
Skan z przekładu grecko-polskiego*. kliknij jeśli chcesz powiększyć.

Bóg zapowiada nowa ziemię i po opisie, jakie warunki będą na niej twierdzi, że to jest pewne i chce by Jan poinformował o tym innych, dlatego każe mu to zapisać. Bóg chce byśmy oczekiwali nowej ziemi.

Piotr zachęca by poważnie traktować oczekiwanie nowej ziemi, ostrzega przed tymi, co będą przekręcać te słowa.

2 Piotra 3:14 Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby was zastał bez plamy i skazy - w pokoju, (15) a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, (16) jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne myśli, które niedouczeni i słabo ugruntowani opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.

Zwróć czytelniku uwagę, że Piotr ostrzega przed ludźmi, którzy przekręcają różne tematy, ale w tym przypadku mówi to w kontekście cierpliwości w oczekiwaniu nowej ziemi i nieba. To znaczy, że będą tacy, którzy stwierdzą, że to, co czytasz należy rozumieć inaczej. Inaczej, niż co? Niż czytasz. Piotr pisze o nowej ziemi a ktoś będzie ci tłumaczył, że to nie chodzi dosłownie o nową ziemię, że to taka przenośnia, symbol. Piotr ostrzega przed takimi ludźmi. Wyraźnie zależy mu na tym byś dobrze go zrozumiał gdyby, więc chciał powiedzieć coś innego to zrobiłby.

(17) Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. (18) Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jeszu Pomazańca! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.

Być może dzisiejszy temat powinien mieć tytuł "Wszystko nowym czynię" (Objawienie 21:5). Taka obietnice Bóg złożył swoim sługom.
___________________
krzysztof sługa pomazańcowy

* Interlinearny przekład Nowego Testamentu wydawnictwa Vocatio