czwartek, 12 maja 2022

Czy Bóg jest mściwy?


Bóg jest zazdrosny i karzący, JHWH wymierza sprawiedliwość, JHWH jest Panem gwałtownym, JHWH osobiście usuwa wrogów. JHWH jest powolny do gniewu, potężna jest Jego cierpliwość, ale winnych nie uniewinni. JHWH kroczy w huraganie i burzy, a chmury są niczym pył dla Jego stóp.
Księga Nahuma 1:2-3

Ktoś mi w komentarzu pod filmem o miłości Boga napisał:
„oblicza bożej miłości: katastrofa klimatyczna, pandemia, wojna 'Ja jestem Bogiem mściwym' - co cytuję? […] tak, super i jeszcze taki drobiazg, najpierw dał ludziom wolną wolę, a potem ich potopił za jej używanie. Oblicza miłości.”

Ludzie przekręcają i naciągają cytaty do swoich teorii, tymczasem takich słów w biblii nie ma. Wrzuciłem do wyszukiwarki pięciu najpopularniejszych przekładów Biblii ten cytat i nic nie wyskoczyło.

W Biblii są wypowiedzi mówiące o mściwości Boga, ale w kontekście jego surowej kary dla przestępców, to tak jakby ktoś powiedział, że sądy są mściwe, bo surowo karzą gwałcicieli i morderców.

Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście (Bożej)! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę — mówi Pan.
Rzymian 12:19

Biblia uczy, że jeśli ktoś cię krzywdzi to pomstę, czyli karę zostaw Bogu, a ty okaż temu człowiekowi miłość. W ten sposób miłosierny Bóg chroni nas przed przykrym zadaniem, które polega na wymierzeniu sprawiedliwości

Ponieważ Bóg nie karze człowieka za życia, tylko zostawia to na przyszły sąd, więc naiwni ludzie mający skłonność do przestępstw łudzą się, że kara ich nie spotka.

Podobnie działają sądy, które zakazują ludziom mszczenia się na sprawcy i sobie to prawo pozostawiają.

Jeśli chodzi o katastrofy, to nie mają nic wspólnego z Bogiem. Trzeba poznać lepiej Biblię i hierarchie panujące w duchowym (poza ziemskim) świecie. Światem rządzą archonci, a Biblia zapowiada odebranie im władzy w określonym czasie, a dopóki do tego nie dojdzie, to na ziemi nie dzieje się to, czego chce Bóg.


...Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w Niebie, tak i na ziemi.
Łukasza 11:2

Chrystus uczył modlić się o to, by Królestwo Boże przyszło i by zaczęła dziać się wola Boga tak w niebie jak i na ziemi. To znaczy, że nie można obwiniać Boga za to, co się dzieje na ziemi.

Ludzie, którzy oskarżają Boga za potop, często oskarżają go także za II wojnę światową, uważają, że powinien zainterweniować. Przed potopem było gorzej niż podczas II wojny światowej i Bóg interweniował, by to zakończyć. Podobnie interweniuje niebawem, gdy na ziemi sytuacja się pogorszy. Jest na to wyznaczony czas, ale Chrystus zapowiedział, że jeśli sytuacja się stanie nie do zniesienia, to interweniuje szybciej.

Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
Mateusza 24:21,22

Możesz zadbać o to, by przeżyć, a możesz nic nie robić. Na tym polega twoja wolna wola. Ludzie przed potopem też mogli przeżyć, ale wybrali inaczej, mogą mieć pretensje sami do siebie.


Chwała Bogu, który jest miłością i Panu naszemu Jeszu!
Błogosławionego dnia wam drodzy życzę.

Krzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz