środa, 29 czerwca 2022

Kim są dwaj prorocy z księgi Objawienia?


I dam dwom moim świadkom i będą przemawiać tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni, ubrani w wór z sierści zwierząt.
Objawienie św. Jana 11:3

Krótkie zdanie a budzi wiele pytań.
Co da im? Miasto święte, czy władzę przemawiania [prorokowania] i czynienia cudów?
1260 dni to dosłownie, czy symbolicznie? Dosłownie to niecałe 3 i pół roku. Symbolicznie może znaczyć 1260 lat.
Co oznacza ich ubiór?

Całe Objawienie Jana jest napisane za pomocą symboli i wymaga rozszyfrowania. Trudno jednak doszukiwać się działania tych dwóch proroków przez 1260 lat, bo to by znaczyło, że już od dawna działają, a jakoś tego działania nie widać. Prawdopodobnie 1260 dni są dosłownymi dniami, czyli to niecałe 3,5 roku. Przez taki czas ma działać dwóch proroków, którzy także wydają się symbolami? Bo żeby czyjeś świadectwo było ważne, musiało być złożone przez minimum dwóch świadków, a właśnie ich rolą jest świadczyć prawdę.

Wojna, którą wypowie tym dwom świadkom bestia, jest tą samą wojną, jaką będzie bestia toczyła ze świętymi, a opisaną w 13 rozdziale Objawienia. Zestawiając te dwa opisy, mamy dokładniejszy obraz nadchodzących wydarzeń.

A gdy skończą świadczyć, bestia, która wyszła z czeluści, wytoczy im wojnę. Pokona ich i zabije.
Objawienie 11:7

I pozwolono jej toczyć wojnę ze świętymi i pokonać ich. Wówczas przekazano jej władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami.
Objawienie 13:7

Przemawiający słudzy Boży przez 1260 dni będą dysponowali niezwykłą mocą. Co się stanie, że zostaną pokonani?

Czas określony (1260 dni) wskazuje, że nastąpi początek i koniec, czyli w którymś momencie słudzy Boży dostaną MOC, której nikt nie będzie w stanie się sprzeciwić. To znaczy, że ponownie święte tchnienie zacznie działać z wielką mocą. Spodziewamy się więc ponownego zesłania świętego Ducha, który pozwoli nam działać i być przez 1260 dni nie do pokonania.

Co oznacza nasza późniejsza śmierć?

Wiemy, że zabicie ciała nie oznacza zabicia osoby [duszy] (Mateusza 10:38). Zabicie ciała to zewnętrza oznaka, braku ducha. Duch święty, więc opuści sług Bożych, by ci mogli być chwilowo pokonani. Będzie to okres krótkiego tryumfu sług szatana, będą sobie gratulowali zwycięstwa (Objawienie 11:10).

Po 3,5 dniu (prawdopodobnie 3,5 roku – Ezdrasza 4:6, Liczb 14:34) Bóg przywróci Tchnienie swoim sługom i wówczas na oczach przerażonych gapiów dostąpią wyniesienia do chwały w niebie.

Skoro wiemy, co się wydarzy, to jakie powinno być nasze postępowanie dzisiaj?

Jednego możemy być pewni. Nasz Władca Jeszu, będzie Bogiem dla mieszkańców ziemi i każdy zegnie przed nim kolano i odda cześć Jego imieniu.

Spotkał nas niezwykły przywilej, by o tym poinformować mieszkańców ziemi, więc bierzmy się do pracy.


Chwała Bogu Ojcu i panu Jeszu!1 komentarz:

 1. Osobiście uważam, że dwoma świadkami jest kościoł Boży oraz duchowy izrael. Dwóch świadków jest dwoma drzewami oliwnymi które są w innym miejscach pisma:
  "Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury." Rz 11:23

  "Co oznaczają te dwie gałązki drzew oliwnych, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp?

  (13) Wtedy on odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co one oznaczają? I odpowiedziałem: Nie, mój panie!

  (14) A on odrzekł: To są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi." Zachariasza 4:12-14

  Możliwe że drzewa oliwne symbolizują Izrael który jest drzewem oliwnym zasadzonym przez Boga oraz pogan wszczepionych do drzewa oliwnego którzy zostali przyjęci do Kościoła Bożego.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń