środa, 3 stycznia 2024

Czy warto świętować Nowy Rok?

Zabawa sylwestrowa

Dzisiaj zastanowimy się nad jednym z najbardziej celebrowanych dni w roku — Sylwestrze. Czy warto świętować Nowy Rok? Czy ma to jakiekolwiek biblijne uzasadnienie? Wiele osób zastanawia się nad tymi pytaniami, zwłaszcza jeśli identyfikują się jako naśladowcy lub uczniowie Chrystusa.

Pierwszy dzień roku w różnych kulturach

Nowy Rok to jedno z najbardziej znanych i obchodzonych świąt na całym świecie. Jednak warto zauważyć, że różne kultury obchodzą ten dzień w różnych terminach. Na przykład, w Polsce większość ludzi świętuje 1 stycznia jako Nowy Rok, ale nie jest to tak w każdym kraju. Na przykład, w Chinach Nowy Rok obchodzi się w innej dacie, zwykle pod koniec stycznia lub na początku lutego. W związku z tym data obchodzenia Nowego Roku jest zależna od kultury i tradycji danego kraju. 

Niezwykła historia Nowego Roku

Teraz przejdźmy do historii Nowego Roku. Zastanawiasz się, skąd wzięła się data 1 stycznia jako początek Nowego Roku? Okazuje się, że ma ona korzenie w starożytnej kulturze rzymskiej. Wielu historyków uważa, że Rzymianie obchodzili swoje święto Nowego Roku w tym dniu, aby uczcić Boga Janusa. Janus był bogiem bram, drzwi i początków. Stąd wywodzi się zwyczaj obchodzenia 1 stycznia jako początku Nowego Roku. W 1582 roku papież Grzegorz XIII oficjalnie ustanowił ten dzień jako początek Nowego Roku w kalendarzu katolickim.

Biblijne podejście do Nowego Roku

Ważne jest, aby zrozumieć, że w Biblii nie ma żadnych wskazówek dotyczących obchodzenia Nowego Roku. Biblia nie przekazuje nam żadnych szczegółowych dat czy instrukcji dotyczących tego, jak obchodzić ten dzień. To oznacza, że Nowy Rok nie ma religijnego znaczenia w chrześcijaństwie. Sam fakt, że Data 1 stycznia jest powszechnie akceptowana jako początek Nowego Roku, jest bardziej kwestią praktyczną i umowną, której ludzie używają do zorganizowania swojego czasu i komunikacji z innymi.

Nowy Rok a wierni naśladowcy Chrystusa

Jednym z najważniejszych pytań, które możemy zadać, jest to, czy jako naśladowcy Chrystusa możemy uczestniczyć w obchodach Nowego Roku. Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, po co mielibyśmy to robić? Bo ktoś nam narzuca tę datę? Bo taka tradycja? 

Ten jest naszym Panem, kto organizuje nam życie. Z czyjej woli więc masz celebrować Nowy Rok? 

Te uroczystości oraz sposób ich obchodzenia wyraźnie wskazują na świecki charakter, świecki w sensie światowy, a Pismo święte nas ostrzega, by nie przyjaźnić się z tym światem, bo taka przyjaźń to wrogość wobec Boga.

"Cudzołożnicy! Nie wiecie, że kto przyjaźni się ze światem, jest nieprzyjacielem Boga? Kto chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga" (Jakuba 4:4).

Czy celebrowanie Nowego Roku jest usprawiedliwione?

Zastanów się nad tym jak przebiegają takie uroczystości, kto je ustanowił i dlaczego akurat w tym dniu, a nie innym, a następnie weź pod uwagę poniższe wersety biblijne.

1 Piotra 4:3,4

Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią. Oni zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych.

Rzymian 13:12-14

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jeszu Pomazańca i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Galatów 5:19,21

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: (...) zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Galatów 4:8-10

Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz, jednak gdyście Boga poznali i, co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać? Zachowujecie dni, święta nowiu i lata! Obawiam się o was: czy się dla was nie trudziłem na próżno. 

Galatów 6:7,8

Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne.

1 Koryntian 10:7

Nie bądźcie też bałwochwalcami jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstali, by się bawić. 

Takie zabawy mogą być niebezpieczną pułapką zastawioną przez szatana, a która może doprowadzić do utraty łaski Bożej.

Objawienie 2:14-16

Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Iszraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych idolom i uprawianie rozpusty. Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów. Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie — przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. 

1 Koryntian 6:12

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić.

1 Koryntian 10:12 

Tak, że kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadłKrzysztof Król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz