piątek, 14 maja 2021

Czy Chrystus jest Bogiem JHWH?

Warto wam przypomnieć, choć wy wszystko wiecie, że Jeszu uratował narów, wyprowadzając go z ziemi egipskiej, ale później niewierzących wygubił.

Judy 1:5
List Judy potwierdza, że JHWH, który wyprowadził Iszrael z Egiptu to Pan nasz Jeszu. Tak przynajmniej wynika z najstarszego manuskryptu listu Judy. Późniejsze manuskrypty w miejscu imienia mają słowo Pan, ale najstarszy napisany między 200 a 400 rokiem ma w tym miejscu imię Pana Jeszu. Mógłby ktoś uznać, że może kopista się pomylił, ale warto pamiętać, że Wulgata, która powstała w latach 382–406 także ma w tym miejscu Imię Pana. Wygląda więc na to, że Hieronim, tłumacząc z greki na łacinę, dysponował wersją listu Judy, która także w tym miejscu podała imię Jeszu.

Kiedy w pismach Nowego Testamentu (nowej umowy) pojawia się słowo Pan, to tylko po kontekście możemy się domyślić czy mowa jest o Bogu Ojcu, czy o Syny Boga Jeszu. Kopiści często się mylili, ale bardziej prawdopodobna jest pomyłka, że zamiast imienia Jeszu ktoś napisał Pan niż odwrotnie. Pan Jeszu zawsze był, jest i będzie Panem, ale nie zawsze tytuł Pan będzie odnosił się do Pomazańca, ponieważ czasem odnosi się do Boga Ojca. 


Czy pierwsi wierzący w Jeszu, wierzyli także w to, że pod imieniem JHWH występował Jeszu? 


Tak. Potwierdza to nie tylko ten cytat z Judy, ale także pozabiblijne źródło, jakim jest polemika Justyna z Tryfonem. Justyn w dialogu argumentuje, że tym JHWH, który ukazał się Awramowi był właśnie Jeszu. Chodzi o fragment księgi rodzaju 18:1,13,17,20,22,26,33

1 I ukazał mu się JHWH na równinie Mamre, gdy siedział we drzwiach namiotu swego, podczas upału dziennego.

13 I rzekł JHWH do Abrahama: Czemu się roześmiała Sara, mówiąc: Czyż prawdziwie porodzę, gdym się zestarzała? Czy jest coś trudnego dla JHWH?

Imię JHWH pojawia się wielokrotnie np. w wersetach 17, 20, 22, 26, 33.

Awraam rozmawiał z Bogiem JHWH, któremu towarzyszyło dwóch Posłów (aniołów).


Rozdział 19:1,13,24

1 I przyszli dwaj Aniołowie do Sodomy w wieczór, a Lot siedział w bramie Sodomskiej. Gdy je tedy ujrzał Lot, wstawszy szedł przeciwko nim, i skłonił się twarzą ku ziemi, i rzekł:

13 Skazimy bowiem to miejsce, przeto, że się wzmógł krzyk ich przed JHWH, i posłał nas JHWH, abyśmy je skazili.

24 Wówczas JHWH spuścił na Sodomę i na Gomorę siarkę i ogień, od JHWH z niebios.


Mamy więc jakby dwóch JHWH. Ten, który spotkał się z Awraamem i jakby namierzał miasta do zniszczenia, a drugi w niebiosach wysyła ogień i siarkę. Według Justyna Męczennika (około 135 roku) pierwszym był Chrystus. Kim był drugi? Są dwie możliwości albo to sam Bóg Ojciec, albo grupa aniołów działająca także pod imieniem JHWH, z powodu której często przy tym imieniu pojawia się słowo bogowie. W pewnym sensie to bez znaczenia kim jest drugi JHWH, ponieważ ktokolwiek to jest to i tak działa w imieniu Boga Najwyższego.


Grupa naukowców (Nestle/Aland), która dąży do ustalenia najdokładniejszej wersji Pisma Świętego, uważa, że w liście Judy 1:5 powinno być imię Chrystusa. Oczywiście nie podoba się to wielu ugrupowaniom religijnym w tym świadkom Jehowy, którzy w tym wersecie wstawili imię Jehowa. Nam to jednak pozwala lepiej zrozumieć treść Starego Testamentu (starej umowy) i roli, jaką odegrał Syn Boży a nasz Pan Jeszu. Lepiej także rozumiemy, dlaczego z JHWH można było negocjować, co wydaje się bez sensu, gdyby chodziło o Boga Najwyższego, którego decyzje są zawsze najlepsze. Także pozorne okrucieństwo, o które często jest oskarżany JHWH, faktycznie dotyczy Posłów (bogów, aniołów) działających pod tym imieniem, a nie samego Boga Ojca.

Krzysztof Król

1 komentarz:

 1. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe informacje, że Pan Jeszu działał jako JHWH:

  1 - Jeszu wyprowadza Iszrael z Egiptu:

  "Warto wam przypomnieć, choć wy wszystko wiecie, że Jeszu(2424) uratował naród, wyprowadzając go z ziemi egipskiej, ale później niewierzących wygubił" - Judy 1:5.

  - w tych dwóch przekładach Judy 1:5 jest imię Chrystusa, Jeszu o numerze 2424:

  https://biblehub.com/interlinear/jude/1-5.htm
  http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/26/chapter/1/verse/5/param/1

  Z tego wynika, że to Pan Jeszu wyprowadził Iszrael z Egiptu.

  2 - Tutaj mamy informację, że to JHWH wyprowadził Iszrael z Egiptu:

  "Tego właśnie dnia wyprowadził JHWH(3068) synów Iszraela z ziemi egipskiej..." - Wyjścia 12:51.

  Jeżeli połączymy informacje z tych wersetów, to wynika, że Syn Boga o imieniu Jeszu, za czasów Iszraela biblijnego, działał pod imieniem JHWH.

  OdpowiedzUsuń