niedziela, 18 stycznia 2015

Biblia przepowiada koniec Izraela

Do trzech razy i koniec!
Żydzi trzy razy mieli popaść w kłopoty na tyle poważne, że przestawali być ludźmi wolnymi. Pierwszy przypadek został proroczo zapowiedziany Abramowi*.

„I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy; aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem.”
Rodzaju 15:13,14

Bóg zapowiedział nie tylko niewolę, ale także długość jej trwania i zapowiedział jej koniec. To są ważne szczegóły gdyż pokazują sposób postępowania z narodem izraelskim. Stwórca dopuszczał pewne próby, ale zawsze dawał nadzieję by jego naród nie upadł na duchu. Wiedzieli, że jest to okres przejściowy i nie musieli toczyć walk powstańczych o wolność gdyż wszystko działo się według planu Bożego. Rzeczywiście po 400 latach Izraelici odzyskali wolność.

W momencie, kiedy potomkowie Abrahama emigrują do Egiptu jest ich zaledwie kilkunastu plus rodziny. Tych kilkunastu dopuściło się poważnego przewinienia sprzedając swojego brata do niewoli i oszukując swojego Ojca, że jego syn został pożarty przez dzikiego zwierza. Doprowadziła ich do tego zazdrość. Starszych braci drażniła miłość ojca do młodego Józefa. Późniejsza niewola była tego konsekwencją. Jeśli uznamy, że to był powód niewoli egipskiej to trzecia niewola będzie miała bardzo podobny powód, lecz sam jej przebieg będzie dużo drastyczniejszy. Wszystkie ówczesne wydarzenia możemy traktować, jako prorocze cienie przyszłych wydarzeń mających związek z Pomazańcem Bożym.

Druga niewola była także wcześniej zapowiedziana i także ustalono z góry długość jej trwania.

„To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce.
Jeremiasza 29:10**

Druga niewola była krótsza gdyż skończyła się po siedemdziesięciu latach, ale za to była okrutniejsza. Powód niewoli był też bardzo poważny, ponieważ niewierni Izraelici dopuszczali się najgorszych przewinień, jakie można sobie wyobrazić. 

„Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego Imienia, by go zbezcześcić. I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego ani Mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę do grzechu.”
Jeremiasza 32:34,35

Bóg wcześnie uprzedził o tym, co się stanie, wyznaczył czas końca kary i dopilnował by tak się stało. Niestety Izrael nie był gotowy na powrót. Około 40 lat po powrocie z Babilonu Malachiasz głosi:

„Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie: pod jakim względem mamy się nawrócić? Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy - i to cały naród - ustawicznie Mnie oszukujecie!”
Malachiasza 3:7-9

To jest ciekawe, że mniej więcej w tym samym czasie demony utworzyły lub nasiliły, jakby według jednego planu mnóstwo nowych religii: buddyzm, dżinizm, zaratusztrianizm, taoizm, itp. W tym samym czasie powracający z wygnania Izraelici tworzą judaizm. To co było wcześniej można by nazwać mozaizmem opartym na Starym Testamencie a głównie na pismach Mojżesza podczas gdy judaizm opierał się na ustnych interpretacjach faryzeuszy które w końcu zostały spisane i dziś znamy je jako Talmud. Ta wersja judaizmu daje o sobie znać u Malachiasza gdy niewierni Izraelici udają że nic złego nie robią.

Judaizm był odstępstwem, dlatego Malachiasz nawołuje w imieniu Boga:

„Nawróćcie się do Mnie!”

Jak wiemy Izrael nie nawrócił się wręcz przeciwnie stworzył tak bardzo skuteczny system zwalczający proroków, że po Malachiaszu przez 500 lat aż do Jana Zanurzyciela*** nie poznany żadnego proroka i nowych ksiąg. Jak to możliwe? Przecież miało w tym momencie nastąpić odrodzenie czystego wielbienia. W tym czasie powstała żydowska wersja świętej inkwizycji. Judaizm zabijał wszystkich proroków, którzy się ujawnili a ich księgi niszczył. 

„…jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w gehennie? Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani.”
Mateusza 23:31-37

I w ten sposób doszliśmy do kolejnej zapowiedzi kary. Karę miał ponieść cały naród za wyjątkiem tych, którzy uwierzą i usłuchają Chrystusa. Swoim naśladowcom Jeszu dał wyraźną instrukcję jak uniknąć skutków zniszczenia i śmierci. 

„Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!”
Mateusza 24:15,16

Tak samo jak wcześniej i tym razem Izrael został uprzedzony o nadciągającym zniszczeniu. Tym razem jednak było inaczej. Chrystus zapowiedział karę, ale nie zapowiedział jej końca. Naród izraelski nie może mieć żadnej nadziei na zakończenie kary i powrót do łask u prawdziwego Boga. Izrael, który chciałby trwać przy starych wierzeniach nie może tego zrobić bez świątyni a tej nikt nie odważy się zbudować. 

Mimo że w Palestynie powstało państwo żydowskie nazywane Izraelem to faktycznie jego władza jest zależna od obecnej potęgi światowej, czyli USA. Izrael od czasów powrotu z niewoli babilońskiej jest fikcją państwa prawdziwego, dlatego jest w księdze Objawienia nazwany bestią, której głowami są władcy potęg światowych. Dopiero na tych głowach siedzi Wielka Nierządnica, czyli sekta odstępczych żydów.

Państwo żydowskie będzie bestią tak długo aż na jego tronie zasiądzie prawowity władca, czyli Jeszu, Pomazaniec Boży. Obecna władza nie jest prawowita z punktu widzenia Boga.

Ponieważ Chrystus wyjawił Izraelitom jak uniknąć kary, więc faktycznie spadła ona tylko na tych, co byli zatwardziali i na same miasto, jako ośrodek wielkiego kultu. W tym sensie miasto to do dnia dzisiejszego nie wróciło do życia. 

Prawdziwym Izraelem dzisiaj są słudzy pomazańcowi a my wiemy, co się wydarzy i jaki będzie koniec. Już niebawem Jeruzalem ponownie stanie się centrum, do którego napłyną przedstawiciele wszystkich narodów złożyć hołd Stwórcy (Objawienie 15:4). 

Zanim do tego dojdzie będzie wojna, po której USA przestanie być światowym mocarstwem a jego miejsce, na krótko, zajmie państwo żydowskie wsparte przez inne państwa. 

A Bestia (Izrael), która była i nie ma jej (między 70 a 1948 nie było jej), i ona jest ósmym (musi pokonać siódmego), a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli (te państwa jeszcze nie istniały, prawdopodobnie UE), lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii (już dziś widać, że każdy popiera Izrael).
Objawienie 17:11-13

To znaczy, że z konfliktu wojennego Rosja i Chiny także nie wyjdą zwycięsko. USA, jeśli nawet wygra wojnę to będzie tak słabe, że wystarczy wówczas zniszczyć Babilon Wielki, na którym opiera się jego gospodarka by dobić tą potęgę i zając jej miejsce. 

"A dziesięć rogów, które widziałeś (możliwe, że to kraje UE), i Bestia (Izrael) - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,"
Objawienie 17:16

Ta wojna będzie wyjątkowo katastrofalna w skutkach skoro mały Izrael (bestia z Objawienia) stanie się potęgą światową. Biblia zapowiada jednak, że to stanie się na bardzo krótką chwilę gdyż państwo żydowskie wplącze się w konflikt z Chrystusem a wówczas już nic mu nie pomoże. Dojdzie do swego końca. "Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni."
Objawienie 17:14

Były, więc trzy kary a teraz będzie koniec!

„A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”
Łukasza 21:28

_________________
krzysztof sługa pomazańcowy

*Było to przed zawarciem przymierza, dlatego jeszcze nazywa się Abram a nie Abraham.
**W Septuagincie jest to rozdział 36.
*** Bardziej znany jako Jan Chrzciciel.