poniedziałek, 7 marca 2011

Jana 1:2 - Ono było w początku przy Bogu

Ono było w początku przy [tym] Bogu

Tak dosłownie należałoby przetłumaczyć drugi werset świadectwa Jana.
Myśl ta jest powtórzona gdyż znajdujemy ją w pierwszym wersecie. Wygląda na to, że Jan pod natchnieniem Ducha coś nam uwypukla. Co to takiego?

W tej wypowiedzi mamy 2 prawdy:

1. Słowo było częścią początku a więc takie pojęcie jak początek odnosi się do Słowa. W jakim sensie było częścią początku to dowiemy się z analizy kolejnych wersetów. W tym miejscu muszę jednak zaznaczyć że inna wypowiedź Jana (1Jana 1:1) mówi iż Słowo było przed początkiem. Zanim więc wyciągniesz ostateczne wnioski musisz wziąć pod uwagę o jaki początek chodzi, czego on dotyczy.

2. Słowo było w towarzystwie Boga. Nawet jeśli uznamy popularne tłumaczenie u Boga to i tak mamy wyraźne rozgraniczenie dwóch osób przy czym jedna przebywa u drugiej.

Pamiętajmy że Jan kładzie duży nacisk na te słowa. Wynika to z faktu, że je powtarza jakby chciał mieć pewność, że je zrozumiemy. Zwróć jednak uwagę, iż 2 werset jest streszczeniem dwóch pierwszych myśli z wersetu pierwszego.


1) W początku było Słowo także to Słowo było przy Bogu i również Bogiem było to Słowo
2) Ono było w początku przy Bogu

Czy więc rozumiesz co Jan chce nam przekazać?
 ________________
Jeśli szukasz społeczności która głosi, że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie.
 krzysztof król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz