czwartek, 3 marca 2011

W jakim ciele zmartwychwstaniemy?

1 Kor. 15:35-44
Jednakże ktoś powie: "Jak mają zostać wskrzeszeni umarli? I w jakim ciele Przyjdą?" Nierozsądny! To, co siejesz, nie zostanie ożywione, jeśli wpierw nie obumrze: a jeśli chodzi o to, co siejesz, siejesz nie to ciało, które się Rozwinie, lecz gołe ziarno, czy to pszeniczne, czy któreś z pozostałych; ale Bóg daje mu takie ciało, jakie się Jemu podoba, każdemu z nasion jego własne Ciało. Nie każde ciało jest takim samym ciałem, ale inne jest ludzkie, a inne Jest ciało bydląt, a inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i Ciała ziemskie; ale chwała ciał niebieskich jest odmienna i ciał ziemskich jest odmienna. Inna jest chwała słońca, a inna jest chwała księżyca, inna też Chwała gwiazd; doprawdy, gwiazda od gwiazdy różni się chwałą. Podobnie jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Zasiewa się w skażeniu, wskrzeszone zostaje w nieskażoności. Zasiewa się w hańbie, wskrzeszone zostaje w chwale. Zasiewa się w słabości, wskrzeszone zostaje w mocy. Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe. 

Ten dłuższy fragment sporo wyjaśnia, jeśli ktoś szuka odpowiedzi na pytania a nie dowodów na swoje twierdzenia. Dla tych drugich to ten werset sporo gmatwa.

Paweł pisze pod natchnieniem jednak żaden język nie dysponuje słowami, które idealnie by mogły opisać, czym jest i jak wygląda życie duchowe. Ma, więc problem z doborem słów by wyjaśnić nam, czym jest ciało duchowe, ale wyraźnie za pomocą przykładu informuje nas, że po zmartwychwstaniu nie będziemy mieć ciała cielesnego, lecz duchowe. Przedstawia nam to nowe ciało, jako lepsze, bo nieskażone.

Wyraźnie pisze, że takie duchowe ciało dostajemy dopiero po śmierci, czyli że za życia nie posiadamy takiego duchowego ciała. 

Przy okazji Paweł informuje nas, że po śmierci ciała fizycznego dostaniemy ciało duchowe a nie fizyczne.

Gdy o tym pamiętamy to lepiej rozumiemy dlaczego Jeszu powiedział:
Mat 22:29,30
Odpowiadając, Jeszu rzekł do nich: "Jesteście w błędzie, gdyż nie znacie ani pism, ani mocy Bożej; bo przy zmartwychwstaniu ani mężczyźni się nie żenią, ani kobiety nie wychodzą za mąż, ale są jak aniołowie w niebie.

Jest to zrozumiałe gdy pamiętamy zasadę podaną przez Pawła:
Zasiewa się ciało fizyczne, wskrzeszone zostaje ciało duchowe. 

Po zmartwychwstaniu będzie nas obowiązywać ta sama zasada, co aniołów, czyli żadnych małżeństw. Ponieważ małżeństwa miały zaludniać ziemię a nie niebo. 

Gdyby ktoś dziś powiedział do Syna Bożego, że czeka na zmartwychwstanie w ciele do życia w raju na ziemi to z pewnością usłyszałby te same słowa: Jesteście w błędzie, gdyż nie znacie ani pism, ani mocy Bożej, bo będziecie jak aniołowie w niebie. 

Podobieństwo ludzi, którzy zmartwychwstaną do aniołów będzie polegało na tym, że będą mieli podobne ciała gdyż będą również mieszkać w niebie. Będą to ciała duchowe, nie identyczne ale podobne. Właśnie to miał Jeszu na myśli mówiąc, że będą jak aniołowie. Nie chodziło, więc o sam fakt, że aniołowie nie zawierają związków małżeńskich, bo gdy aniołowie przybyli na ziemię to wielu zawierało małżeństwa.
 __________________
Jeśli szukasz społeczności która głosi, że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie.
 krzysztof król

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz