niedziela, 6 marca 2011

Jana 1:1 - W początku było Słowo

W początku było [to] Słowo także [to] Słowo było przy [tym] Bogu również Bogiem było [to] Słowo

Tak dosłownie wygląda tłumaczenie 1 wersetu sprawozdania posłańca Jana.

Ἐν – Słowo to przeważnie tłumaczone jest w tym wersecie, jako: na. Czasem jest to uzasadnione, ale nie koniecznie w tym przypadku. Dostępne w Polsce przekłady przyzwyczaiły nas do takiego tłumaczenia, ale głębsze znaczenie tego słowa to w a nawet wśród.
Słowo to zawiera w sobie myśl, że ktoś lub coś jest w czymś lub częścią czegoś natomiast polskie słowo na kojarzy nam się z byciem na zewnątrz czyli nie jest to najdokładniejsze oddanie treści tego wersetu.

Pierwszy raz spotykamy się z tym greckim słowem w pismach nowego przymierza w Mateusza 1:18 gdzie czytamy, iż Maria była w ciąży. Nie ma chyba tłumacza, który twierdziłby, że Maria była na ciąży albo, że dziecko było na brzuchu zamiast w brzuchu.

Podobnie w Mateusza 2:1 czytamy, że Jeszu urodził się „W Betlejem, W Judei”. Przetłumaczenie tego, jako: NA Betlejem, Na Judei, byłoby dziwne.

Są jednak bardziej subtelne przykłady np. możemy powiedzieć, że ktoś jest na drodze do miasta lub że jest w drodze. W pierwszym przypadku mamy na myśli fizyczne położenie a w drugim mówimy o podróży w trakcie, której ktoś się znajduje.

Pierwsze słowo z Jana 1:1 wskazuje na bycie częścią początku, dlatego przetłumaczyłem je, jako: W początku.

Może brzmi to dziwnie, ale warto oddać Słowo Boże możliwie jak najdokładniej.

Kontrowersyjne w tym wersecie może też być pisanie z dużej lub małej litery słów: Słowo i Bóg.
W zależności od tego, jakie kto ma poglądy na troistość bożą tak też upiera się przy dużej lub małej literze by zamanifestować swoje poglądy. Uznałem, że jeśli nawet nie wierzę w jedność dosłowną to i tak nie powinienem pomniejszać swego szacunku względem wyniesionego na pozycję Boga Jeszu Pomazańca i dlatego użyłem dużej litery, gdy ten tytuł odniesiono do jego osoby.

1) W początku było [to] Słowo także [to] Słowo było przy [tym] Bogu również Bogiem było to Słowo

Tą bardzo dokładną wersję można oddać bardziej zrozumiałym językiem:
W początku było Słowo także to Słowo było przy Bogu i również Bogiem było to Słowo.

Z tego pierwszego wersetu dowiadujemy się że osoba nazywana Słowem była częścią początku i była jednocześnie przy Bogu. Miała swój udział w tym co nazywamy początkiem. Ponieważ słowo było przy Bogu lub jak niektórzy twierdzą u Boga to oczywiście nie jest tym Bogiem.Powstaje więc pytanie czy można kogoś innego niż Bóg Najwyższy nazywać Bogiem?
TAK! W Jana 1:1 mamy dowód że można tak nazywać nie tylko Stwórcę. W pismach hebrajskich starego przymierza nie brakuje przykładów z których wynika, że słowo Bóg to tylko tytuł.

Na jeden z takich przykładów powołał się sam Mistrz gdy go oskarżano za to, że nazywa siebie Synem Boga. Powołał się wtedy na przykład z którego wynika, że ludzi można nazwać Bogami.

Jana 10: (34) Odpowiedział im Jezus: Czyż w zakonie waszym nie jest napisane: Ja rzekłem: Bogami jesteście? (35) Jeśli nazwał bogami tych, których doszło słowo Boże (a Pismo nie może być naruszone), (36) do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? 

A o to psalm na który powołał się Pan.

Psalm 82: (1) Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd. (…) (6) Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, (7) Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę.

Więcej przykładów w artykule Bogiem Było Słowo
______________
krzysztof król - napisz do mnie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz