poniedziałek, 21 lutego 2011

"nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni"

Nie ma możliwości by ustalić jak prawidłowo wymawia się imię Boga więc go nie używam. Z faktu że jest niemożliwe ustalić prawidłową wymowę wyciągam wniosek że 

- 
Bóg nie chce byśmy je wymawiali 

Uzasadnienie wniosku: Nie ma takiej siły która by przeszkodziła Bogu by udostępnić prawidłową formę imienia Boga gdyby on tego chciał 

Jednak spodziewam się że powinno być to jakoś uzasadnione choć oczywiście Bóg nie ma obowiązku się przed nami tłumaczyć. Wierze jednak że nie zostawił nas nieświadomych. Postanowiłem znaleźć uzasadnienie w Biblii. 

Znalazłem zapowiedź z Izajasza że Bóg da swemu ludowi NOWE IMIĘ logiczny jest wniosek że nowe zastąpi stare. 

Izajasza 65: 15 …
Lecz moim sługom będzie nadane inne imię. 

Znalazłem proroczą zapowiedź z Jeremiasza która może spełnić się tylko na 3 sposoby: 
- Zniknie Egipt 
- Znikną Żydzi 
- Zniknie Imię 
Wystarczy by tylko jeden z tych warunków się spełnił a proroctwo również zostanie spełnione. 

Ponieważ Egipt nadal istnieje, istnieją także Żydzi a nie znamy prawidłowej wymowy imienia więc jest dla mnie zrozumiałe że proroctwo spełniło się 

Jeremiasza 44:26 
Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię - mówi JHWH - że moje imię już nigdy nie będzie używane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny JHWH! 

Zapowiedź z Jeremiasza współpracuje z zapowiedzią z Izajasza o NOWYM IMIENIU a także pasuje to do wywyższenia Jeszu w Nowym Testamencie. 

Dzieje 4: (10) 
to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jeszu Pomazańca Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. (11) On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. (12) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. 

Tak więc istnieje biblijnie i logicznie uzasadniony powód dla którego Bóg wycofał swoje imię. 

- jest to uzasadnione planami wobec objawienia nowego imienia 
- jest to zgodne z planem wywyższenia imienia Syna 

WNIOSEK 
Każdy kto kładzie nacisk na oddawanie czci imieniu które Bóg przed nami ukrył działa wrogo wobec Boga gdyż szkodzi jego planom. 

Jeśli chodzi o używanie tetragramu. 

Postanowiłem naśladować w tym temacie uczniów Jeszu Pomazańca i jeśli oni tetragram nie używali to ja również nie będę po za uzasadnionymi przypadkami jak dziś. Nie mam więc fanatycznego podejścia do tetragram bo to nie jest żadne imię tylko jego zapis niemożliwy do odczytania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz