czwartek, 3 lutego 2011

"Aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano"

Kiedy odkryłem, że imię Jeszu jest prawdziwym imieniem, w którym mamy zbawienie dzięki odpuszczeniu naszych grzechów to spotkałem się z najróżniejszymi zarzutami. Jeden z nich brzmiał „Apostołowie nie użyli „sz”, lecz „s”, pisali, bowiem Jesu”. Dla osoby spragnionej dokładnie wielbić naszego Pana już sam fakt, że imię Jezus nie występuje w żadnym manuskrypcie biblijnym jest dostatecznym dowodem na fałszywość tego imienia, ale sporo osób nie tyle stało się zwolennikami imienia Jezus, co bardziej przeciwnikami imienia Jeszu. Szukali, więc każdego argumentu by podważyć zaufanie do biblijnego imienia pozostawionego nam przez pisarzy biblijnych.

Faktem niepodważalnym jest, że:
1. W pismach hebrajskich imię naszego Pana posiada literę, która czyta się, jako „sz”.
2. W alfabecie greckim nie było takiej litery ani sposobu by ja zastąpić.
3. Najbardziej podobna litera w alfabecie greckim jest „s”.

Jeśli jednak prawdą jest, że pisarze biblijni używali „s”, gdy było potrzebne „sz” to w innych miejscach powinniśmy znaleźć potwierdzenie tej reguły.

Weźmy, więc wielkiego proroka i przywódcę Izraela Mojżesza. W hebrajskiej wersji swego imienia ma on dokładnie tą samą literę „sz”, co nasz Pan w swoim imieniu. W jaki sposób oddano ją w pismach greckich?


Zdaniem Uczonych w Piśmie to hebrajskie słowo czyta się Mosze a z greckich zapisków wynika, że zapisano je jako Mouses. Oczywiście na końcu zwyczajem greków każde imię męskie ma dodatkowo „s”, ale pomijając ten sztuczny dodatek to w pismach greckich nowego przymierza mamy bardzo dokładnie oddane imię Mojżesza.

Mosze - hebrajki
Moise – grecki (czyta się Mojsze)

To co nas w tym miejscu interesuje to fakt, że posłannicy (apostołowie) użyli „s” w zastępstwie brakującej w greckim alfabecie litery „sz”. Oczywiście nadal wymawiali prawidłowo Mousze podobnie jak Polacy wiedzą jak czytać New York czy George Michael mimo że są to nazwy obce.

Używanie „s” zamiast „sz” było czymś oczywistym gdyż nie było innej, lepszej możliwości. Niektóre imiona uległy trwałym zmianą z powodu większej popularności greckich wersji. To doprowadziło do przekłamań i tak zamiast Szemuela mamy Samuela. Jednak inne imiona nie są tak ważne jak imię naszego Pana.

Filipian 2: (9) Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jeszu zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jeszu Pomazaniec jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz