piątek, 4 lutego 2011

"Wy jesteście wezwani w imię Jeszu Pomazańca"

Jestem aktywny na kilku forach i czasem poświęcam im na tyle uwagi ze brakuje czasu na napisanie czegoś tu w tym dzienniku. Dlatego dziś umieszczę mój a odpowiedź, którą udzieliłem osobie twierdzącej, że W Polsce nazywamy Pana Jezusem i nie ma w tym nic złego.
...
Powołałeś się na Mateusza 15:9
(9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

Tymczasem właśnie ogłosiłeś naukę ludzką, która głosi: Każdy naród ma Pana o trochę innym imieniu i nie ma w tym nic złego nawet, gdy żadne z tych imion nie jest tym, o jakim czytamy w Słowie Bożym.

Można Twoje twierdzenia podzielić na punkty by były bardziej wyraziste, by trudniej było je ukryć w gmatwaninie argumentów. Niech każdy oceni czy to nauki od Boga czy może od jego i naszego przeciwnika.

Twoje twierdzenia:
1. Każdy naród może wzywać inne imię
2. Dokładność imienia nie ma znaczenia
3. Głoszenie prawdziwego imienia Pana jest spieraniem się o słowa
4. Liczy się nie to, jakie imię Pan dostał od Ojca, lecz to, jakie dostał od tłumaczy biblijnych
5. Stawiasz imię Pana na równi z imionami innych ludzi. Nie widzisz w imieniu Jeszu niczego bardziej wartościowego niż w imieniu Paweł.


Jeśli jesteś wstanie potwierdzić biblijnie swoje nauki to czekam na odpowiednie dowody ze Słowa Bożego a póki, co zapoznaj się z tym, co głoszą Pisma.

Odpowiedzi biblijne:1. Rzymian 10:12  "Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają." 

Ty jednak twierdzisz że różne narody mogą wżywać różne imiona 
Doprawdy trudno o bardziej demoniczną naukę. Łatwo bowiem w ten sposób doprowadzić do czczenia demonów. Tylko osoba wzywająca prawdziwe imię ma pewność, że nie oddaje bałwochwalczej czci demonom.

1 Koryntian 1: (10) A usilnie zachęcam was, bracia, przez imię naszego Pana, Jeszu Pomazańca, Żebyście wszyscy mówili zgodnie i żeby nie było wśród was rozdźwięków, ale Żebyście byli stosownie zjednoczeni, mając ten sam umysł i ten sam tok myśli.

Tymczasem dziś jedni przyjmują chrzest w imię Chesus’a (hiszpański), Dzizas’a (angielski) a inni Jezus’a

2. Dokładność imienia ma duże znaczenie. Wynika to z osobistego stosunku Boga do imion.

Rodzaju 17:  (5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów.

Rodzaju 17: (15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

3. Zadaniem pierwszych naśladowców Mistrza było głosić imię swego Pana Jeszu.

Dzieje 9: (15) lecz Pan rzekł do niego: "Idź, bo człowiek ten jest mi naczyniem wybranym, aby nieść moje imię do narodów, a także do królów oraz do synów Izraela.

Paweł przedstawiał się jako sługa Jeszu niosący dobrą nowine narodom na chwałę imienia Jeszu

Rzymian 1: (1) Paweł niewolnik Jeszu Pomazańca, powołany na posłańca, wyznaczony do głoszenia dobrych wieści,  (2) które Bóg nam zapowiedział przez swoich proroków w świętych Pismach, (3) mówiących o jego Synu, który według ciała pochodził z rodu Dawida, (4) a który został Synem Boga według mocy, ducha uświęcającego, przez zmartwychwstanie Pana naszego Jeszu Pomazańca, (5) przez którego otrzymaliśmy przywilej i posłannictwo, aby przyprowadzić wszystkie narody do posłuszeństwa wiary na chwałę jego imienia, (6)  wśród których i Wy jesteście wezwani w imię Jeszu Pomazańca.

Ta działalność spotykała się z prześladowaniami
Dzieje 4: (17) Żeby się to jednak dalej nie Rozprzestrzeniało wśród ludu, zagroźmy im, aby już więcej do żadnego człowieka nie mówili z powoływanie się na to imię ". (18)Wówczas wezwał ich i przykazał im, żeby się nigdzie nie wypowiadali ani nie nauczali z powoływaniem się na imię Jeszu.

Zdaniem kapłanów posłannicy (apostołowie) byli winni zamieszania i należało im zakażać nauczać z powoływaniem się na to imię. Czyżby ktoś na tym forum był po stronie kapłanów?

4. Mateusza 1: (21) Urodzi ona syna, a ty masz go nazwać imieniem Jeszu, on bowiem wybawi swój lud od ich grzechów". (…) (24) Wtedy Józef zbudził się ze snu i uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański, i wziął swą żonę do domu. (25) Ale z nią nie współżył, dopóki nie urodziła syna, i nadał mu imię Jeszu.

Niestety niektórzy głoszą coś czego w Slowie Bożym nie ma np. inne imię. 
Galatów 1: (8) Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! (9) Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

Gdybym chciał się przypodobać ludziom to znacznie szybciej pozyskałbym ich przychylnośc głosząc Jezusa ale ponieważ głosze prawdziwe imię więc niewielu pojmuje głębie prawdy, tylko ci co dostają zrozumienie od Pana.

Galatów 1: (10) A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. (11) Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelią nie jest wymysłem ludzkim.

5. Filipian 2: (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jeszu zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem, ku chwale Boga Ojca. 

________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz