czwartek, 10 lutego 2011

10 pomazańców

W Strażnicy z 1998 roku znalazłem takie zdania:
Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy składa się z dziesięciu pomazańców, z których każdy pełni chrześcijańską służbę od dziesiątków lat. Zapewniają oni duchowe przewodnictwo Świadkom Jehowy, tak jak ciało kierownicze w I wieku (Dzieje 16:4).
_____________________
Artykuł - Życie w wolności, zgodne z chrześcijańskim oddaniem - pogrubienie moje


Strażnica informuje nas że na czele organizacji świadków Jehowy stoi 10 chrystusów / pomazańców Oczywiście takich z małej litery. Dlaczego z małej? Pewnie dlatego że nie są to prawdziwi pomazańcy tylko inni… (Mateusza 24:4,5). Są oni duchowymi przewodnikami świadków Jehowy i są częścią kanału łączącego Boga z ludźmi.

Prawda że to bardzo interesująca informacja?

Sprawdźmy co na temat kanału łączności mówi Słowo Boże.

1 Tym 2:5 Albowiem Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Pomazaniec Jeszu

Wygląda na to że Paweł nic nie wiedział o chrystusach z małej litery.

Mateusza 23:10  Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Pomazaniec. 

No cóż z cytatu Strażnicy dowiadujemy się że przewodnikami świadków Jehowy jest 10 pomazańców.

Czy tylko ja widzę potężną rozbieżność między organizacją śJ a zaleceniami Słowa Bożego?

Dziś ciężko jest mi zrozumieć jak mogłem przez 30 lat ślepo wierzyć wszystkiemu co pisało w czasopiśmie Strażnica.
 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz