niedziela, 13 lutego 2011

10 pomazańców zastępuje Pomazańca

10 Pomazańców w organizacji świadków Jehowy przewodzi 7000000 grupie ich zwolenników 

Czy Jeszu Pomazaniec upoważnił kogoś do przewodzenia całej organizacji, czyli do stania na jej czele? 

Zdecydowanie NIE! 

Cała organizacja jest nadzorowana przez Pomazańca, który do tego celu posługuje się Duchem Świętym. 

Jednak w skali małych społeczności lokalnych nazywanych przez świadków zborami pozwolił w celu wspierania słabych na działanie szafarza, którego nazwał „niewolnikiem” wśród innych niewolników (Mateusza 24:45-51). Z tej grupy niewolników niektórzy dostali przywilej lokalnego pomagania innym na zasadzie talentów/min (Mateusza 25:14-30). Z tego jak pomagają innym będą surowo rozliczeni (Jakuba 3:1). 


Nasz Pan jedyny Pomazaniec powiedział: 
Mat 23:10 Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. 

Użyte greckie słowo: 
Mateusza 23:10 καθηγηταί 


Nasz Pan Jeszu zabronił traktowania kogoś jak Mistrza czy Przewodnika w sensie zbliżonym do popularnego dziś słowa Guru. 

Chodziło o to by nikt nie zajął miejsca Chrystusa. 

Tymczasem tak właśnie robią świadkowie Jehowy. 
10 pomazańców twierdzi, że przewodzi całej organizacji w zastępstwie Jezusa. 

Świadkowie bronią się twierdzeniem, że są wersety mówiące o przewodnikach w zborach. Mylą niesienie pomocy słabszym w miejscowej społeczności z zastępowaniem Syna Boga. 

Paweł mówiąc o przewodnictwie w zborze użył innych słów greckich niż słowo jakie przypisuje się do wypowiedzi Pana. 

1 Tesaloniczan 5: 12 προϊσταμένους 
1 Tym 5:17 προεσττες 
Hebr 13: 7 γουμένων 
13:24 γουμένους 
13:17 γουμένοις 

Logika, więc podpowiada, że sens tych słów może być odmienny od tego, co podają polscy tłumacze. 

Kontekst również wyraźnie pokazuje, że nasz Pan ostrzegał przed stawianiem kogoś na swoim miejscu. Mamy unikać przewodników, którzy będą przejmować kierownictwo w imieniu Pomazańca. 

Towarzystwo Strażnica twierdzi: 
Cytat:
Obecnie Jezus kieruje nami za pośrednictwem „niewolnika wiernego i roztropnego”, którego reprezentuje Ciało Kierownicze, oraz zamianowanych starszych (Mateusza 24:45).

Strażnica 2007 - artykuł Pokornie współpracujmy z troskliwymi pasterzami 
Cytat:
Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy składa się z dziesięciu pomazańców, z których każdy pełni chrześcijańską służbę od dziesiątków lat. Zapewniają oni duchowe przewodnictwo Świadkom Jehowy, tak jak ciało kierownicze w I wieku (Dzieje 16:4).

Strażnica 1998 - Artykuł Życie w wolności, zgodne z chrześcijańskim oddaniem 


Widzimy, więc wyraźnie, że 10 pomazańców (ciało kierownicze) zajęło miejsce Syna Bożego, mimo że on wyraźnie przed tym ostrzegał. 

Wprawdzie zrezygnowali z potępionych w rożnych przekładach biblijnych tytułów jak Rabbi, Nauczyciel, Mistrz, Wódz itp., ale za to przywłaszczyli sobie znacznie ważniejszy tytuł POMAZANIEC! czyli Chrystus

 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz