sobota, 26 lutego 2011

Na czym polega zmartwychwstanie?

1 Piotra 3:18 Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieść do Boga: uśmiercony został w ciele, ale ożywiony duchem (19) W tym też stanie poszedł i głosił duchom będącym w więzieniu,

Jak widzisz Jeszu zmartwychwstał w duchu jednak żeby dostąpić tego zmartwychwstania musiał dostać ciało duchowe.

Umierając Jeszu mówi:
Łukasza 23:46 A Jeszu zawołał donośnym głosem i Rzekł: "Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego". Rzekłszy to, wydał ostatnie tchnienie.

Podobnie postąpił Szczepan.
Dzieje 7:59 I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jeszu, przyjmij ducha mego.

Jest to zgodne ze słowami:
Kaznodziei 12:7 Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał.

W chwili śmierci duch opuszcza ciało Jeszu ale czy od razu żyje? NIE!
Musi zostać ożywiony przez Boga

Dzieje 4:10 to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jeszu Pomazańca Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.

Na czym więc polega zmartwychwstanie?
Na połączeniu ducha z ciałem cielesnym lub duchowym

1 Koryntian 15:42-44 Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone; sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe.

Nie wiemy więc jak długo martwy był Jeszu ale raczej krótko skoro obiecał:
Łukasza 23:43 I rzekł mu: Amen tobie mówię dziś ze mną będziesz w raju.
_______________
Jeśli pragniesz nawiązać więź z ludźmi którzy głoszą że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie