środa, 16 lutego 2011

List do Rzymian 1:15-19

Dziś podzielę się moimi wysiłkami w tłumaczeniu listu do Rzymian. Staram się w trudniejszych miejscach wyjaśnić,  dlaczego tak a nie inaczej przetłumaczyłem dane słowa gdyż faktycznie pragnę Was  zachęcić do samodzielnego czytania a nawet tłumaczenia Słowa Bożego.

15 Podobnie jestem gotów przebywającym w Rzymie opowiedzieć  dobre wieści

16 Nie wstydzę się dobrych wiadomości mocą Boga są dla zbawienia wszystkich wierzących Judejczyka  najpierw ale także hellenisty .

JUDEJCZYKA NAJPIERW, ALE TAKŻE HELLENISTY
Niektórzy tłumaczą Judejczyka, jako Żyda a hellenisty, jako Greka. Jestem skłonny przyznać, że Żyd jest pojęciem bardziej ogólnym gdyż nie dotyczy tylko plemienia Judy, więc prawdopodobnie jest to dobre tłumaczenie. Jednak czytelnik nie jest na tyle nieobeznany w realiach tamtych czasów by brał dosłownie określenie Judejczyk. Przynajmniej ja oddając bardziej dokładne określenie liczę na zaangażowanie umysłu w czytanie listu do Rzymian.

W przypadku słowa Greka znacznie lepiej jest użyć słowa helennisty lub grekowca gdyż faktycznie chodzi tu nie o konkretny naród grecki, lecz o ludzi przynależnych do kultury greckiej, czyli posługujących się językiem greckim.

Paweł zwraca uwagę, że naród Izraelski ma pierwszeństwo w doznaniu zbawienia.


17 sprawiedliwość Boga w niej jest ujawniona, z wiary jest wierność, przecież napisano „sprawiedliwy z wiary  żyć będzie”

Z WIARY JEST WIERNOŚĆ
17 werset był najtrudniejszy do przetłumaczenia. Badałem znaczenie każdego słowa przez 2 dni. Jego prawidłowe przetłumaczenie wymaga zrozumienia sensu myśli jąka pragnie wyrazić Paweł. Określenie Z WIARY JEST WIERNOŚĆ dosłownie brzmi OD WIARY DO WIARY. Autor listu prowadzi grę słowną. Jednak dla nas ta gra jest niezrozumiała. W ustaleniu, więc, o co chodzi musiałem nie tylko ustalić, jakie znaczenia ma greckie słowo WIARA, ale również odnaleźć cytat, na który autor się powołuje w dalszej części.Okazało się, że słowo tu występujące oprócz znaczenia WIARA może tez znaczyć WIERNOŚĆ. A cytat, na który Paweł się powołuje to Habakuka 2:4

(4) "Oto dusza jego się nadęła; nie była w nim prostolinijna. Lecz prawy będzie żył dzięki swej wierności.

Widzimy, więc wyraźnie, że źródło nie pisze DZIĘKI WIERZE, lecz DZIĘKI WIERNOŚCI. Paweł postawił znak równości i uznał ze może w ten właśnie sposób oddać ten cytat. Jak już wyżej pisałem greckie słowo WIARA ma w sobie również znaczenie, jako WIERNOŚĆ. Odkrycie tych faktów miało wpływ na to, w jaki sposób przetłumaczyłem ten werset. Jeśli więc przetłumaczymy Z WIARY JEST WIERNOŚC to w ten sposób uzasadniamy, dlaczego Paweł dopuścił się parafrazy w fragmencie, na który się powoływał. Jego gra słowna zaczyna mieć sens.

18 objawi się gniew boga z nieba przeciw każdej bezbożności i podłości ludzi którzy prawdę ograniczają

PRAWDĘ OGRANICZAJĄ
Bardzo mi się podoba sposób, w jaki te słowa przetłumaczyło Towarzystwo Strażnica a także, jakie znajdujemy w Biblii Warszawskiej. Użyli słów TŁUMIĄ PRAWDĘ. Oryginalne słowo greckie ma znaczenie więzić lub ograniczać swobodę, dlatego użyłem słów PRAWDĘ OGRANICZAJĄ. Mimo ze nie brzmi to tak ładnie jak TŁUMIĄ PRAWDĘ to jednak jest to określenie dokładniejsze, czyli bliższe oryginałowi. Katolicki przekład Biblii Tysiąclecia oddaje te słowa NAKŁADAJĄ PRAWDZIE PĘTA a Biblia Brzeska - ZATRZYMUJĄ PRAWDĘ.


19 ponieważ dostrzegalne fakty o Bogu zostały im udostępnione przez Boga w sposób niepodważalny

 ________________________
krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz