sobota, 23 kwietnia 2011

Czym jest Duch Święty?

Duch Święty – fragment osobowości Boga Ojca lub Syna. W Duchu tym dostrzegamy, w działaniu: moc, miłość, sprawiedliwość i mądrość Bożą.

Duch ten działa bezpośrednio lub pośrednio przez sług Bożych lub przez Święte Księgi.

Duch Syna również pochodzi od Ojca lecz Syn dysponując nim może go udzielić komu zechce.

Duch Święty nie jest Bogiem lecz cząstka Boga udostępnioną w świecie materialnym dla ludzkiego pożytku.

Każdy duch ludzki jest jednocześnie Duchem Boga. Stwórca jest źródłem wszelkiego ducha nawet tego który z powodu wolnej woli działa w synach nieposłuszeństwa (wirus duchowy)...Bóg ma prawo odebrać Ducha ożywiającego każdej istocie dlatego po śmierci duch wraca do Boga.

W przyrodzie ożywionej i tak zwanej martwej działa energia Boża zwana wibracją, częstotliwością lub duchem. Każda materia jest zamkniętą w atomach energią która jest niczym innym jak Duchem Bożym.

Duch ludzki jest cząstka ducha bożego ale skażoną przez skłonność do grzechu, przez grzeszne myśli i złe uczynki. W przeciwieństwie do ducha ludzkiego Duch Święty jest czysty i niczym nie skażony.

Działanie przeciw temu Czystemu Duchowi jest próbą skażenia go traktowaną jako grzech niewybaczalny.

Samo nazwanie siły w atomie energią nie mówi nam nic o źródle tej energii jeśli więc boimy się braku zrozumienia gdy będziemy mówili o tym że w atomie jest Duch Boży to możemy mówić że działa tam energia Boża. Czy powinniśmy dodawać słowo Boża? Tak jeśli w to wierzymy i pragniemy oddać Bogu cześć. Nazywając rzeczy po imieniu bierzemy również udział w naturalnym głoszeniu.
____________
krzysztof król napisz do mnie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz