poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Należący do Pomazańca

Pamiętając o proroczej zapowiedzi z 2 Piotra 2:3 o fałszowaniu Słowa Boga Zwróćcie uwagę na złe tłumaczenie greckiego słowa Christus a właściwie na brak tłumaczenia. W ten sposób słowu temu nadano całkowicie nowe znaczenie. Oderwano je od takich słów jak hebrajski Mesjasz i polski Pomazaniec.

Nawet, jeśli ktoś wie, że te słowa mają dokładnie takie samo znaczenie to, na co dzień zupełnie nie bierze tego pod uwagę. Takie jest właśnie odstępcze chrześcijaństwo. Niby wiedzą, o co chodzi, ale nie potrafią żyć zgodnie z tą wiedzą, nie ma ona wpływu na ich wiarę. Niejako ślizgają się po powierzchni prawdy zadowalając się jej kolorową iluzją.

Po raz kolejny zwracam uwagę, że chrześcijańscy tłumacze przenieśli do języka polskiego słowo Chrystus nie tłumacząc go, co jest działaniem dokładnie odwrotnym do tego jak postępowali pierwsi uczniowie Syna Boga. Oni hebrajskie słowo Mesjasz przetłumaczyli na greckie Chrystus. Ponieważ język grecki nie jest w żaden sposób święty, więc z pewnością gdyby w tamtych czasach inny język był popularny to przetłumaczyliby słowo Mesjasz w inny sposób.

Powinniśmy, więc idąc za ich przykładem tłumaczyć słowo Chrystus na inne języki. W przypadku języka polskiego odpowiednikiem Chrystus jest Pomazaniec. Jeśli więc powstała nazwa Chrześcijanie to jest to greckie określenie własności (niewolników) Jeszu Pomazańca. W naszym języku powinniśmy nazywać się Pomazańcowi, czyli należący do Pomazańca. Właśnie o tym Mariusz pisze w swoim tekście.

Przy okazji warto pamiętać, że słowo Chrystus podniesiono do rangi drugiego imienia a sporo osób twierdzi nawet, że to coś jak nazwisko. Oczywiście to jest błędne rozumienie Pism. Prawda jest taka, że Mesjasz, Chrystus i Pomazaniec to tytuł. Przed pojawieniem się Syna Boga na ziemi tytuł ten odnoszono czasem do ludzi. Były to cienie rzeczy przyszłych. Kiedy pojawił się prawdziwy Pomazaniec Słowo Boże przestało odnosić ten tytuł do ludzi i zarezerwowało je jedynie dla tego właściwego i jedynego Zbawcy, który niósł światło i nadzieję dla ludzkości.

Jest jednak pewien wyjątek. Osobiście Jeszu zapowiedział, że pojawią się w przyszłości ludzie, którzy będą odnosić tytuł pomazaniec do siebie.

W sprawozdaniu Mateusza 24:4,5 czytamy:
A Jeszu, odpowiadając, rzekł do nich: "Baczcie, żeby was nikt nie wprowadził w błąd;  bo wielu przyjdzie, powołując się na moje imię i mówiąc: 'Ja jestem Pomazańcem; i w błąd wprowadzą wielu. 

Nie wiem jak jest w innych religiach, ale wśród świadków Jehowy panuje przekonanie, że każdy kto spożywa emblematy jest POMAZAŃCEM. Oczywiście mogliby użyć słów „są namaszczeni duchem” i trudno byłoby im udowodnić, że takie twierdzenie jest pozbawione podstaw biblijnych. Oni jednak twierdzą, że są to POMAZAŃCY, czyli używają tego słowa w formie rzeczownika, czyli dokładnie tak samo jak używano go w odniesieniu do Syna Bożego.

Nie ma w Nowym Testamencie przypadku by ktoś był tak nazwany (za wyjątkiem Syna Boga), mimo że wszyscy spożywali emblematy i byli namaszczeni Duchem Świętym. Nazywano ich podobnie, ale inaczej gdyż rzeczownik pomazaniec posłużył do powstania formy przymiotnikowej pomazańcowi. To nowe określenie przylgnęło do naśladowców Mistrza i stało się ich nazwą, ale to jest inne słowo niż Pomazaniec. Ta nowa nazwa jeszcze bardziej podkreśla, że niemiało być już innych Pomazańców niż Syn Boży. Gdyż on był Pomazańcem a jego naśladowcy byli jego własnością, czyli byli Pomazańcowi. 

Jeśli ktoś dziś uważa, że może nazywać się POMAZAŃCEM to nie tylko podpada pod ostrzeżenie z Mateusza 24:4,5 ale również czyni się PANEM nad tymi, którzy zostali powierzeni Synowi. Stawia się na jego miejscu i zagarnia jego własność, czyli bierze w niewolę ludzi.

W tym miejscu należy pamiętać o innej przestrodze Jeszu:
Mateusza 23:10  Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Pomazaniec.

Tymczasem na czele świadków Jehowy stanęło 10 pomazańców. Sami o tym piszą w swoim czasopiśmie Strażnica z 1998:
Obecnie Ciało Kierownicze Świadków Jehowy składa się z dziesięciu pomazańców, z których każdy pełni chrześcijańską służbę od dziesiątków lat. Zapewniają oni duchowe przewodnictwo Świadkom Jehowy, tak jak ciało kierownicze w I wieku (Dzieje 16:4).
Artykuł - Życie w wolności, zgodne z chrześcijańskim oddaniem - pogrubienie moje


Oczywiście w I wieku nie było żadnego ciała kierowniczego. Takiej nazwy nawet nie ma w Biblii i oczywiście nigdy żaden z naśladowców Jeszu nie nazwał siebie pomazańcem.
 _____________
Jeśli szukasz społeczności która głosi, że Jeszu jest Panem lub masz jakieś pytania to napisz do mnie.
 krzysztof król