wtorek, 4 stycznia 2011

"Moim sługom będzie nadane inne imię"

Wielkie oszustwo szatana nie polega na tym, że wymazał on imię Boże z Biblii jak sugerują głosiciele Świadków, lecz na tym, że je zmienił. Dokonując tej zmiany przejął nad tym imieniem całkowitą władzę.

Powyższe słowa to fragment z listu (cały list), jaki napisałem do świadków Jehowy uzasadniając swoje odejście od tej organizacji. Miało to miejsce ponad rok temu i dziś mam zdecydowanie więcej wiedzy na temat imienia naszego niebiańskiego Ojca. Im dłużej badam sprawę imienia Stwórcy tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że to nie zły (szatan) doprowadził do zaniku imienia jedynego prawdziwego Boga.

W VII wieku przed narodzinami Pomazańca prorok Izajasz napisał:
Izajasza 65: 15 Lecz moim sługom będzie nadane inne imię.

Wątek nowego imienia pojawia się w proroctwach Izajasza jeszcze kilka razy – Izajasza 56:5, 62:2

Prawie 400 lat później powstaje przekład Pism Hebrajskich na język grecki i już w tym przekładzie nie znajdujemy brzmienia imienia naszego Boga, lecz zamiast niego pojawia się słowo *PAN. Gdyby użyto greckich liter do napisania tego imienia to wiedzielibyśmy jak się je wymawia. Jednak tego nie zrobiono, co prowadzi do wniosku, że już wtedy zaczęto otaczać Imię Boże wyjątkowym szacunkiem.

Wiemy, że było znane Izraelitom gdyż kapłan w świątyni raz w roku wypowiadał je nagłos w obecności tłumu. Nikt jednak nie używał tego imienia pragnąc je chronić przed nadużyciem. Kiedy na ziemię przybył Syn Boży nie przywrócił imienia swego Ojca do powszechnego użycia, lecz zaakceptował fakt, że go nie używano.

Prawie 200 lat po Izajaszu groźne proroctwo wypowiedział Jeremiasz:

Jeremiasza 44:26 Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię - mówi JHWH - że moje imię już nigdy nie będzie używane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny JHWH!

W jaki sposób proroctwo zapowiadające ze nigdy w Egipcie imię Boga nie będzie wypowiadane się spełniło?

1. Najpierw doszło do zabicia prawie wszystkich Judejczyków zamieszkujących w Egipcie.
2. Później pojawił się zwyczaj by nie wypowiadać tego imienia na głos.
3. Po zburzeniu świątyni w 70 roku n.e. nikt już nie wie jak wypowiadać to imię.

Bez wątpienia kolejne proroctwo spełniło się i wygląda na to, że Bóg doprowadził do tego, że w pewnym sensie wycofał swoje święte imię z powszechnego użycia.

Dlaczego to zrobił?
1. Izraelici bezcześcili to imię – Ezechiela 36:20; Amosa 2:7
2. Bóg szykował grunt pod nowe imię – Izajasza 65:15; Filipian 2:9-11

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nazwa Izraelici wiązała się z nowym imieniem sługi bożego Jakuba. Stwórca zawierając z nim przymierze zmienił mu imię na Izrael. Jego dzieci były, więc Izraelitami. W ten sposób podkreślił, że są jego (Boga) własnością.

Kiedy więc miał się pojawić na ziemi Syn Boży Bóg poinformował Marię i Józefa, jakie imię mają mu nadać.
Mateusza 1:21 A urodzi syna i nadasz mu imię **Jeszu; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

W ten sposób podkreślił, że dziecko będzie jego własnością i będzie podlegało jego władzy. Tylko prawowity właściciel może nadać lub zmienić czyjeś imię. Można, więc dostrzec pewne podobieństwo naszego Pana i Jakuba z tym, że Jeszu dostał swoje imię od urodzenia a Jakubowi Bóg zmienił w odpowiednim czasie.

Czy więc słudzy Boży mieli być związani z imieniem Jeszu?
Czy to miało być tym nowym imieniem przepowiedzianym w Izajasza 65:15?

Słowo Boże wyjaśnia:
Filipian 2: (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jeszu zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jeszu Pomazaniec jest Panem, ku chwale Boga Ojca.


Rzymian 10: (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że **Jeszu jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. (12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. (13) Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

W tym miejscu aż prosi się by zacytować dalszy fragment listu do Rzymian, który w zadziwiający sposób sprawdza się w dniu dzisiejszym.

(14) Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?


_____________
* w niektórych manuskryptach występuje tetragram JHWH lub tajemnicze IAO
** w manuskryptach dosłownie w tym miejscu jest - Jesun

krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz