sobota, 1 stycznia 2011

"Ludzie niewykształceni i prości"

Przez dwa ostatnie dni pisałem, że Bóg posługuje się pojedynczymi osobami, które robią to, do czego duch boży je pobudza. Był czas, że takie osoby chwytały za broń i uwalniały naród z niewoli, ale też były czasy, kiedy Stwórca posyłał proroków, którzy nie tylko nie byli herosami, ale czasem ginęli z rak prześladowców. W końcu na ziemie posłany został Syn Boży Jeszu (Jezus). Podobnie jak prorocy nie chwycił za miecz i na sposób ludzki nie tryumfował nad synami złego. 

Jego naśladowcy szerzyli dobrą nowinę o Pomazańcu (Chrystusie) i prawie wszyscy zostali zabici, co dla postronnego obserwatora robi wrażenie, że ponieśli klęskę. Dla wielu osób, więc kroczenie tą samą drogą, co ci martwi głosiciele i prorocy może wydawać się nieatrakcyjne a nawet bezsensowne. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ ludzie, którymi posługiwał się Bóg rzadko byli ludźmi sukcesu w kategoriach tego świata. Rzadko byli atrakcyjni, wykształceni i super inteligentni. 

Jeszu wybierał ich do swej służby nie kierując się popularnością lub atrakcyjnością. 

Dzieje 4: (13) A gdy oni zobaczyli otwartość Piotra i Jana oraz spostrzegli, że są to ludzie niewykształceni i prości, zdumieli się. Zaczęli też rozpoznawać, że ci bywali z Jezusem;

Apostoł Paweł był pod tym względem wyjątkowy. Miał bardzo dobre wykształcenie a mimo to mówiono o nim:

2 Koryntian 10: (10) Mówią Bowiem: "Jego listy są ważkie i pełne siły, ale osobista obecność jest słaba, a mowa zasługuje na wzgardę".

Paweł zauważył:
1 Koryntian 1: (26) Widzicie bowiem, bracia, jak was powołał, że powołano niewielu mądrych na sposób cielesny, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych; (27) lecz Bóg wybrał to, co głupie u świata, by zawstydzić mędrców, i Bóg wybrał to, co słabe u świata, by zawstydzić to, co silne, (28) i Bóg wybrał to, co nieszlachetne u świata, i to, na co się patrzy z góry, to, czego nie ma, by obrócić wniwecz to, Co jest, 

Dlaczego Bóg posługuje sie ludźmi niewzbudzającymi zachwytu? 
Paweł odpowiada:

(29) aby żadne ciało nie chlubiło się wobec Boga.

Świadomość własnych niedoskonałości pomaga nam zachować pokorę i stosować się do polecenia Nauczyciela:

Łukasza 17: (10) tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam wyznaczono, mówcie: ,Jesteśmy nieużytecznymi niewolnikami. Uczyniliśmy to, co powinniśmy uczynić' ".

Ponieważ jestem świadom własnych braków intelektualnych i finansowych, które ograniczają zasięg mojej służby, więc zapraszam czytelników tego bloga do współpracy. Bądźcie świadomi, że Wam również powierzono pewną ilość talentów, z których będziecie rozliczeni -  Mateusza 25:14-30.

krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz