poniedziałek, 3 stycznia 2011

"Zmieniając jego imię..."

Dziś mam dla Was zagadkę.
Dlaczego w opisanych niżej przykładach władcy zmieniali imię innym władcom? 

Rodzaju (1 Mojżeszowa) 41:45 Nadał też faraon Józefowi imię: Safenat-Paneach i dał mu za żonę Asenat, córkę Poti-Fera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej.

2 królewska 23:34 W miejsce Jozjasza ustanowił faraon Necho królem Eljakima, syna Jozjasza, zmieniając jego imię na Jehojakim…

2 królewska 24:17 Na jego miejsce ustanowił król babiloński królem jego stryja Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedekiasz.

W ramach podpowiedzi przypomnę, że również nasz Stwórca Bóg bogów i Pan panów zmieniał imiona swoim sługom.

Oczywiście nie musicie przysyłać mi odpowiedzi chodzi o to byście zastanowili się nad prawem i zasadami panującymi w temacie nadawania imion. Bez zrozumienia prawa naturalnego ciężko będzie zrozumieć jak ważne jest by modlitwy zanosić (termin biblijny - wzywać) używając właściwego imienia osoby, do której się zwracamy.

krzysztof król - napisz do mnie
Zapraszam na stronę Świadkowie Jehowy poznają prawdę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz